Голямо сътрудничество: икономика на общото благо и системно постигане на консенсус

Гост: Тобиас Даур

Наш гост в този епизод е консултантът по икономика на общото благо, образователен консултант, университетски преподавател и автор Тобиас Даур.

Тобиас подпомага предприятия, организации и проекти с нестопанска цел с консултации, концепции и комуникации.

Като генератор на импулси за процесите на социално-екологичен преход, той обича да помага за промяната към устойчива икономика и начин на живот - на корпоративно ниво, в политически консултации, в образователни проекти и в инициирането, например, на граждански конвенции за развитие на градски райони, основани на ценности. Тобиас Даур изучава философия, политика, социология и комуникационни науки.

Заедно ще стигнем до същността на въпроса какво свързва икономиката на общото благо с валутата на общото благо Gradido и как различните мнения и подходи към решенията могат да бъдат системно съгласувани, така че да се стигне до общо решение, което впоследствие да бъде подкрепено от цялата група.

Вляво:

http://www.lands-concepts.com/

Транскрипция ( автоматично преведена)