Jak příroda mění náš ekonomický systém

Bernd von Gradido jako host Simona Rillinga 

<