Голямо сътрудничество: Програма за щастие - ново начало

Гост: Johannes Grassl

От 2005 г. Йоханес Грасл работи като независим консултант за лидери. През същата година той става водещ член на Фондацията за почтеност на швейцарските лидери, чиято цел е да укрепи личността и профила на мениджърите в смисъла на християнската бизнес етика. В рамките на тези дейности той е редовен участник и лектор на конференции и други събития за мениджъри и предприемачи. От 2014 г. Грасъл е изпълнителен директор и член на попечителския съвет на фондация "Лидерска почтеност".

Вляво:
https://www.johannesgrassl.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Grassl

Транскрипция ( автоматично преведена)