Skvělá spolupráce - od kolébky ke kolébce

Host: Prof. Dr. Michael Braungart

Příroda nás učí spolupráci: odpad jedněch je surovinou pro druhé. Tímto cyklem "od kolébky ke kolébce" se zabývá Prof. Dr. Michael Braungart, náš dnešní host. Narodil se ve Švábsku, je spoluautorem projektu "Cradle to Cradle" a spoluautorem knihy "Intelligent Waste" s podtitulem "Towards a New Abundance Society". Je zakladatelem a vědeckým ředitelem společnosti EPEA GmbH v Hamburku, kolébky kolébky Cradle Cradle.

Michael Braungart je také profesorem programu Cradle to Cradle na Erasmus University Rotterdam a hostujícím profesorem na University of Virginia. Od roku 1994 přednáší a publikuje na témata realizace inteligentních výrobků budoucnosti, vývoje a implementace koncepcí ochrany životního prostředí, ekologicky kompatibilních výrobních procesů a hodnocení životního cyklu komplexního spotřebního zboží.

Cílem společnosti Gradido je prosperita pro všechny v souladu s přírodou. Toho nejlépe dosáhneme, když se odkloníme od orientace na růst založený na efektivitě a přejdeme k efektivní ekologii inteligentního plýtvání.

Vlevo:

Michael Braungart na EPEA-Hamburg

Michael Braungart na Wikipedii

Kniha: Inteligentní odpad

Přepis ( automaticky přeloženo)

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner