Увереност, сигурност и перспектива

Гост: проф. д-р Гералд Хютер

Проф. д-р Гералд Хютер е директор на Академията за развитие на потенциала в Гьотинген и е един от най-известните изследователи на мозъка в Германия. Практически той участва в изследвания на невробиологичната превенция в рамките на различни инициативи и проекти.

В работата си в областта на връзките с обществеността той се занимава с разпространението и прилагането на резултатите от съвременните изследвания на мозъка. Той се възприема като "строител на мостове" между научните открития и социалната или индивидуалната житейска практика. Целта на дейността му е да създаде по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал.

Вляво:

Транскрипция ( автоматично преведена)

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner