По пътя към общество след края на растежа

Гост: проф. Ирми Зайдл

Високото потребление на ресурси и емисиите на нашата икономика надхвърлят границите на планетата. Въпреки това мнозина в политиката, бизнеса и обществото се придържат към целта за по-нататъшно увеличаване на икономическото производство. Основната причина за това е, че икономическият растеж трябва да създава достатъчно работни места.

Ирми Зайдл е германски икономист, който критикува растежа.
Като университетски преподавател тя ръководи изследователското звено "Икономически и социални науки" в Швейцарския федерален институт за изследване на горите, снега и ландшафта (WSL) в Бирменсдорф. Тя се занимава с предизвикателството на икономиката на доставките и екологичните последици от икономическия растеж, земеползването и възобновяемата енергия. Други области на изследване са опазването на природата и биоразнообразието и регионалното развитие на периферните райони. Икономистът е титулярен професор в Университета в Цюрих и преподава в Швейцарския федерален технологичен институт (ETH) в Цюрих.

Вляво:

Транскрипция ( автоматично преведена)

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner