Aktivní základní příjem
Bezpodmínečná účast pro všechny

Model Gradido předpokládá základní příjem pro každého člověka na Zemi. Náš "aktivní základní příjem" chápeme jako optimalizovaný další vývoj tolik diskutovaného "nepodmíněného základního příjmu". Spojuje argumenty svých odpůrců i zastánců a nabízí jak existenční zajištění, tak rozvoj potenciálu pro všechny lidi. "Aktivní základní příjem" zaručuje "nepodmíněnou účast" ve společnosti.

Práva k obrázkům: Imago/Seeliger

Rozmanitost na svobodě

Aktivní základní příjem vychází z myšlenky "nepodmíněné účasti". Na oplátku ti, kteří ji chtějí využívat, přispívají komunitě svým talentem a sklony - také děti a starší lidé, podle svého věku, vhodnou formou. Každý se může ujmout úkolu, který ho baví. Tímto způsobem systém vytváří nejlepší podmínky pro úspěch na všech úrovních.

Rozmanitost oborů činnosti není omezena. Každý příspěvek je stejně vítaný - od pomoci v sociální oblasti přes navrhování veřejných prostor až po umělecká vystoupení a administrativní činnosti. Každý jednotlivec odpracuje maximálně 50 hodin měsíčně, aby získal svůj aktivní základní příjem. Průměrná hodinová mzda je 20 Gradido (GDD), takže každá osoba si může vydělat 1000 Gradido (GDD) měsíčně.

Většina lidí využije zbývající čas k tomu, aby se ujala dalších úkolů nebo se posunula v kariéře. Obava, že by se produktivita společnosti mohla snížit na znepokojivé minimum, je neopodstatněná, protože zdravý a spokojený člověk má přirozeně výraznou touhu po růstu a rozvoji. Komunita Gradido usiluje o to, aby každý její člen co nejlépe rozvíjel své zájmy a talenty a položil tak ideální základ pro co největší úspěch celé komunity.

Aktivní základní příjem založený na nepodmíněné participaci

  1. je nedílnou součástí tvorby peněz, a proto nepotřebuje žádné další koncepty financování.
  2. nám všem zaručuje důstojný život a poskytuje nám materiální podněty k tomu, abychom přispívali svým dílem do společnosti.
  3. nám místo testu prostředků poskytuje koučování a potřebnou podporu, abychom mohli co nejlépe rozvíjet a využívat svůj potenciál.
  4. nám ponechává svobodu volby, jak chceme přispívat společnosti, a otevírá možnost přiměřeně vysoké odměny za nepříjemnou práci.
  5. nám všem zajišťuje dobrý příjem a nabízí důvod k radosti z toho, že stále více obtížných úkolů je svěřováno strojům.
  6. zajišťuje naše zabezpečení ve stáří a zavazuje nás všechny (včetně přistěhovalců), abychom se podíleli na společném blahu.
  7. umožňuje obrovské snížení byrokracie a je dobrovolná.

Hluboké uspokojení každého jednotlivce, které plyne z toho, že může přispívat komunitě, a s tím spojené pozitivní účinky na kvalitu života, štěstí a zdraví nás jednoznačně vedou k tomu, že dáváme přednost aktivnímu základnímu příjmu před nepodmíněným základním příjmem.

Ti, kteří nemohou přispívat na společné blaho ze zdravotních důvodů nebo z důvodu věku, budou samozřejmě dostávat základní příjem bezpodmínečně.

Základní příjem je základní částkou, která doplňuje další zdroje příjmů. Účast na aktivním základním příjmu je dobrovolná. Ti, kteří svůj čas raději využívají jinde, např. proto, že si ve svobodné ekonomice vydělají více peněz, mohou tak učinit.

Nabídka bez omezení

Účast na aktivním základním příjmu je právem, nikoli povinností. Ti, kteří raději tráví veškerý svůj čas kariérou, v tom mohou pokračovat.

Princip tří pilířů

Kromě 1000 Gradido z aktivního základního příjmu je každé osobě vyměřeno dalších 2000 Gradido měsíčně. Druhá třetina připadá státu za jeho služby obci a třetí část jde do kompenzačního a ekologického fondu, který má umožnit obnovu hospodářského a ekologického dědictví.

Trojí dobro chrání lidi a přírodu

Základní etický princip Gradido je založen na harmonizaci blaha jednotlivce s blahem komunity a většího celku - ve smyslu přírody a životního prostředí. Jednotlivec je součástí komunity, státu, a ten je zase součástí "velkého obrazu", ekosystému. Pokud je jeden z těchto tří aspektů zanedbán, celý systém selhává.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner