Koncept společného dobra proti krizi péče

Zdraví a péče o staré a mladé lidi

Künzelsau, 16. října 2020 - Nedostatek zdravotních sester v této zemi trvá nejen od doby krize Corona. V nemocnicích, pečovatelských domech a domovech pro seniory pracuje mnoho pečovatelů již léta nad rámec svých možností. Stále více příbuzných se podřizuje požadavkům domácí péče. V německých nemocnicích již nelze využívat četná lůžka intenzivní péče pro dospělé a děti, protože chybí potřebný personál. Potřebu ošetřovatelského personálu lze jen stěží uspokojit, a přesto stále nezadržitelně roste. Potlesk a vřelá slova jsou stejně málo užitečné jako chvályhodné reformní přístupy, které nelze financovat. Podle odborníků na ekonomickou bioniku z Akademie Gradido může nápravu přinést pouze zásadní reforma. Jedinou šanci na lidskou péči v nemoci a stáří vidí v inovativním ekonomickém, finančním a sociálním systému. 

Německé dluhové hodiny ukazují rekordní hodnotu

V letošním roce čelí spolková vláda a vlády jednotlivých spolkových zemí novému dluhu ve výši přibližně 330 miliard eur. Pro rok 2021 předpovídá Svaz německých daňových poplatníků další dluh ve výši 96 miliard. Poprvé v 25leté historii existence Spolku německých daňových poplatníků se dluhové hodiny zvyšují o více než 10 000 eur za sekundu. V této souvislosti vyvstává otázka, do jakých závratných výšin vynese plánovaná reforma péče ministra zdravotnictví horu dluhů budoucích generací? Podle prvních odhadů na to bude použito asi šest miliard eur z peněz daňových poplatníků. Současně se diskutuje o tom, jak by bylo možné doplnit prázdné pokladny zdravotních pojišťoven. "Tento přístup však nemůže vést k úspěchu," říká Bernd Hückstädt, spoluzakladatel Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku. 

Již více než 20 let probíhá na akademii v Künzelsau v Bádensku-Württembersku výzkum, jehož cílem je zjistit, které přírodní modely lze úspěšně aplikovat i v hospodářství. Jedním z nejvýznamnějších zjištění je: "Dokud je úvěr jedné osoby nutně dluhem jiné osoby, neexistuje žádný společensky přijatelný finanční systém. S tímto systémem nemůžeme překonat současné výzvy - také v souvislosti se stárnutím společnosti." 

Krize péče vyžaduje reformu finančního systému

Krize v Coroně upozornila na ty, kterým se jinak často věnuje pozornost, až když hrozí nemoc a potřeba péče. Ošetřovatelé a geriatričtí pečovatelé si vyslechli mnoho vřelých slov a bouřlivý potlesk. "Nikdo však zatím nenašel způsob, jak tyto nepostradatelné lidi zaplatit, ocenit, propagovat a podpořit tak, aby je pomoc opět naplňovala," namítá Hückstädt. Podle zprávy AOK o péči z roku 2019 bude do roku 2030 zapotřebí dalších 130 000 pečovatelů, kteří se budou starat o osoby, které potřebují péči, a to jen z důvodu stárnutí populace. 

Vzhledem k tomu, že stále více lidí opouští profesi zdravotní sestry a je nedostatek mladých chybí, což je téměř neřešitelný problém. "V transformovaném finančním systému, který by se řídil přírodními zákony, by bylo možné najít řešení i pro nezbytnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, které by zohledňovalo všechny a nezatěžovalo by budoucí generace," pokračuje Hückstädt. 

Zdravotní péče je humanitárním imperativem 

Model Gradido si klade za cíl dosáhnout všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Třetím definovaným cílem je "zajistit zdravý život všem lidem všech věkových kategorií a podporovat jejich blahobyt". Komunita Gradido považuje podporu zdraví za imperativ nejhlubšího lidství: "V modelu Gradido je součástí státního rozpočtu i zdravotní péče. Přístup ke zdravotní péči je tak zaručen všem lidem zdarma. Lidé se mohou svobodně rozhodnout, jakou formu zdravotní péče si zvolí."

Konkrétně je model Gradido založen na třech pilířích.

  1. Měna společného dobra Gradido
  2. Trojí pohoda
  3. Aktivní základní příjem / nepodmíněná účast na životě komunity


Měna společného dobra Gradido 

Peníze nejsou v podstatě nic jiného než počítačová čísla v databázích. Pojem "tvorba peněz" pochází ze světa financí. Popisuje způsob tvorby peněz, tj. podle jakých pravidel se čísla zapisují do počítačových databází. Ve starém peněžním systému se peníze vytvářejí prostřednictvím dluhů, tj. součet všech úvěrových zůstatků je stejně vysoký jako součet všech dluhů na celém světě. V systému Gradido se peníze vytvářejí jako úvěr pro každou osobu, aniž by vznikl dluh. 

Trojitá pohoda

Základní etický princip Gradido je založen na harmonizaci blaha jednotlivce s blahem komunity a většího celku - ve smyslu přírody a životního prostředí. Jednotlivec je součástí komunity, státu, a ten je zase součástí "velkého obrazu", ekosystému. Pokud je jeden z těchto tří aspektů zanedbán, celý systém selže. Na jednoho obyvatele připadá 3 × 1 000 gradido. 1 000 Gradido pro aktivní základní příjem, státní rozpočet a vyrovnávací fond a fond životního prostředí.

"Aktivní základní příjem" pro každodenní pečovatele 

"Aktivní základní příjem" vychází z myšlenky "nepodmíněné účasti". Každý, kdo ji chce využít, může v každém věku přispět komunitě svým talentem, sklony a možnostmi. Každá osoba má měsíčně k dispozici 1 000 Gradido (GDD) společné měny jako základní příjem. Jeden Gradido odpovídá hodnotě jednoho eura. Maximálně 50 hodin měsíčně je odměňováno 20 GDD. Tato částka je základní částkou, která doplňuje další zdroje příjmů. 

Prostřednictvím "aktivního základního příjmu" lze poskytovat každodenní pečovatelské služby lidem, kteří potřebují péči, a tím výrazně odlehčit odborným pečovatelům i pečujícím příbuzným a zdravotním pojišťovnám. Lidem, kteří se chtějí zapojit do péče, jsou stejně jako v jiných profesních oblastech nabízeny možnosti poradenství a dalšího vzdělávání.

"Bezpodmínečná účast 

Každý člověk si může v rámci aktivního základního příjmu vzít úkol, který ho baví. Tímto způsobem systém vytváří nejlepší podmínky pro úspěch na všech úrovních. 

Navíc každý může dělat to, co by chtěl dělat z hloubi svého srdce, aniž by se trápil existenčními problémy - jinými slovy, může následovat své vnitřní poslání. Tím by bylo možné odstranit velkou část civilizačních chorob způsobených stresem. Možnost být aktivní součástí komunity až do konce života má pozitivní vliv na mnoho nemocí ve stáří. 

Zdravotní fond pro komplexní zdravotní péči

V modelu Gradido je státní rozpočet vytvářen druhou tvorbou peněz. Tvorba peněz je přepočtena na obyvatele. To znamená, že každý stát má stejnou výši státního příjmu na občana. V Německu se druhá tvorba peněz rovná zhruba současnému veřejnému rozpočtu (spolkového, zemského a obecního) plus zdravotnictví a sociální služby. Ve skutečnosti bude v modelu Gradido k dispozici více peněz na zdravotní péči než dříve. Pracovní podmínky i odměňování pečovatelů by se tak mohly výrazně zlepšit. 

Konec principu dluhových peněz vytváří solidaritu mezi generacemi

Margret Baierová, výkonná ředitelka Akademie Gradido, důrazně upozorňuje, že "naše soužití by mohlo získat zcela novou kvalitu, kdyby majetek jedné osoby již nemusel být nutně dluhem druhé osoby. Mladí a staří lidé by již nebyli "soupeři" v boji o zajištění své existence a životní úrovně. Prostřednictvím "aktivního základního příjmu" tak může model Gradido podpořit i soužití generací. Vzájemná péče a láska jsou nezbytné pro spokojený život všech generací. "Bezpodmínečná účast" je přínosem pro plodnou výměnu mezi lidmi různého věku, původu a vzdělání." 

Podrobnosti o celém modelu Gradido naleznete na adrese https://gradido.net

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner