Budoucnost pro generaci Corona

Host: Josef Kraus

Opatření Corony nejenže připravují mladé lidi o možnost bavit se se svými vrstevníky nebo cestovat po světě. Ohrožují také živobytí milionů lidí a budoucí modely. Vzhledem ke zrušení mnoha učňovských oborů chybí absolventům škol perspektiva do budoucna.

Model Gradido může "generaci Corona" poskytnout opět budoucnost, kterou si mladí lidé přejí. S Gradidem zajišťuje "aktivní základní příjem" "bezpodmínečnou účast" na životě společnosti. Konkrétně to znamená, že každý může přispět svými sklony a schopnostmi tam, kde mu to nejlépe vyhovuje, a tím plně rozvinout svůj potenciál. To je také v nejlepším zájmu naší společnosti.

Naším hostem v diskusi je Josef Kraus, autor bestsellerů a 30 let čestný předseda Svazu německých učitelů. V současné době píše svou nejnovější knihu s názvem "Der deutsche Untertan - vom Denken entwöhnt" (Německý subjekt - odstavený od myšlení), o které si samozřejmě budeme také povídat. Josef Kraus je právem nazýván "titánem vzdělávací politiky".

Vlevo:

Škola Schetinin

Kniha: Německý subjekt: O ztrátě vlastního myšlení

Přepis ( automaticky přeloženo)

[00:00:00] Snažím se zjistit, jak to bylo za posledních 500 let,
[00:00:08] jeden z rysů německé národní povahy,
[00:00:12] což je poslušnost vůči autoritě.
[00:00:18] Opatření Corony připravují mladé lidi nejen o možnost bavit se s vrstevníky nebo cestovat po světě. Ohrožují také živobytí milionů lidí a budoucí modely.
[00:00:32] Kvůli zrušení mnoha učňovských oborů chybí absolventům škol perspektiva do budoucna.
[00:00:40] Zrušení nesčetných částečných úvazků u všech studentů jejich finančního základu zrušení nebo pozastavení stáží.
[00:00:50] Také studentské brigády a dobrovolné sociální brigády v zahraničí značně omezují možnost vyzkoušet si a zorientovat se před výběrem povolání.
[00:01:05] Naším hostem je Josef Kraus.
[00:01:08] Autor bestsellerů a 30 let čestný předseda Svazu německých učitelů.
[00:01:16] V současné době píše svou nejnovější knihu s názvem der deutsche Untertan vom Denken entwöhnt.
[00:01:27] O této knize budeme samozřejmě mluvit i dnes.
[00:01:34] Josef Kraus je ne nadarmo nazýván titánem vzdělávací politiky, vítejte v Gradido Podcastu Josef Kraus.
[00:01:44] Dobrý den i vám.
[00:01:45] Ano, i já vás srdečně vítám, milý pane Krausi z Akademie Gradido, který toto rčení nezná.
[00:01:59] Učíme se nejen pro školu, ale i pro život.
[00:02:05] Děti jsou naše budoucnost aneb starého psa novým kouskům nenaučíš.
[00:02:13] Vzdělávací úroveň v Německu však rok od roku klesá.
[00:02:19] Žákům často chybí základní dovednosti, jako je psaní, čtení a počítání, a to dávno před Coronou.
[00:02:28] Josefe, jak je to s naším vzdělávacím národem, jakých chyb jsme se dopustili,
[00:02:37] o tom se dá napsat spousta knih, někdy je těžké použít i termín vzdělávací národ,
[00:02:51] Před třemi lety jsem napsal knihu o tom, jak přivést vzdělávací národ ke zdi pomocí této vzdělávací stanice.
[00:02:59] Možná jsem si neměl vybrat tuto poznámku už proto, že jsem vám pak mezitím dojem, že jste někteří němečtí ministři školství toto účetnictví nebo tuto knihu, pokud člověk používá čerpací stanice na stěnu hodnotu z návodu k použití také,
[00:03:13] Ano, mám vážné obavy, protože až se dostaneme k.
[00:03:20] Z hlediska vzdělanosti národa jsme otřeseni, protože si lžeme o vzdělání a jeho kvalitě.
[00:03:28] Kvantita a kvalita vzdělání je nyní zcela reciproční.
[00:03:35] Máme stále více studentů, stále více absolventů škol.
[00:03:41] Máme stále více takzvaných akademiků, známky na školách a univerzitách jsou stále lepší.
[00:03:49] Ale zároveň, a to je to, co mám na mysli pod pojmem vzájemnost, je to možné pouze za cenu snížení standardů.
[00:03:58] A jen dva důkazy.
[00:04:01] Existuje mnoho mnoho jmenovat více a více univerzit přechází na zřízení výtahů kurzy pro studenty prvního ročníku,
[00:04:09] protože studenti prvních ročníků již nemají jazykové ani matematicko-vědecké znalosti, které ke studiu skutečně potřebují, a stále více vzdělávacích společností uvádí, že jim chybí i ty nejzákladnější dovednosti,
[00:04:23] v základních kulturních technikách,
[00:04:26] Proto jsem ke konceptu vzdělávací stanice skeptický.
[00:04:35] Milý Michaeli, nezmínil jsi jen místa pro školení, která poskytujeme, ale také místa pro stážisty a tak dále.
[00:04:42] Podle mých výpočtů, pokud to bude pokračovat s měkkou nebo tvrdou výlukou, tak příští rok na konci jara, až to bude zase lepší, ať už s očkováním nebo bez něj, budeme mít naše studenty,
[00:04:56] 400,500,600 vyučovacích hodin, což je půl a tři čtvrtiny školního roku.
[00:05:03] A politici na to budou reagovat tak, že chudé děti nebudou znevýhodňovat, ale ještě více sníží standardy, aby se kvalifikace udělovala ještě slevněji.
[00:05:18] Jaký druh vzdělávací politiky potřebujeme, například potřebujeme vzdělávací politiku, která konečně zavrhne ideologii rovnosti před Bohem.
[00:05:27] Lidé mají prostě různé zájmy a různé talenty.
[00:05:33] Člověk nezačíná maturitou, od toho se musíme konečně oprostit.
[00:05:38] Potřebujeme konečně politickou a ideálně i mentální modernizaci odborného vzdělávání.
[00:05:48] Poněkud přehání svou pseudoakademizaci s ní, říkám trochu polemicky, s ní diskusních vědců.
[00:05:58] A zároveň obrovský nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který jsme prostě nedokázali odstranit,
[00:06:05] tato mezera s imigrací, protože máme další imigraci z Austrálie, Nového Zélandu, Kanady nebo USA, takže princip vyrovnávání,
[00:06:16] muschweck člověk nezačíná s maturitou musíme také vrátit princip úspěchu do renesance,
[00:06:25] V německé pedagogice se v posledních desetiletích přestalo dosahovat úspěchů 68 diskreditovat fašistické a tak dále, a teď bych mohl uvést mnoho příkladů toho, co mám na mysli.
[00:06:38] Zažil jsem zuřivé útoky Kdo požaduje školní úspěchy, musí říct, co myslí po Osvětimi,
[00:06:45] velmi špatná demagogická trivializace toho, co se skutečně stalo v roce 33045 - potřebujeme opět princip úspěchu,
[00:06:55] potřebujeme vzdělání elit.
[00:06:59] Musíme se oprostit od toho, že v angloamerickém světě používáme termín elita, vzdělaná elita přináší rovnostářství.
[00:07:12] Přidaná hodnota díky nerovnosti,
[00:07:16] Ne, s rovností děláme snížení úrovně, které se nazývá spravedlnost.
[00:07:24] Od starého dobrého Brittiga Augusta von Hayeka známe příslib totální pozemské spravedlnosti,
[00:07:31] je trojským koněm totality a nemusíme začínat tím, že musíme znovu opravit obsah.
[00:07:42] Takže k učebním plánům s H napsáno, že učební plány s dvojitým e se staly žádný obsah v něm už.
[00:07:50] Naši mladí lidé už o historii nic nevědí, a proto jsou nejen historicky, ale i politicky nevyzrálí,
[00:07:58] Když jsem si v seriózních studiích znovu a znovu přečetl, že 70% mladých Němců ve věku 16-17 let neví, kdy vznikla Spolková republika, co to byla zeď, kdo ji postavil,
[00:08:10] Jaký je rozdíl mezi liškou, poslancem, vaším poslancem a tak dále a tak dále, musím říci,
[00:08:18] to je politická nezralost, nebo to dokáže každý demagog,
[00:08:23] nebo může příslušná média samozřejmě by měla být politicky negramotný historické, ale zakázat neustále předstírat X pro U.
[00:08:31] obsah opět obsah obsah kánon ano, protože máme již, že mu dělat hříčku příliš mnoho znalostí v rámci všech kánonu,
[00:08:41] kanonické znalosti jsou stále pod vlivem počasí, které je již lidovou etymologií,
[00:08:46] úroveň vzdělání v Německu rok od roku klesá, jaký by byl váš nejdůležitější požadavek?
[00:08:59] Přístup do Jungle Gymnasium a studium zaměřené na výkonnostní a talentovou třídu Riehen II Top promotion,
[00:09:08] Naši vysoce nadaní žáci mají také právo na optimální podporu svobodného rozvoje své osobnosti, jak je uvedeno v základním zákoně.
[00:09:20] V Německu pro slabé.
[00:09:23] Ano, moje vysoce odborná škola je speciální škola jako ta, kterou mám v Německu, ale teď ji chtějí také obětovat, protože OSN údajně požaduje úmluvu o postižených dětech, což vůbec není pravda.
[00:09:38] Takže orientace samozřejmě také na nejlepší zájem dítěte a ano, stejně jako učební plány, které jsou plné obsahu.
[00:09:48] Stačí mi poslední příklad, kdy se základní slovní zásoba čtrnáctiletých dětí za posledních 30 let snížila z 1400 na 700 slov.
[00:10:01] Tehdy jsem musel říct, že promluvili neschopní mladí lidé.
[00:10:06] Nejsou jazykově schopné, nejsou samozřejmě schopné pochopit nebo vyjádřit určité věci, nebo abych použil váš výrok Ludwiga von Wittgensteina, hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa,
[00:10:20] čím užší jsou hranice mého jazyka, tím užší jsou hranice mého světa.
[00:10:25] Rozhodně, pokud nejsem schopen se vyjádřit v jazyce svého jazyka, pak stojím stranou, nejsem součástí diskuse a jsem zmatený pro jakoukoli propagandu.
[00:10:40] Bernd téměř půl milionu absolventů.
[00:10:46] Jen v Německu letos na trh práce vstoupí 400 000 stážistů,
[00:10:55] kvůli krizi s korunou jich tam však bude mnoho,
[00:10:59] Bohužel mnoho z nich nenajde práci a mnoho učňovských míst bude zrušeno bez náhrady a většina stáží a studentských prací bude odložena na neurčito,
[00:11:12] Potřebujete velkou důvěru, potřebujete perspektivy, Bernde, jak to může ekonomický model Gradido podpořit?
[00:11:25] Ano, potřebujeme dlouhodobé řešení,
[00:11:29] Takže v současné době řešení, která jsou nabízena s dotacemi s podporou různých společností a tak dále, jsou to všechno buď půjčky, nebo v každém případě krátkodobá řešení,
[00:11:43] Jde o to, že nyní bez ohledu na to, jak jsou lidé vyškoleni, se zdá, že je méně pracovních míst, [00:11:52] že je méně pracovních míst.
[00:11:52] že v důsledku automatizace a tak dále bude pracovních míst na druhé straně ubývat, a to je to, co bylo řečeno tak dobře,
[00:12:03] jsme jiní,
[00:12:06] jsme různí Bayer Gradido Academy například říká, že každý člověk má své zvláštní nadání,
[00:12:14] společně jsme nejlepším řešením, jak se navzájem optimálně podporovat, což znamená, že například řemeslník.
[00:12:23] je stejně cenný jako akademický pracovník,
[00:12:26] nebo jiných profesí a v tomto ohledu si myslím, že je zcela správné, že akademik není placen o tolik více než dobrý řemeslník,
[00:12:36] ale Akademie Gradido vám může pomoci,
[00:12:40] Bez ohledu na to, jak vypadá situace v zaměstnání, Gradido vidí, že aktivní základní příjem je velmi důležitý.
[00:12:51] Na základě nepodmíněné účasti to znamená, že každý člověk, bez ohledu na to, jak je jinak strukturován trh práce,
[00:13:01] Každý člověk má právo přispívat svým nadáním a sklony společnosti a za to dostávat základní příjem,
[00:13:13] to je druh podpory a poptávky,
[00:13:15] to znamená, že na rozdíl od nepodmíněného základního příjmu, kde se říká, že každý dostane své peníze s konví, je samozřejmě důležitý výkon.
[00:13:24] Jde o to, aby každý člověk byl podporován a podněcován tím nejlepším možným způsobem,
[00:13:32] a vyžádání této fotografie, která by měla začít už ve škole a která se nyní zřejmě stává stále více rovnostářskou,
[00:13:40] abychom v této podpoře a výzvě pokračovali po celý život, a to již od 80. let 20. století,
[00:13:49] v ekonomice jsme zaznamenali trend, že v žádostech a v obsazování učňovských míst.
[00:13:57] Podniky, živnostníci, poskytovatelé služeb pro spořitelny a banky a podobně samozřejmě dávali přednost absolventům středních škol před studenty moderních středních škol.
[00:14:11] To se vlastně rodičům vrylo do paměti, protože motto člověka, který začíná na maturitním oboru, je údržba, ale přes to nemáš šanci.
[00:14:20] Ekonomika si to uvědomila příliš pozdě.
[00:14:26] Že není možné nutně řídit firmu s chytrými a výřečnými absolventy střední školy.
[00:14:35] Ale samozřejmě je velmi obtížné je dohnat, v podstatě je můžete dohnat pouze prostřednictvím tržních opatření,
[00:14:44] to znamená, že musím zvýšit platy učňů, jak se říkalo, sazby musí být atraktivní pro lidi, kteří nestudovali.
[00:14:57] Z dlouhodobého hlediska rozhodně není možné, aby každý, kdo vystuduje, pracoval někde ve státní správě nebo v nevládní organizaci,
[00:15:05] práce se přestěhoval do na Iberii 13 na 14 na nyní je tržní ekonomika nemůže pracovat, co se pokazilo a školní politika má samozřejmě dát všechny potraviny,
[00:15:17] přístup na gymnázium je v 15 ze 16 německých spolkových zemí zcela nedostupný,
[00:15:22] v hněvu je a často špatné hodnocení rodičů propuštěn pouze Bavorsko,
[00:15:28] má zde určitá kritéria pro přístup na gymnázium, obávám se, že se obávám.
[00:15:34] S populistickou politikou, která se nyní prosazuje v Bavorsku, to bude pravděpodobně platit i v Bavorsku, a to v tom smyslu, že se nesmíme povyšovat nad rodiče, i když rodiče nejsou vždy v nejlepším zájmu dítěte.
[00:15:48] Politicky zamýšlená inflace vzdělání,
[00:15:52] došlo k dramatickému snížení požadavků, což je to, co říká Josef Kraus,
[00:16:01] mnohem více než 50% absolventů škol má vstupní kvalifikaci na vysokou školu může studovat,
[00:16:09] SEB podle vědeckých studií je 98% novorozenců vysoce nadaných, po škole je to pouze 2%.
[00:16:23] Existují úspěšné metody, jak podpořit skutečný rozvoj potenciálu a udržet přirozené nadání, co si myslíte.
[00:16:36] Na papíře samozřejmě existují a v některých zemích světa se praktikují.
[00:16:43] To byl vždycky praktikovaný zlom, protože jste věděli, jestli chcete alespoň z poloviny udržet spojení.
[00:16:50] Pak musíte podporovat 2% špičkových lidí, což NDR dělala se speciálními botami.
[00:16:59] Stejně jako vy Yun ne vždy se souhlasem rodičů byl samozřejmě také v tom, že se čínské zcela,
[00:17:08] intenzivní, proto od nás východní Asiaté stejně utečou, protože mají zrcadla v jiných výkonech, což neznamená, že chci mít čínskou školu grilování ano, ale máme i v americké oblasti,
[00:17:21] elitní školy, ale to je samozřejmě nevýhoda těchto elitních škol, pokud jde o financování,
[00:17:32] poplatky jsou sociálně vysoce selektivní,
[00:17:37] Neříkám, že jsem socialista, ale v Německu k tomu máme málo přístupů.
[00:17:42] ale když mám v Německu internátní školy, kde rodiče platí 2600 eur měsíčně, musím říct, že elitářská je pouze cena, ale ne nutně to, co z toho nakonec vyleze,
[00:17:57] Opět máme nerovnováhu, kterou je třeba blíže diagnostikovat, devadesátá léta nejsou dávno minulostí.
[00:18:07] Od té doby jsme zdvojnásobili počet studentů prvních ročníků, už tři roky máme více mladých lidí, kteří začínají studovat, tj. začínají s odborným vzděláváním,
[00:18:19] Kvůli nedostatku učňovských oborů, který jste správně zmínil, si mnoho lidí řekne: ano, dobře, než vyjdu na ulici, půjdu prostě na teplou univerzitu,
[00:18:30] Alespoň tam budu mít 536 let a rodiče se ke mně také připojí z ulice, což je to, co chci.
[00:18:39] A možná by to byl také malý příspěvek a větší vyváženost ságy by měla velký výchovný účinek.
[00:18:50] Chtěl bych, aby všichni mladí lidé měli povinnou roční službu.
tak by možná i mladí lidé posílali chuť.
[00:19:00] V oblasti, kde máme opravdu obrovský nedostatek pracovních sil, a to v oblasti sociálních profesí, ošetřovatelství a tak dále a tak dále, jsme nyní spojeni s koronavirovou klinikou.
[00:19:13] Ale pravděpodobně máme dostatek míst, ale nemáme dostatek ošetřovatelského personálu.
[00:19:19] Protože nikdo nechce mít profesi modrého pláště, ale všichni chtějí mít jen profesi bílého pláště, jako kdyby obecný povinný ročník, který jsem už skoro držel od roku 2011, mimochodem nebo silnější pomoc na,
[00:19:33] Bavorská vládní strana,
[00:19:36] to bylo pozastaveno Chtěl bych naopak všeobecnou povinnou službu pro obě pohlaví.
[00:19:45] Z pedagogických důvodů, protože mladí lidé, kterým se prodlužuje délka života.
[00:19:52] 80 let 85 let průměrná délka života dnes narozených lidí.
[00:19:56] Dokud jsou příjemci této komunity, této společnosti, jsou tyto statusy její infrastruktury.
[00:20:03] Od mostů přes silnice, zdravotní péči až po vzdělávání.
[00:20:07] Proč se ptám mého torického nemůžete požádat 18 19 20 letých, aby investovali 9 nebo 12 měsíců tohoto života v této komunitě už.
[00:20:20] Vyřešilo by to nejeden problém a možná by to vyřešilo i nejeden akademický blok tam nahoře v hlavě.
[00:20:28] Bernd několik konstruktivních návrhů od Josefa Krause, jak to vidí akademie.
[00:20:37] Ano, myšlenka tohoto povinného roku služby velmi dobře zapadá.
[00:20:42] s nepodmíněnou účastí s aktivním základním příjmem, to je
[00:20:47] 5 a tak člověk chce povinnou, která dnes není tak nemoderní, když se tomu teď říká nepodmíněná participace, každý člověk má právo a říká, že smí přispívat do komunity.
[00:20:59] také dostanete něco jako aktivní základní příjem, jak jsem řekl, důležitá věc je aktivní základní příjem, pak je to přesně to, co máme,
[00:21:07] Voda Kraus požaduje,
[00:21:10] Znám mnoho lidí, kteří by velmi rádi vykonávali pečovatelskou práci nebo pečovatelskou činnost,
[00:21:18] ale pak mi řekněte: ano, jinde si vydělám víc nebo si v této pečovatelské profesi vydělám stejně málo.
[00:21:26] A to je přesně to, co můžeme vyřešit prostřednictvím aktivního základního příjmu, který je pak na dobrovolné bázi, ale lidé, kteří to pak dělají na dobrovolné bázi, kteří pak dostanou svůj aktivní základní příjem.
[00:21:40] Oni jsou pak také nadšeni, pak dělám něco dobrovolně, dělám to s radostí, jsem nadšený z té činnosti, znám také lidi, kteří to dělají.
[00:21:50] kteří vykonávali pečovatelskou práci, když například vykonávali veřejně prospěšné práce, říkali, že se jejich život pozitivně změnil jen díky tomu, takže je to obohacení, lidské obohacení.
[00:22:02] stále z ní čerpají celý svůj život, takže jsem naprosto přesvědčen, že je to o tom,
[00:22:10] my lidé máme přirozenou sociální potřebu zapojit se do komunity, to byla ta propagace,
[00:22:18] no, může to být prostřednictvím povinného roku, náš přístup je dobrovolný přístup s aktivním základním příjmem,
[00:22:25] účinek pak bude, pokud dobrovolné, že bude dokonce, že prostřednictvím nadšení.
[00:22:31] Ano, dá se říci, že to je profesor Gerald Hüther, který říká, že nadšení je hnojivo pro mozek.
[00:22:39] A to znamená, že když něco dělám s nadšením, tak se v tom zlepšuju a baví mě to a můžu to předávat dál a myslím, že jsme si velmi blízcí.
[00:22:50] Existuje také gradido.
[00:22:53] Máme také štědrý státní rozpočet bez dluhů, školní vzdělání a další vzdělávání jsou zdarma, což je téměř rajské, jak je to celé financováno?
[00:23:07] Je financován trojí tvorbou peněz,
[00:23:10] Musíme vycházet z toho, že Gradido je model, návrh nových pravidel hry a staré hry deště se nazývají peníze jsou vytvářeny dluhy, to znamená, že úvěr jednoho je nutně dluhem druhého,
[00:23:23] je vlastně válečný systém, protože nemůžete mít ani úvěr, ani dluh,
[00:23:29] mezi nimi je nula, jinak není nic gradido je po plus součtový model,
[00:23:35] Peníze se stávají tvorem podle nových zákonů stále jen jako náš návrh nových zákonů samotným životem pro každého člověka samotným trojím způsobem tvorby peněz,
[00:23:45] že první 1000 Gradido měsíčně jsou vytvořeny pro stejné aktivní základní příjem, který je ekvivalentní 1 € a ne úvěr, který pak odpovídá 1 € v Asii.
[00:23:56] Strany jsou pak pro hvězdu Zeta, která odpovídá, pokud by se vypočítat, že v Německu přibližně federace zemí obcí + sociální péče III je pro vyrovnání a životní prostředí před reorganizací,
[00:24:09] environmentální dědictví na celém světě má 58 milionů dětí,
[00:24:16] a 63 milionů dospívajících stále nemá přístup k základní a střední škole 90 % všech dětí,
[00:24:26] s postižením nikdy nechodí do školy 781 milionů lidí je negramotných,
[00:24:36] Jen v Německu je 7,5 milionu funkčně negramotných,
[00:24:44] to je škoda aplikace samozřejmě to je normální svědectví dvě myšlenky na to.
[00:24:54] Zaprvé, že se nacházíme ve třetím světě, což zahrnuje téměř všech 1,4 miliardy Afričanů.
[00:25:07] Při prognózách růstu, který v určitém okamžiku dosáhne dvou a půl až tří miliard, je to, že se zde vzdělávání nepostavilo na nohy, samozřejmě také selháním politiky rozvojové pomoci.
[00:25:20] Někdy se sám sebe vážně ptám.
[00:25:22] Co znamenají ty biliony dolarů, které v posledních desetiletích putovaly například do Afriky.
[00:25:33] Tmavé kanály v koši kanály a tak dále více.
[00:25:37] Ale to už je samostatné téma, ale já jsem vzdělaný člověk, mám v tom jasno.
[00:25:46] Že vzdělání je budoucí investicí par excellence, zejména v těchto zemích, a to není jen žabomyší klauzule v nedělních projevech.
[00:25:55] Ale když se podívám na demografický vývoj v Africe, tak vzdělání je také předpokladem toho, že se tamní demografický vývoj vrátí rozumným směrem.
[00:26:09] To, co se stalo v Africe za posledních 100 let, je demografická katastrofa.
[00:26:17] Ano, v roce 1913, před první světovou válkou, jich Německo a Francie měly dohromady 13.
[00:26:24] 120000000 obyvatel a Afrika 130000000.
[00:26:31] Francie a Německo mají dnes dohromady asi 140 milionů a Afrika 1,4 miliardy.
[00:26:40] Něco se pokazilo, pokud jde o demografický vývoj v Africe, a církve samozřejmě také provádějí špatnou politiku.
[00:26:51] Co se stalo Kruger, ale příliš pozdě a nyní máme jen velké části Afriky.
[00:26:58] Muslimové jsou ovlivněni islámem, islám je nyní takzvaným náboženstvím.
[00:27:06] Píseň podporuje bohatství dětí, takže dříve nebo později.
[00:27:10] Tři z nás nemusí žít to v Africe tři nebo čtyři miliardy máme můžeme v podstatě všichni,
[00:27:17] Projekty na ochranu životního prostředí, ochranu klimatu a další přestávky, na které se zapomíná, pokud bude tento vývoj v Africe pokračovat, takže ještě více vzdělávání, ano,
[00:27:26] je to klíčové pro trh práce a podporu soběstačnosti tamních obyvatel a také víme, že.
[00:27:34] Bohužel, čím vzdělanější lidé jsou, tím ohleduplnější budou jejich potomci ve světě.
[00:27:45] Jak jsem řekl, v Německu se přiklonili na druhou stranu.
[00:27:49] Víme, že akademicky vzdělané ženy v Německu nikdy neměly 0,7 dítěte, což samozřejmě není možné.
[00:27:59] Bernd Vzdělávací politika Afrika, ale také důležitá otázka populačního vývoje, který odpovídá Gradido.
[00:28:12] Myslím, že je to velmi dobrý nápad, pokud jde o vzdělávání, což je také v souladu s naším výzkumem,
[00:28:18] je to tak, takže nejen v Africe, ale i v jiných zemích, zejména v chudých zemích, samozřejmě chudé země nejsou na výši, pokud jde o vzdělání,
[00:28:31] a myslím si, že je to velmi dobrý přístup, který je vnímán společně se vzděláváním, protože vidíme, že všude je chudoba,
[00:28:42] v bohatých zemích je dětský blahobyt, a tedy přelidnění,
[00:28:48] kde opět existuje vzdělání, takže je to korelace jedna ku jedné,
[00:28:54] populace klesá nebo se alespoň příliš nezvyšuje,
[00:28:59] To znamená, že na jedné straně je důležité vzdělání a na druhé straně je důležité, abychom vymýtili chudobu a vytvořili prosperitu, když se tyto dvě oblasti spojí,
[00:29:09] pak už lidé například nepotřebují, aby je jejich děti zabezpečovaly na stáří,
[00:29:18] že děti jsou pro lidi jediným zajištěním na stáří.
[00:29:24] To je také případ modelu, jako je Gradido, kde jsou všichni lidé zaopatřeni. Gradido mimochodem funguje po celém světě, nejen v luxusních, ale i v chudých zemích,
[00:29:38] pokud se nám podaří zajistit všechny lidi,
[00:29:40] všichni lidé budou dobře zaopatřeni, pak bude i populační problém v souvislosti se vzděláním vyřešen velmi příjemným a lidem přátelským způsobem.
[00:29:54] Jednou z věcí, kterou jste již zmínil, je aktivní základní příjem místo studentských půjček, Bernd.
[00:30:02] Pak nepotřebujete studentské půjčky o nic víc, než kdyby každý měl aktivní základní příjem, což samozřejmě platí i pro mladé lidi v jakémkoli věku,
[00:30:12] a pak už nepotřebují studentské půjčky, pak udělají něco pro komunitu a mohou to dělat také.
[00:30:17] a také studentské brigády, aby mohli souběžně se studiem dělat něco pro společnost,
[00:30:25] jejich aktivní základní příjem nepotřebujete studentskou půjčku nebo jiné studijní granty, ale na druhou stranu můžete nabídnout vzdělání zdarma, ano, a to na pozadí toho, že jsme.
[00:30:39] V posledních měsících muselo o půjčku požádat více než 20 000 studentů.
[00:30:49] Abyste mohli zaplatit výdaje až do zkoušek.
[00:30:57] Už máme generaci.
[00:31:01] Kdo považuje stávající sociální systém za chybný, je mladá generace v rámci transformace,
[00:31:12] naší společenské smlouvy radikálněji než starší pandemie,
[00:31:19] převrátila život naruby celé jedné generaci na celém světě,
[00:31:25] jsou nyní definovány ekonomicky a často i sociálně a bezpečnostně,
[00:31:31] zatímco miliony lidí nastupují do zaměstnání uprostřed hluboké recese, budou jí trvale poznamenáni Sepp.
[00:31:43] Jak to vidíte, nevím, jestli to mladí lidé vnímají a chápou, ale nesmíme přehlížet, že my,
[00:31:54] V Německu připadá na jeden manželský pár nebo rodiče 1,4 dítěte.
[00:32:05] A já říkám, že naše mladá generace je generací dědiců.
[00:32:15] Jak mohou spoléhat na to, že za všechno mohou rodiče.
[00:32:20] Výsledkem je, že se doba vzdělávání stále více prodlužuje.
[00:32:27] Ne proto, že by nároky byly příliš vysoké, ale proto, že si člověk může dát na čas a rodičům nemusí nutně vadit, když děti vyletí později.
[00:32:38] O nás v minulosti dnes, díky Bohu, ještě občas tři nebo čtyři děti.
[00:32:46] Protože jsou konečně šťastní, když děti vyrostly a jsou na to hrdé.
[00:32:51] Na 1,4 dítěte, které dnes pár má, rodiče neuvěřitelně lpí.
[00:32:58] Protože odloučení tohoto jednoho potomka je samozřejmě také dramatické.
[00:33:05] Co máme dnes 28letých 30letých 32letých, ale Hotel Mama žijeme.
[00:33:13] Podrobně jsem to popsal ve své knize o helikoptérových rodičích, kteří třeba na půl roku opustí řádek reality a pak se to jako bumerang vrátí zpět k rodičům.
[00:33:26] Myslím, že naši mladí lidé tam.
[00:33:31] Ve svém zhýčkaném stavu ani nechápou, co je čeká.
[00:33:39] A přesto nechápou, co to znamená splácet gigantické státní dluhy, které veřejně zmizely.
[00:33:48] To je něco, co se vždy prodává jako politika orientovaná na budoucnost, když se berou do ruky miliardy miliard,
[00:33:57] My tři, kteří tu sedíme, nebudeme schopni tyto dluhy splatit kvůli svému věku,
[00:34:04] ale 2,2 bilionu veřejného dluhu.
[00:34:09] To, co máme nyní, budeme muset splácet našim dětem a vnukům, pokud nedojde k totálnímu krachu.
[00:34:19] Cue crash Bernd, který splácí dluh,
[00:34:24] Máte představu, jestli určitě ano, určitě, nebo předpokládám, že ano, takže se shodneme, že nebudou vyplaceni, dojde k transformaci, mluvíme o mírové transformaci,
[00:34:37] transformace měnového systému druhou alternativou je krach, který nechceme, že na něj nemáme žádný vliv z potravinového krachu tam nebo ne, který je již předpovídán v příštích několika letech ekonomickými experty,
[00:34:51] ale nezáleží na tom, jestli dojde k havárii, nebo ke klidné transformaci,
[00:34:56] v obou případech se dluh v určité formě rozpustí, protože není matematicky splatný.
[00:35:04] Neměla bych nutně přenášet odpovědnost na mladou generaci, jen abych řekla, že ano, mladí lidé a helikoptéroví rodiče a tak dále,
[00:35:14] je pravda,
[00:35:16] ale musíme se také zamyslet nad tím, která generace tyto škody způsobila, nebyli to mladí lidé, nakonec jsme to my, naše generace, ano, nejde o to, abychom si rozdělili vinu, je to čistě historické.
[00:35:28] Naše generace je tou, která způsobila dluhy, které tu nyní jsou, a která vůbec umožnila vznik takového měnového systému,
[00:35:38] pak musí dojít ke krachu nebo že starý peněžní systém nemůže dlouhodobě fungovat,
[00:35:45] můžete to udělat opět s pohledem na matematiku na nejjednodušší většinou není úplně jednoduché je to přece exponenciální počet,
[00:35:55] vidíte, že to nemůže být něco, co stále roste a roste a roste a musí se to zhroutit,
[00:36:01] Porsche Crash jsme měli mnohokrát v minulosti, např. také jako války druhá světová válka není tak dávno, jsou nyní nějak 80 let nebo tak,
[00:36:13] Havárie se vyskytují různými způsoby,
[00:36:17] mohou to být války, ekonomické krachy, krachy bank, katastrofy a všechny tyto faktory mohou být spojeny [00:36:26] s krachem.
[00:36:26] s modelem přirozené ekonomiky života, takže předpokládám, že mladá generace nebude muset tento dluh splácet,
[00:36:35] zřejmě se budou časem smát, jak jsme byli svého času hloupí, když jsme si nadělali takové dluhy, takže bychom se určitě zapsali do dějin jako generace, no, o [00:36:46] naturální ekonomice.
[00:36:46] Mladí lidé, až budou starší, se pravděpodobně budou umět určitým způsobem usmívat.
[00:36:52] Je podle vás mladá generace tou mladou generací tiché revoluce, nebo je tou zhýčkanou, která se na vše dívá v klidu?
[00:37:03] Kam si myslíte, že povede cesta, na kterou mladá generace čeká.
[00:37:09] evoluce pro transformaci nebo spíše revoluci,
[00:37:15] a myslím, že mladí lidé právem očekávají od dospělé generace, takže samozřejmě už jsou mladí dospělí, ale očekávají [00:37:26] vývoj,
[00:37:26] řešení, na které byli zvyklí v roce řešení přicházející od politiků nebo odněkud nebo z ekonomiky nebo odněkud nebo z technologie z vědy.
[00:37:38] To se naučili, když vyrůstali, vždycky se najdou lidé, kteří problém vyřeší.
[00:37:45] A není to úplně špatně, takže nemůžete obviňovat mladé lidi, že musí tahat káru z bláta, do kterého jsme možná vjeli,
[00:37:57] Krásné je, že nutnost je matkou vynálezů, takže Corona je také matkou vynálezů - krize je také příležitostí,
[00:38:07] a využijme šanci společně vytvořit nový peněžní a ekonomický systém, pokud to neuděláme my, my zdola, my lidé,
[00:38:18] pak to přijde shora,
[00:38:20] Chtěl bych jen upozornit, že například Světové ekonomické fórum už nějakou dobu mluví o Velkém resetu, ale podívejte se, co chystají, takže transhumanismus je tam tématem, například člověk-stroj,
[00:38:35] je tu celá ta digitalizace, takže do určité míry, která se nám už asi nebude líbit.
[00:38:41] Téměř po čínském vzoru a podobné věci jsou propagovány ze strany Světového ekonomického fóra a to znamená, že změna rozhodně přichází,
[00:38:52] Otázkou je, kdo tuto změnu provede,
[00:38:54] a v modelu Gradido nyní nabízíme řešení, které my lidé můžeme udělat, a pokud to neuděláme, řešení se najde.
[00:39:06] Slovo v litrech používám v ekonomických elitách jinak, ale pak podle jejich představ a přání platí pravidla, která se nám asi nebudou nutně líbit.
[00:39:19] Někdy jsou docela pozitivní.
[00:39:22] Že mladá generace je vlastně také odhodlána stát se průkopníky společenských změn,
[00:39:32] pozitivně vnímáme, že tato mladá generace se také považuje za katalyzátor změn, za důležitý zdroj velkých [00:39:46] změn,
[Jak to vidíš ty, Seppe, na pozadí tvých desítek let zkušeností s prací s mladými lidmi je tu určitě potenciál.
[00:40:00] Protože jsem od vás cialda, když je probuzena, ale nebyla probuzena.
[00:40:07] Protože vzdělávání náš vzdělávací systém.
[00:40:11] Dokonce ani nepřinesl určité věci pro mladé lidi, naši mladí lidé v podstatě přes školu na, takže nic.
[00:40:22] Úspěšné ekonomické vzdělávání.
[00:40:26] A jak už jsem dnes zmínil, mají mizerné historické vzdělání a mizerné politické vzdělání.
[00:40:34] Že vlastně značná část našich mladých lidí je politicky zcela nevzdělaná.
[00:40:44] Nebo je pro vás naivní.
[00:40:48] Neměli bychom si lhát do kapsy a říkat, že pátek pro budoucnost je nyní v BB, jak jsou mladí lidé zapojeni.
[00:41:00] Takže kromě toho, že mnozí z těch, kteří tam v pátek pochodovali, nemají ani tušení.
[00:41:09] Dodržujte patologii ani nevíte, jaký je rozdíl mezi počasím a klimatem nevíte, kolik procent.
[00:41:18] Atmosféra CO2 má a tak dále a tak dále je to akčnost a já jsem dostal mnoho dopisů a zpráv od rodičů.
[00:41:28] Vozíky s diapozitivy o tom, jak školy ruší vyučování, aby děti mohly jít v pátek na demonstraci.
[00:41:38] Napsali jsme, že největšími příjemci těchto pátečních demonstrací jsou hamburgerové řetězce.
[00:41:44] V souladu s tím jste také viděli jeden na trzích ne naši mladí lidé.
[00:41:52] Po tři roky jsme zůstali bez politického úsudku.
to není jejich vina.
[00:42:01] Může za to vzdělávací systém, mohou za to rodiče a mohou za to média.
[00:42:08] Máme v našich médiích, potřebujeme jen veřejnoprávní vysílání, teď si vezměte dalších 400 milionů ročně navíc, chtěli bychom mít 72 rozhlasových a televizních programů.
[00:42:20] Je to jejich, je to jejich s politickým nádechem,
[00:42:26] Ani nemusím jmenovat barvu, stačí si poslechnout půl hodiny ZDF nebo Deutschlandfunk nebo Deutschlandradio Kultur.
[00:42:36] Je to indoktrinace, mladým lidem bych něco ukázal.
[00:42:43] Nebo jsme si prostě řekli, že se všichni tři shodneme na tom, že naše generace toho hodně zkazila.
[00:42:52] Zvolili jsme lidi, pak jsem vzít strany Unie zcela v.
[00:42:59] Jen vždy Signum Einsegnung insignum Wohltaten Wohltaten Wohltaten slíbili tak, že jsem rozvinul vlastenectví sociálního státu, jinak je vlastenectví igittigitt vlastenectví sociálního státu.
[00:43:14] Kde už nejde o Boha Otce, ale o Otce stát, který všechno udělá a všechno posoudí, a tím samozřejmě byla zabita individuální iniciativa.
[00:43:26] To byla výchova k nezralosti a bezradnosti, ale všechno se vyřešilo.
[00:43:34] Když se podíváme na to, jaké peníze se v souvislosti s Coronou utratily, nikdo se nikdy nepodíval na dluhové hodiny.
[00:43:43] Samozřejmě potřebujeme peníze například na gastronomii.
[00:43:48] Pro celý cestovní ruch potřebujeme překlenovací pomoc, ale když se na to podívám, máme stále dost peněz,
[00:43:58] a pak dáte asi nevím pěti nebo šesti tisícům zaměstnanců administrativy Bundestagu vánoční prémie, tak proč vlastně,
[00:44:08] protože si udělali home office, protože získali volný čas,
[00:44:11] kteří ušetřili čas na cestách a pohonné hmoty - to je přece šílené, že se za to stydí nebo že je jim dovoleno být řediteli v Bádensku-Württembersku?
[00:44:21] Také nedostal vánoční prémie kvůli Corona, díky bohu, že mnoho mých kolegů má autoškolu, řekl, že ne, že nechceme, že je trapné, ale proč znovu tento roh hojnosti.
[00:44:34] Jen v Německu máme v současnosti státní dluh ve výši přibližně 2 bilionů eur.
[00:44:44] Celosvětově jde o stovky bilionů eur, mluvíme o vzdělávací politice, která by byla.
[00:44:54] Ideální vzdělávací systém od Gradido Academy Bernd.
[00:45:00] Nejsou to odborníci na vzdělávání, my se díváme na to, co je venku, jaké jsou nové formy učení,
[00:45:10] a je jich hodně. Myslím, že jsme předtím mluvili o Rusku, v Rusku existuje Schetininova škola,
[00:45:17] která se stala doslova školou v Německu, Rakousku a mezi tím se nazývá lies Schule.
[00:45:24] Pracují například podle modelu, kdy žáci zároveň učí žáky. V nové němčině se tomu říká peer-to-peer learning,
[00:45:39] to je jen příklad, takže chci říct, že existuje spousta dobrých přístupů, které mám sám.
[00:45:47] v mládí jsem byl po frustraci ze školy upřímně řečeno jedním z těch studentů, kteří byli matematicky velmi nadaní a hudebně přiměření, ale špatní,
[00:46:00] a mým nejhorším předmětem byla francouzština.
[00:46:03] Po škole, když jsem začal pracovat jako zvukař, jsem se také začal zajímat o... [00:46:10] Angelu,
[00:46:10] Metody Angely Narazila jsem na superlearning, což je alarm v uvolněném stavu,
[00:46:18] a pak jsem si sehnal kurz, nevím, myslím, že jsem několik měsíců poslouchal kazety a pak jsme měli jednu v nahrávacím studiu,
[00:46:28] nahrávka pro firmu Bosch, myslím, že šlo o francouzský návod k obsluze na audiokazetě,
[00:46:37] zástupce společnosti byl Francouz a mluvil francouzsky.
[00:46:41] Povídali si u kávy a já najednou zpozoroval, že s nimi mluvím francouzsky, jazykem, který jsem se učil ve škole,
[00:46:55] největší potíže a celá věc během několika týdnů, možná tří měsíců superlearningu.
[00:47:03] a jak jsem si říkal, proč to neděláš v normálních botách?
[00:47:07] Takže pokud už víte, že existují takové metody, které jsou dobré a fungují, kde se můžete učit ve spánku, samozřejmě to zní velmi pohodlně, tak to tak úplně není.
[00:47:21] můžete se něco naučit s mnohem menším úsilím, což mi alespoň ve škole dělalo subjektivně velké potíže.
[00:47:30] Poznatky pro dobré učení.
[00:47:33] Jsou tu už dlouho, obchod má také například manažery, takže soukromá jazyková škola funguje úplně jinak než například náš školský systém,
[00:47:42] takže existuje mnoho řešení,
[00:47:45] a když se teď zeptáte, jaký je ideální školský systém, řekl bych, že z pohledu Akademie Gradido, prostě... [00:47:52] školský systém,
[00:47:52] mnoho dobrých metod, které fungují, pojďme je shromáždit dohromady, nemusí být vždy těžké a obtížné, samozřejmě, možná je to součást toho,
[00:48:04] ale shromáždění a co nejlepší využití a díky tomu můžeme také velmi dobře vzdělávat,
[00:48:12] takže je to skvělá nálada, myslím, že to funguje jak pro historické znalosti, tak pro jazyky,
[00:48:18] s matematikou to nefunguje stejně, ale chci jen říct, že existuje mnoho řešení, jde o to, jak je skloubit dohromady.
[00:48:26] Možná by bylo dobré se podívat na vaši novou knihu, kterou píšete, Seppe,
[00:48:34] Kniha Německý subjekt odnaučený myslet, která vyjde v polovině příštího roku.
[00:48:44] Intension můžete nám snad již nyní poskytnout nějaká základní prohlášení o cestě.
[00:48:53] Snažím se čerpat z posledních 500 let.
[00:48:58] Jedním z rysů německé národní povahy je poslušnost vůči autoritám.
[00:49:07] Začínáme s Lutherem, takže teď prosím neomdlévejte.
[00:49:11] A pak samozřejmě pokračovala vilémovskou érou národního socialismu a NDR.
[00:49:19] A já věřím, že mám důkazy.
[00:49:23] Je to také nejnovější Německo, které kdy existovalo, jak se říká.
[00:49:30] Mezitím by se však projevil výrazný duch podřízenosti.
[00:49:35] Věříte všemu, co vychází z Berlína, věříte všemu, co vychází z veřejné služby.
[00:49:42] Nějak mám pocit, že Němci stejně nemohou dělat revoluci.
[00:49:48] Zombie v historii se nikdy nepostavili na nohy, jsou to nakonec věřící autority.
[00:49:54] Dříve věřili v autoritu nad pravicovými hesly, nyní věří v autoritu nad levicovými hesly.
[00:50:04] Co se týče autoritářské osobnosti, kterou se Jan a Adorno také snažili zachytit pomocí dotazníku s fašismem v měřítku f, Strada ji zkonstruoval, ano, jeho exil ve Spojených státech.
[00:50:19] Dnes se pokusím aplikovat tento přístup na víru v levicové ideologie.
[00:50:29] Rovnostářská turistika.
[00:50:33] Globalismus, humanismus, antifašismus, antikolonialismus, pak jich bylo ještě pět nebo šest, abychom je vyjmenovali, a to je nový dekalog někde pro federálního občana.
[00:50:49] Musí to být politicky korektní.
[00:50:52] To, že německý jazyk ničí moderátoři ZDF, ARD, občané a jazykoví pokřivenci, je obrovský úpadek,
[00:51:03] a tak dále a tak dále, německý Michel snáší příliš mnoho, ať už jde o zadlužování.
[00:51:13] Nebo zda tento idiot ovlivňuje jejich národ, teď jsem zmínil příklady pohlaví, toto myšlení autority je vám také odporné,
[00:51:25] Ano, je důležité, abychom se znovu zamysleli.
[00:51:29] Nechci nikomu upírat, že nepřemýšlí, ale je opravdu důležité, abychom se v přemýšlení zastavili,
[00:51:37] a myslím si, že některé věci bychom neměli považovat za samozřejmost, ale měli bychom se na ně opravdu podívat a zpochybnit je,
[00:51:49] je to opravdu pravda, je to logické.
[00:51:52] Ať už se jedná o opatření v Coroně, nebo o vzdělávací politiku, kde jsme nyní velmi [00:52:00] intenzivní.
[00:52:00] zda je to tím, co se nám říká o ekonomickém růstu a tak dále,
[00:52:07] Je důležité, abychom se opět stali samostatně myslícími lidmi a abychom se odvážili myslet sami za sebe,
[00:52:16] Chtěl bych mít obraz Immanuela Kanta s duchem rozporu.
[00:52:21] Osvícení je východisko z nezralosti, kterou jsme si sami způsobili, nebo další věta, která je skoro zajímavější, ta, kterou napsal Kant a která je nyní také vyráběna do rohu realistů.
[00:52:34] Být nezralý je tak pohodlné.
[00:52:38] Být nedospělý je tak pohodlné, ale německý Michel to bohužel snáší.
[00:52:47] A pokud nesouhlasí, je okamžitě postaven do pravého koutku.
jako nacista, konspirační teoretik.
[00:52:58] Jména.
což je mimochodem dramatická demagogie.
[00:53:05] Trivializace nespravedlnosti národního socialismu spočívá v tom, že se dávají takovéto nálepky,
[00:53:13] takže my tři určitě patříme k těm, kteří se nenechají oklamat.
[00:53:21] Přiznávám, že mě to stálo jendou přátelství, ano, ale.
[00:53:28] Princip stojí Dostojevskij v bratrech karamazových v tomto vložení Velký inkvizitor vepsal to nemůže být.
[00:53:40] Nebo Velký inkvizitor uvězněným v Ježíši říká: Doufám, že právě teď mačkám řadu.
[00:53:49] Já vím, med, pak je můžete prodat.
[00:53:53] Udělejte je plné a pak se na nich můžete vyspat, nevím, jak kdo, ale tak to chodí.
[00:54:00] Pohodlnost, bohatství, zanedbávání.
[00:54:05] A pak si nechte Berlín již udělat nebo jeden den, ale ano, nyní již odpovídající vývoj,
[00:54:14] nechte mě udělat Brusel a pak mě nechte udělat mou světovou vládu a pak to byla věc, kterou Guterres udělat a tak dále, a pak to, co děláte, že velké nadace od Sorose až po Billa Gatese to vždycky napraví.
[00:54:28] To, co platilo ve starém Římě o chlebu a hrách, platí zejména v digitalizovaném mediálním světě.
[00:54:40] Správně a my teď nemáme vinutí přes Coronu, kde mám opravdu obavy o omezení našich mladých lidí.
[00:54:50] Již jsme si všimli, že Ifo institut zjistil půl roku po prvním bloku, že naši 12 až 16letí.
[00:55:00] Když se parkoviště rozhovor rodiče nyní již více zaneprázdněn s jejich myší kina a v Brunnthal a než se učí.
[00:55:10] K tomu přistupuje ochuzení původních sociálních kontaktů.
[00:55:16] A to mi připomíná diagnózu, kterou Günther Anders stanovil před čtyřmi lety ve své knize Die Antiquiertheit des Menschen (Starobylost člověka), kdy ještě neexistovala digitalizace,
[00:55:26] měl na mysli televizi a o kolik více nyní s digitalizací, kdo řekl, že jsme na cestě stát se asociálními masovými poustevníky.
[00:55:39] Kompletní digitalizace Corony to ještě více podporuje.
[00:55:46] Mohu-li to říci, Seppe, jste zastáncem moderního konzervatismu.
[00:55:55] Gradido se opírá o přirozenou ekonomiku života.
[00:56:03] Zachování osvědčeného konzervování.
[00:56:08] Myslím, že to do sebe docela dobře zapadá, protože my lidé toho nakonec můžeme udělat jen tolik.
[00:56:15] Také se učit z pozorování přírody a dělat pokroky, proč ne pro.
[00:56:23] Ekonomika a vzdělávání.
[00:56:28] Ano, o aktivním základním příjmu jsme dnes také hovořili, určitě v Gradidu.
[00:56:38] Bezpodmínečná účast na životě společnosti, což konkrétně znamená, že každý může přispět svými sklony a schopnostmi tam, kde mu to nejlépe vyhovuje.
[00:56:50] To je nakonec v nejlepším zájmu naší společnosti.
[00:56:56] Ale pokud vzdělávací systém selhává.
[00:57:03] To jsme dnes slyšeli, že je ohrožena celá společnost.
[00:57:11] Akademie Gradido ráda najde kolegy, kteří ukončí tuto mizérii.
[00:57:21] Velmi děkuji Josefu Krausovi za jeho inventarizaci a také z mé strany mu patří velký dík, vážený pane Krausi.
[00:57:33] Pokud jste nyní zvědaví a chtěli byste se o guardinu dozvědět více.
[00:57:40] Můžete tak učinit na webových stránkách www.khadi.de. Net.
[00:57:47] Na shledanou a s pozdravem z Akademie Gradido Michael a Bernd.
[00:57:54] Hudba.
Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner