Фатални недостатъци на финансовата система
Решимо с Gradido - за доброто на всички

Трите фатални грешки на старата парична система неизбежно водят отново и отново до бедност, експлоатация, глад, войни, бежанци, болести, разрушаване на околната среда и съпътстващите ги природни бедствия. Ако избегне тези грешки, човечеството има реални шансове да се освободи окончателно от тези бедствия в кратък срок.

Грешка 1

Създаване на пари чрез дълг. Над 95 % от наличните пари в света (т.е. практически всички пари) се създават чрез дълг. Това означава, че всеки кредит от едната страна задължително води до същия размер на дълга от другата. Тази игра с нулев резултат означава "аз или ти" - законът на войната.

Грешка 2

Заради лихвите и сложната лихва разликата между активи и дългове, богатство и бедност, се увеличава.

Грешка 3

Пренебрегването на цикъла на ставане и отминаване ни кара да изпитваме този природен закон неволно. Неволни форми на непостоянство са финансовите кризи, сривовете, инфлацията, войните, разрушаването на околната среда и други катастрофи.

Икономическата бионика носи решението

Бедността, войните и унищожаването на околната среда не са задължителни. Земята разполага с достатъчно ресурси, за да изхрани човечеството с висококачествена биологична храна. Единственото, което пречи на това, е все още съществуващата финансова система, която е враждебна на живота. Със знанията, придобити от Икономически изследвания в областта на биониката можем да променим това по мирен начин - в полза на всички.

Известие за бисквитки в WordPress от Real Cookie Banner