Fatální chyby finančního systému
Řešitelné pomocí Gradido - pro dobro všech

Tři fatální chyby starého měnového systému nevyhnutelně znovu a znovu vedou k chudobě, vykořisťování, hladu, válkám, uprchlíkům, nemocem, ničení životního prostředí a s tím spojeným přírodním katastrofám. Pokud se těchto chyb vyvaruje, má lidstvo reálnou šanci se těchto pohrom v krátké době trvale zbavit.

Chyba 1

Tvorba peněz prostřednictvím dluhu. Více než 95 % celosvětově dostupných peněz (tj. prakticky všechny peníze) je vytvořeno prostřednictvím dluhu. To znamená, že každý úvěr na jedné straně nutně vede ke stejné výši dluhu na straně druhé. Tato hra s nulovým součtem znamená "já, nebo ty" - zákon války.

Chyba 2

Kvůli úrokům a složenému úročení se zvětšuje rozdíl mezi majetkem a dluhy, bohatstvím a chudobou.

Chyba 3

Nerespektování koloběhu stávání se a pomíjení způsobuje, že tento přírodní zákon prožíváme nedobrovolně. Nedobrovolnými formami pomíjivosti jsou finanční krize, krachy, inflace, války, ničení životního prostředí a další katastrofy.

Ekonomická bionika přináší řešení

Chudoba, války a ničení životního prostředí nemusí být. Země má dostatek zdrojů, aby mohla lidstvo nasytit kvalitními biopotravinami. Jediné, co tomu stojí v cestě, je v současnosti stále převládající finanční systém, který je životu nepřátelský. Díky znalostem získaným z Ekonomický bionický výzkum to můžeme změnit mírovou cestou - ku prospěchu všech.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner