Подкастът Gradido започва с вълнение, надежда и динамит

Нови пътища към един по-добър свят

Кризата с короната ни кара да се замислим за най-важното и същевременно дава възможност за ново начало. Заедно се отправяме към нова ера, в която ние, нашите деца и всички деца по света ще можем да живеем в мир и благоденствие - в хармония с природата. В продължение на 20 години изследвания Академията за икономическа бионика "Градидо" успя да разработи нова парична и икономическа система, която насърчава всички хора да развият пълния си потенциал, за да се решат веднъж завинаги наболелите проблеми на човечеството.
Майкъл Мьорхойзер и Бернд Хюкщадт разказват как започна всичко, кои фатални грешки на старата финансова система са били преодолени и защо от Gradido ще се възползват не само бедните, но и богатите хора. [39:20]

Транскрипция ( автоматично преведена)

[00:00:00] Жизненият цикъл като икономически модел.
[00:00:06] Кръговратът на живота като икономически модел - точно така! Валутата на общото благо като понятие за щастие.
[00:00:14] Звучи добре, не съм чувал това преди. Да, днес е премиерният ден.
[00:00:23] За първия подкаст на Gradido.
[00:00:26] Репортажът ни е от Кюнзелсау, където се намира седалището на Академията "Градидо", Института по икономика.
[00:00:35] Кюнцелзау е малък, спокоен областен град в окръг Хоенлохекрайс в областта Франкония в североизточната част на Баден.
[00:00:45] Между другото, Кюнзелсау е известен и с империята си от винтове, която е един от най-големите семейни бизнеси.
[00:00:55] А също и чрез градидо на естествената икономика на живота за просперитет и мир в нашия свят и в хармония с природата.
[00:01:06] Повече от 20 години Мюнхенската икономическа академия изследва нова икономическа, финансова и парична система.
[00:01:17] Това стана възможно благодарение на двамата основатели и разработчици Маргрет Байер и Бернд Хюкщадт.
[00:01:23] Със своята новаторска идея от естествения цикъл на живота.
[00:01:30] Разработване на еволюционна парична система на икономическа федерация.
[00:01:34] На фона на кризата с короната, която за много кратко време коренно промени нашата.
[00:01:42] Икономическа бионика - иновативни и ориентирани към решения отговори на екзистенциалните въпроси на нашето време.
[00:01:51] Бернд как започна всичко с Gradido, как си ти.
[Маргрет и вие дойдохте, за да разгледате по-отблизо успешните модели на природата и да направите изводи за нова глобална икономическа и парична система,
[00:02:13], които могат да предотвратят войната и бедността как започна всичко преди 20 години, да, какво беше вашето намерение в крайна сметка.
[00:02:23] И целта беше да разберем откъде всъщност идва това, че от една страна имаме това.
[00:02:31] Да имаш безумно богатство, а от друга страна тази катастрофална бедност по света.
[00:02:37] И ние се срещнахме преди 20 години, когато бяхме и двамата.
[00:02:43] По време на пътуването Маргрет е живяла и в бедняшки квартали в Еквадор, наред с други места,
[00:02:50] Задавам си тези въпроси още от дете, но тогава не получих отговори и те никога не са ме напускали,
[00:02:58] и когато двамата се запознахме, решихме, че искаме да продължим да изследваме темата заедно.
[00:03:07] Тогава разбрахме, че не сме стигнали до никъде с нормалното логическо мислене, докато не осъзнахме.
[00:03:17] Природата функционира повече от четири и половина милиарда години и е дала живот в изобилие.
[00:03:27] И това изведнъж ни стана ясно - да, трябва да видим какво природата прави правилно.
[00:03:33] И в сравнение с това, какво ние, хората, правим погрешно, ако щете, защото постоянно унищожаваме живота?
[00:03:40] Тогава се появи биониката.
[00:03:43] като водеща идея в биологията и технологията на биониката да, още през 16 век той смята, че Леонардо да Винчи е създал летящи машини, моделирани върху полета на птиците
[00:03:57] и затова се смята за родоначалник на биониката, така да се каже, и това беше вашият подход в крайна сметка,
[00:04:03] Точно това е нашият подход - да гледаме как работи природата - това е направил Леонардо да Винчи,
[00:04:11] и е успял да разработи прекрасни конструкции по образец на природата,
[00:04:18] Това правят почти всички техници в днешно време, например летателните апарати, така че самолетите са моделирани по начина, по който работи полетът на птиците.
[00:04:29] В момента още по-малко се работи в областта на икономиката.
[00:04:34] Тази област на бизнес биониката е все още сравнително млада и това просто ни привлече да я разгледаме сега.
[00:04:44] Например, как работи природата, как става така, че тя постоянно произвежда живот, как става така, че аз постоянно раста, моята икономика би искала да расте за мен,
[Но от друга страна, се забравя нещо много важно, а именно, че в природата преходността също е част от растежа и само когато внасяш този цикъл.
[00:05:11] Тогава можем да разработим наистина устойчиви модели.
[00:05:17] Така че имаме природни закони, така да се каже,
[00:05:21] естествени процеси и те служат като модел за успешни икономически процеси, така че подходът е да се разгледа точно това,
[00:05:35] тези процеси в природата как можеш да ги прехвърлиш Разбира се, не можеш да прехвърлиш всичко едно към едно, защото,
[00:05:42] ние, хората, сме специален вид, не сме като всички останали животни, което означава, че можете само да погледнете какво работи в природата,
[00:05:53] и какво може да се прехвърли от това към нашето общество, към нашата икономика, към нашето съжителство, а хората също са малко повече от животни.
[00:06:03] Ние сме специални TV Bionics срещу световната икономическа криза как си представяте, че сега е часът на икономическата бионика, така да се каже.
[00:06:17] Сега е ясно, че старата система не може да работи по този начин.
[00:06:26] Още преди 20 години ни беше ясно, че това не може да работи в дългосрочен план и че трябва да се срине,
[00:06:32] Разбира се, не можехме да кажем предварително как ще изглежда подобна катастрофа, просто знаехме, че ще има катастрофа или нещо подобно,
[00:06:42] И да, сега сме в разгара на кризата с короната, когато се говори, че почти всичко ще се разбие в стената и всичко това е заради малък вирус.
[00:06:56] Така че.
[Световната икономическа криза не само поражда необходимост от преосмисляне, но и подчертава крехкостта на съществуващата икономическа и финансова система.
[00:07:09] Точно това имаме в икономическата система, защото тя е изградена на базата на експоненциален растеж.
[00:07:17] Необходимо е крехкостта да означава нещо различно от крехкост,
[00:07:21] Система, която се движи само в една посока, неизбежно трябва да бъде крехка, докато природата се стреми към равновесие, тоест към баланс.
[00:07:34] Като дърветата, например, при вятър, при буря, вие оставате много силни.
[00:07:39] Могат да се люлеят напред-назад или стръкове трева, които еластичност силата на природата.
[00:07:47] Докато ние, хората, имаме своите трудности, например, за да построим една кула, тя трябва да има много статика и много повече маса, за да може да издържи на вятър и буря.
[00:08:01] Gradido изглежда,
[00:08:03] на успешните модели на природата, които вече са се доказали в продължение на четири и половина милиарда години и това е изключително интересно, така че обществото ги разглежда,
[00:08:16] повече очакване.
[00:08:19] На тазгодишната все още млада наука в бизнес биониката, но това е мястото, откъдето в крайна сметка идват отговорите,
[00:08:29] от природата, те могат да дойдат само от природата, така че няма нищо, което да работи толкова чудесно,
[00:08:36] Подобно на природата има една красива поговорка, че всяко глупаво момче може да смачка бръмбар, но няма професор на света, който да може да го построи.
[00:08:46] Може да се каже, че изследователският център на свободомислещите е академията в Кюнзелсау,
[00:08:55] и там най-напред ми се появи въпросът Gradido или Gradido.
[00:09:03] Това е нещо като име на изкуството,
[00:09:06] na е съставен от просто прави той благодарност dignité би да и дарение, което означава подарък или подарък, че се вписва всичко сега
[00:09:20] заедно за нова финансова икономика и парична система,
[00:09:25] тези три основни елемента от природата.
[00:09:31] Ами в природата има икономика на даровете, така че в природата няма пари - това е истината, в природата всяко същество живее според своята природа.
[00:09:45] И ако искате, то дава на други същества и например едно цвете дава прашец и нектар на пчелата и т.н,
[00:09:53] След това пчелата отново дава,
[00:09:55] нектара, който тя е събрала в рамките на пчелното си семейство, след което го дарява обратно на общността на всички процеси, които идваме така,
[00:10:06] в еволюцията от стария метод "купи и плати", който е просто неестествен за един гардероб.
[00:10:14] И благодарение на това, и в средата на това, бихте казали, че човешкото достойнство е неприкосновено - това се казва в Основния закон, земетресения, и това също е правилно написано там - това е, което икономиката е всичко,
[00:10:29] направени така, че ние, хората, да живеем заедно в достойнство ne,
[00:10:36] и това отново означава, че тя трябва да бъде наистина достойна.
[00:10:41] И това, което преживяваме в момента на Земята, разбира се, много хора живеят достойно,
[00:10:48] Но за съжаление, мнозинството от хората не го правят. Две трети от човечеството живеят под прага на бедността и тогава не може да става дума за човешко достойнство.
[00:10:57] Всеки ден 25 000 души умират в бедност, така че е напълно тъжно и винаги ме е натъжавало, честно казано, да чуя този брой.
[00:11:07] И да, да, това наистина трябва да направим сега, особено като хора,
[00:11:14] Така че имаме около два пъти повече хора, така че сега имаме около 80 години от сега, има различни оценки, но можем да имаме двойно до тройно повече хора в тях,
[00:11:26] дори и в органични високо качество вече не яде толкова много месо е ясно,
[00:11:31] но така или иначе ставате по-здрави, ако ядете по-малко месо, така че това означава, че в момента нямаме проблем с прекомерното население.
[00:11:40] Но по-скоро имаме проблем с разпределението.
[00:11:44] Да се гарантира, че всеки може да живее и преди всичко в хармония с природата в хармония с природата в крайна сметка означава.
[00:11:53] Да, кръговратът на живота като икономически модел.
[00:11:58] Кръговратът на живота като икономически модел съвсем точно е общата валута на благото като концепция за щастие.
[00:12:06] Това звучи добре, не съм го чувал преди, така че обща валута на доброто.
[00:12:14] Разработихте академията заедно с Маргрит.
[00:12:20] Точно така, човекът допринася за общността, така че идеята с валутата на общото благо е така нареченият активен базов доход.
[00:12:28] Тя се основава на безусловното участие, което означава, че всеки човек, независимо от възрастта, може да допринесе за общността, така че има гарантирано право да допринася.
[00:12:41] И да спечели своя активен основен доход за него.
[00:12:46] 20 Gradido на час 50 часа на месец, така го проектирахме за сега, така че това означава хиляда Candido, което е около колкото 1000 € за всеки човек, както за деца възрастни, така и за стари хора.
[00:13:00] като има предвид, че при възрастните хора ние дори.
[00:13:03] Имаме вградена променлива възрастова граница, така че старите хора да получават много повече от основния доход,
[00:13:11] Така че пенсията също е осигурена със завеси много много интересно също на фона на дискусията за безусловния базов доход, така че ние го имаме тук в крайна сметка с,
[00:13:23] активен базов доход Освен това точно да, безусловният базов доход е да,
[00:13:28] Принципът на лейката означава, че трябва да дадете една и съща сума пари на всички хора.
[00:13:38] или ако се въведе нещо подобно, ще се гарантира, че всеки разполага с определена сума пари на месец.
[00:13:46], но за него все още не се полагат грижи и именно тук започва очарованието на активния базов доход.
[00:13:55] Активният базов доход насърчава и предизвиква хората, което означава, че всеки може да допринесе за общността със своите дарби и с това, което обича да прави най-добре,
[00:14:08] и общността е заинтересована да види, че той се справя особено добре и има положителен ефект на обратна връзка,
[00:14:16] така че това, което обичам да правя и което повтарям все повече и повече, и където съм подкрепен и от общността, да го правя все по-добре и по-добре, т.е. винаги слушам,
[00:14:27] Предоставяне на качество Талантът се възпитава Талантът се възпитава Да, ние също бяхме развитие на потенциала.
[00:14:37] Дефлация или инфлация.
[00:14:41] След това всъщност са нещо от миналото, а не така, че икономиката е и вие го повдигнахте.
[00:14:50] Растеж расте растеж яде освободен от принудата за растеж в модела Gradido.
[Дефлацията и инфлацията са, ако искате, отклонения в старата система, защото старата система е нестабилна и ако не е ясно контролирана,
[00:15:10] и е невъзможно да се обложи с данък за постоянно.
[00:15:13] След това тя се плъзга в едната или другата посока, а понякога дори и в двете едновременно, така че тази така наречена стагфлация е доста парадоксална.
[00:15:23] При Gradido това все пак е модел, базиран на природата,
[00:15:28] това е саморегулираща се система, която гарантира, че когато паричното предлагане се увеличи
[00:15:35] Вградена е преходността, паричното предлагане винаги е леко привързано към идеалните стойности, така че може да се каже, че това е.
[00:15:45] Динамично равновесие, при което също няма балони, а се развива по естествен начин и създава устойчивост.
[00:15:55] Несъвършената финансова система е точно това, което всички ние не искаме да имаме - гладна бедност и война, които те са на път да прогонят.
[00:16:05] Какви са тогава фаталните недостатъци на острата финансова система 0 започва с недостатък 1,
[00:16:15] че сегашните пари са около 97% на парите е така наречените вирусни пари, което означава, че тя се поставя на сметките на бизнеса под формата на числа в,
[00:16:27] Компютър, който не би бил лош досега лоши са правилата, след като услугата е почерпена Предполагам, че това е чрез дълг бизнес, който е,
[00:16:36] всички активи в света имат точно същото количество дълг от другата страна,
[00:16:43] и така не може да доведе до просперитет за всички, тогава, от една страна, активите текат все по-концентрирано, за да достигнат до малцина.
[00:16:54] И от друга страна, да, останалата част от света, тогава трябва да споделя дълга и че ние, хората, не го забелязваме толкова ясно.
[00:17:04] За това.
[00:17:06] Ако след това държавите влязат в ролята на пълномощници и следователно държавният дълг става все по-голям, тогава имаме и десетилетия на сложна лихва,
[00:17:15] Това е втората грешка, така че в момента тя е като че ли вече върви в посока Gradido,
[00:17:25] поне понякога основният лихвен процент се колебае около нулата, отчасти и при отрицателни лихвени проценти.
[00:17:32] Това също би било доста добро при определени обстоятелства, така че ако наистина създадете цикъл на ставане и отминаване.
[00:17:40] Съществуват обаче и други механизми за умножаване, които работят с лихвата и сложната лихва под друго име,
[Логично е, че дълговете също растат експоненциално, но III Грешка е сумата от двете, а именно, че законите на природата,
[00:18:02] да се пренебрегне
[00:18:03] най-важният закон на природата е законът на Берн и загиването, за който току-що говорихме, че ще намерим други закони на природата или моите, които сега са тук в икономиката на биониката по-нататъшни изследвания
[00:18:15] След това стигате до други точки, но същността им е, че те са цикъл на ставане и изчезване,
[00:18:21], който в народния език наричаме цикъл на живота, т.е.,
[00:18:27] Като хора сме наясно, че има цикъл, ние, хората, сме преходни, не ни харесва да сме преходни, но това е нормално и природата се грижи за това,
[00:18:38] това също.
[00:18:40] Правилното количество от всичко, което е горещо, е създадено, така че ние се раждаме и преминаваме и когато всичко е в баланс,
[00:18:49] след това също за правилното количество растения и животни за хората и така нататък има своята система за саморегулиране и това е просто също парична система е напълно пренебрегната.
[00:19:02] След това нищо не може да расте в ограничено пространство през цялото време всичко, което би се почувствало сега, всъщност е болен е пари в.
[00:19:12] Обезщетението за болест и оттеглянето всъщност трябва да бъдат здравословни пари за здравословен свят Бернд Това е точно нашият лозунг здравословни пари за здравословен свят, който имаме потенциал,
[00:19:26] За да създадем здраве чрез премахване на болестта, говорим с икономическия сектор, който между другото също ще доведе до това.
[00:19:37] Така че нашите болести намаляват, човешките болести намаляват, чух едно интересно проучване, според което около 80% от всички болести са причинени от екзистенциален страх.
[00:19:51] Или поне да бъде силно повлияно от екзистенциалния страх, т.е. когато екзистенциалният страх отпадне,
[00:19:58] тогава голяма част от заболяванията ще бъдат просто това, което разтварям, защото екзистенциалният страх води и до факта, че имунната система е отслабена,
[00:20:10] Имунната система е отслабена
[00:20:12] беше постоянен стрес, знаем това, така че в днешно време вече е модерно да казваме как се справяш, аз съм под стрес, има положителен стрес, но по-голямата част от него е отрицателен стрес, причинен от страх, от екзистенциален страх.
[00:20:26] И също така в природата има баланс, така че има положителен стрес.
[00:20:31] Но винаги трябва да е в баланс, така че да има и фази на релаксация, така че природата е същата, когато видите мишка да бяга от котка и законът скоро ще бъде приет,
[00:20:44] след това тя ще си почива доста време,
[00:20:47] може и трябва и затова една мишка не носи прегаряне сега или отделно е тяхната, защото това е нормален цикъл между,
[00:20:56] Краткосрочният стрес свършва бързо, а след това настъпва период на възстановяване и той също е отново,
[00:21:04] изглежда като вдишване издишване или циркулация, която е винаги са винаги същите принципи, да, това е баланс, който е просто естествен човек на неговото реално качество на живот.
[00:21:15] Натиск върху качеството на живот в града, какъвто го познаваме,
[00:21:20] точно вместо натиска за изпълнение, така че изискването за изпълнение е хубаво нещо, но не е хубаво, че на спортистите също им е позволено да го изпитват.
[00:21:31] Изпълнението се фокусира върху един момент и тогава все още се постига върхова производителност,
[00:21:38] и след това има фаза на релаксация, докато това е гарантирано, което не е така в професионалния живот, където обикновено имаме постоянен стрес.
[00:21:50] И фазите на релаксация стават все по-малко и по-малко, така че това е нещо като латентен стрес и латентен екзистенциален страх, а природата не е създадена за това, защото в природата няма нищо подобно, природата не съществува.
[00:22:03] Те имат този основен доход.
[00:22:09] Какво ще стане, ако вече не можете да допринасяте за общото благо поради здравословни причини или възраст - какво ще стане с вас?
[00:22:18] За хората.
[00:22:20] И по принцип това, което имаме предвид, е, че когато човек не може да допринесе за общността по здравословни причини, това е начинът, по който шофираме сега,
[00:22:29] сега вече, за да можете след това,
[00:22:32] разпоредба там прочетете защита социална защита живеят да в социална държава, която, разбира се, ще продължи да съществува с Gradido или Gradido модел.
[00:22:44] Въпреки това има разширена мисъл, а именно,
[00:22:47] Но трябва да допринесете, когато някой не може да допринесе поради възрастта си например. Сега въпросът е какво означава да допринесеш, така че има стари хора, които обичат да допринасят по свой собствен начин.
[00:23:00] Така например един възрастен човек може да предаде своя житейски опит на младите хора,
[00:23:06] да или тя не трябва да работи бързо и много сега, за да се грижи за внуците,
[00:23:12] можете да се грижите за внуците внуците са напълно благодарни, когато баба и дядо са наоколо, което означава, че има много възможности, в които и старите хора могат да допринесат.
[00:23:25] Но без да се налага да се оказва натиск за изпълнение и това е интересно,
[00:23:32] Особено при възрастните хора има и разследване, когато се пенсионирате неподготвени директно от професионалния си живот,
[00:23:42] тогава има много хора, които се разболяват.
[00:23:44] Тъй като изведнъж вече нямат задача и не могат да се справят с нея, затова ви съветват да се подготвите за пенсиониране и да намерите подходящи задачи предварително,
[00:23:58] Точно това се улеснява от активния базов доход, тъй като човек може спокойно да допринесе за общността и също така да я насърчи, а именно като влезе в напреднала възраст, разбира се, когато вече не е в състояние да го направи,
[00:24:09] може да е съвсем ясно, че предлагането винаги е гарантирано, както се разпределят парите.
[00:24:17] Градидо или активният базов доход като цяло, как се приема от хората,
[00:24:25] Общо взето, това е процес, човек, така че в рамките на една общност това може да бъде, например, един от тях,
[00:24:32] Да, ако общността на селото, това може да бъде и, разбира се, в зависимост от кварталите или така да се уточни какво правя в общността, може би има и нещо като общностно училище, където се обсъждат какви неща има,
[00:24:46], което трябва да се направи.
[00:24:49] И вижте кой може и кой обича да прави тази къща, която можете да разпространявате, и веднага щом някой направи нещо за общността, то се потвърждава от доверени хора.
[00:25:02] И в този момент, от една сметка, така че Bear тегли парите, независимо дали това е бившата данъчна служба или дали това е службата за регистрация на жителите или специално създадена вечер.
[00:25:13] Или пък централната банка - в крайна сметка това е чисто административен процес, но важното е да се включите.
[00:25:22] И документирано какво правя за общността успоредно с това идва този процес на създаване на парите се създава като кредитен бизнес в Gradido е за е много важно, че няма дълг, създаден за него.
[00:25:33] При Gradido има само създаване на кредити, няма и данъци, няма данъци, нали не, това е следващото.
[00:25:43] Тъй като ние сме именно проектирани тройно създаване на пари, така че 3 х 1000 Gradido ще бъде за всеки човек в бизнеса месец се равнява на около 3000 € се равнява на около 3000 €.
[00:25:56] Първите 1000 са, както казах, активен основен доход, а вторите са за.
[00:26:02] Държавният бюджет също може да се каже, че е дом на общността, тогава ние хората живеем в общности,
[00:26:09] Както и да се развиват общностите сега, в момента имаме държави, които започват и т.н., но също така може да се развиват по различен начин понякога и III и много важен момент е балансирането и
[00:26:20] екологичен фонд отново в същия размер като държавния бюджет.
[00:26:25] Както подсказва името, той се използва за почистване на околната среда,
[00:26:31] може да се използва, за да се премине към биологично производство,
[00:26:39] да се използва просрочената рехабилитация здрава BB
[00:26:44] В момента океаните са пълни с пластмаса, така че хората съзнателно почистват океаните или отново приемат тропическите гори и т.н.
[00:26:54] Тъй като използването на околната среда е толкова високо, колкото е националният бюджет, и след това всички страни се присъединяват към него, то е толкова високо, колкото са всички национални бюджети в света заедно, и говоря за нивото на националния бюджет, което е толкова високо, колкото го познаваме в Германия.
[00:27:09] Каква е тогава същността на Gradido, така че за мен това всъщност е мирна трансформация на паричната система,
[00:27:19] можете да кажете това, така че това е наистина за мирна трансформация влажна видях нежен начин, той може да бъде въведен леко паралелно,
[00:27:29] Не трябва да има сега, когато те казват, че от утре Gradido трябва да бъде възможно,
[00:27:33] Започнете много внимателно с частта 10% Gradido и след това да по-късно 20% и така нататък, за да можем да свикнем с нея и леко,
[00:27:44] новата вложка, която може да бъде пари в брой, както и цифрови пари,
[00:27:49] така че тя работи с всички средства за плащане цифрови пари е сравнително лесно да се направи в днешно време ние също имаме модел за пари в брой,
[00:27:58] Но ако погледнете тенденцията сега, парите в брой ще стават все по-малко важни от страна на Gradido, и двете са възможни.
[00:28:09] Нека се върнем за момент към вашата академия.
[00:28:16] Това е безплатна международна изследователска мрежа.
[00:28:23] Ние сме толкова свързани в мрежа в 12 светът се е превърнал в село, така че имаме хора, които растат заедно Решения от този мащаб наистина трябва да се стремят към международно,
[00:28:34] Дори ако Kathi ви е проектиран по такъв начин, че отделните страни също могат да започнат леко в началото,
[00:28:41] Мога да предположа, че след това ще продължите с всички страни, можете да започнете в отделни държави.
[00:28:47] Изследователската мрежа е международна, а уебсайтът е на всички езици, например, всичко е насочено към това да се даде решение на света сега, когато светът се нуждае толкова много от него.
[00:29:01] Ами какво да кажем за най-богатите от богатите, когато чуят за това, така да се каже, милиардерите, милиардерите, могат ли да чуят нещо за Gradido.
[00:29:14] Ако започнете, може дори да имате полза, ако се присъедините, да, мога да си представя, че те казват.
[00:29:23] Не е нужно да се страхувам, че ще загубя състоянието си, напротив, мога да направя нещо добро.
[00:29:31] Точно такъв е случаят с психически здравите хора, които искат да направят нещо добро, така че на първо място, независимо от богатството, което имате само вие.
[00:29:40] Или не, така че нуждата да се направи нещо добро е нещо, което всички хора имат и затова приемаме, че никой не е в неравностойно положение,
[00:29:49] Така че дори и богатите хора не са в неравностойно положение в смисъл, че може да имат малко по-малко власт, но това не е задължително за качеството на живот.
[00:30:00] Що се отнася до качеството на живот, имаме повече сигурност, например, така че в днешно време има и наистина богати гета,
[00:30:08], където децата трябва да бъдат водени на училище с бодигардове, просто защото живеят толкова опасно, за да си представят това време, когато вече няма да има бедност.
[00:30:18] Тогава агресивният потенциал на хората е почти нулев, ако всички се справят добре.
[00:30:24] След това може би има няколко души, които са патологични престъпници, но тази престъпност, свързана с бедността, води до мафиотски структури и всякакви други неща.
[00:30:33] Разбира се, практикуването на окончания води и до получаване.
[00:30:36] Това отпада в момента, в който всички хора са богати, така че те са богати в здравословна степен и това също е от полза за богатите хора.
[00:30:47] Така че, както разбрах, това означава, че Gradido губи стойността си с около 50% през годината,
[00:30:58] Сега, първо, бихте могли да кажете, да, почакайте малко, сега губя половината от състоянието си, а не какво правите със състоянието си, когато то всъщност е....
[00:31:07] И така, за една година той е намалял наполовина, да,
[00:31:12] Така че половината от нея, подобно на отрицателния лихвен процент, се дебитира на заден план, така че не се дебитира непрекъснато на определена дата, иначе винаги се дебитира малко, тогава можете да си представите, че е подобно на отрицателната лихва.
[00:31:27] Да, какво правиш тогава.
[00:31:29] Просто правете това, което не трябва да правите с парите, а именно да ги използвате там, където са необходими на практика,
[00:31:38] Можете да дадете кредит например на някой, който просто в момента на проект план проектът може да бъде, че проектът не е компания на собствената си тя може да бъде, че някой или просто се нуждае от пари, защото имам нужда от почивка,
[00:31:51] Така че планирането на живота става все по-гъвкаво, тъй като има много причини, поради които можете да помогнете на други хора със заем,
[00:32:01] и след това лицето ще върне парите в уговорения срок или на вноски, или както е договорено,
[00:32:09] След това финансовите институции могат да извършват и посредничество, както и да обезпечат нещата със застраховка срещу неизпълнение, което, разбира се, винаги е привлекателно за договорите.
[00:32:20] Това означава и по отношение на активния базов доход.
[00:32:25] Мога да правя и нещо друго, ако искам да печеля повече пари, тогава ще го направя, разбира се, така че активният базов доход е основа.
[00:32:33] Първо, това е доброволно или не е нужно да го правите.
[00:32:37] Можеш да помогнеш, така че всеки има право, но ако сега правиш нещо друго професионално и евентуално печелиш много повече от 20 градида на час,
[00:32:48] но може би ще кажете да, ами сега нямам време за активния базов доход, но той може да служи и като база, а след това можете да прекарате останалото време, така че 50 часа на месец около два часа.
[00:33:02] Ден, а през останалото време можете да правите каквото си поискате в допълнение и хубавото е, че,
[00:33:08] тя е освободена от данъци, така че всякакъв вид професионална работа е освободена от данъци, което означава това, което сте спечелили за себе си,
[00:33:16] След това имате и това, че не трябва да правите много счетоводство, защото това е по-малко стрес, по-малко натиск, по-малко бюрокрация,
[00:33:25] И ако се замислите, едно четиричленно семейство има 4000 градида всеки месец.
[00:33:34] Без данъци,
[00:33:35] точно така във форума на активния базов доход за всички, ако всички четирима сега участват в безусловното участие и, разбира се, децата също могат да го направят по начин, удобен за деца, разбира се, тогава те имат,
[00:33:49] 4000 Gradido стойност и родителите могат да отидат за да искат да правят бизнес или работа.
[00:34:00] По този начин се връщаме към началото преди повече от 20 години, да.
[00:34:07] Имате в това две десетилетия имате го са две десетилетия.
[00:34:13] Мога да си представя, че в началото много са ти се смяли.
[00:34:21] Във времена на криза на Корона мисля, че ще бъдете взети на сериозно с тази академия Gradido.
[00:34:29] Да, това е хубаво развитие, така че сега можем да изпитаме, когато това всъщност се случваше преди кризата с Corona в Rust през първите години, както казахте, ни се смееха, може би това също беше защита от една страна.
[00:34:43] Позволено ли ни е да се развиваме по човешки - беше ни позволено да усъвършенстваме модела Gradido все повече и повече.
[00:34:51] И когато ви хрумнат такива необичайни идеи.
[00:34:54] А ако пораснете твърде бързо, можете да бъдете нападнати или да бъдете причислени към групата много бързо - всичко това отнема време.
[00:35:05] Това беше солидно развитие пъти 20 години е дълъг период от време, имаше и големи сухи периоди в ретроспекция трябва да кажа, че съм напълно благодарен и мисля, че Маргит също вижда това от първите четири и двете.
[00:35:20] Наистина имах време да се чукам интензивно, а изследванията в този случай означават и разпитване отново и отново.
[00:35:27] Така че не само защото понякога сте имали страхотна идея, сега да се влюбите в собствената си идея, винаги сте се питали дали всъщност е правилно, може ли да бъде, може ли да работи, така че междувременно имаме повече,
[00:35:38] 100 възможни предимства на Gradido може да работи или са видели всъщност във всеки,
[00:35:45] житейска ситуация и всяка икономическа ситуация, всеки има предимство,
[00:35:51] Нашата основна етична основа е тройната, т.е. всичко, което се решава, и всичко, което се прави в рамките на естествената икономика на живота,
[00:36:01] трябва да служи за доброто на индивида,
[00:36:05] Имаме теб и мен, така че не само аз, но и двамата, това е мястото, където икономиката спира, така че в икономиката човек е доста щастлив, когато има ситуация, в която печелят всички, така че когато и двете части се справят добре,
[00:36:18] но II, където е добре общността, следователно трябва да бъде и добре общността.
[00:36:23] И в голямата схема на нещата може да се каже, че природата.
[00:36:28] Защото не е логично да правим бизнес помежду си, при който в крайна сметка отрязваме клона, на който те седят, като работим срещу природата.
[00:36:39] И така, това е наистина WINWIN, така че можете да кажете multivan или omni winch omni ако да печалба и междувременно вече има 4000 членове на поддръжници,
[00:36:52], които следват идеята - има още повече и няма да има повече, което ни прави много щастливи.
[00:37:01] Мрежата на Кандидо се разраства и.
[00:37:04] Да, хората, след като го разберат, наистина се наслаждават да го разказват и т.н,
[00:37:11] се разпространява като gradido можете почти да кажете кой има време като сега като положителен вирус на щастие и ние сме много щастливи за това.
[00:37:21] Скъпи Бернд, благодаря ти много за премиерата на подкаста и за твоето представяне.
[00:37:30] В темата Gradido - естествената икономика на живота.
[00:37:35] След това ще разгледаме въпроса за артистите и журналистите.
[00:37:42] Гаражът беше особено силно засегнат от глобалната криза на короната, както и много други страни.
[00:37:52] Ето защо за нашия подкаст винаги ще избираме много актуални теми от всички сфери на обществото.
[00:38:01] След това представете ориентирани към решения отговори от Академията Gradido с изтъкнати експерти.
[00:38:10] Ако искате да научите повече за Gradido, погледнете.
[00:38:16] Отидете на уебсайта www.grado.it.
[00:38:21] Което досега вече сте казали на не по-малко от 11 езика, prezenty.
[00:38:30] Разбира се, има и възможност да се включите чрез членство или възможности за финансиране.
[00:38:38] Благодаря ви много, това е невероятно.
[00:38:43] Това, което академията е въвела, е точно навреме.
[00:38:51] На нас двамата ни остава да пожелаем на всички членове на Gradido да продължат да бъдат щастливи в работата си.
[00:38:59] Здрави пари в здрав свят До скоро, Майкъл.
[00:39:06] Музика.

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner