Zlaté časy po Koruně pro všechny?

Gradido také poskytuje obětem krizí perspektivu

Künzelsau, 11.02.2021 - Psychologové a výzkumníci trendů očekávají, že po krizi Corona nastane fáze bujaré touhy po životě. Vítězové krize a všichni ti, kteří díky svému bohatství zůstali krizí nedotčeni, si budou moci opět užívat bez omezení po celém světě. Ještě více pak zůstanou pozadu ti, které tato opatření připravila o jakoukoli finanční základnu a odbornou perspektivu. V této oblasti je důležité včas zajistit spravedlivou rovnováhu a najít způsoby, jak v době po Koruně zabránit sociálnímu rozdělení dramatických rozměrů. Model Gradido stejnojmenné Akademie pro ekonomickou bioniku již má pro tento výkon odpovídající plán.

"Kdo by lidem vyčítal, že si společně užívají znovunabyté svobody, jak nejlépe dovedou?" ptá se Bernd Hückstädt, spoluzakladatel Akademie Gradido, "vždyť lidé jsou hluboce společenské bytosti, které nacházejí štěstí především ve společenství." Americký lékař a sociolog z renomované Yaleovy univerzity Nicholas Christakis se dokonce domnívá, že je možné obnovení "řvoucích dvacátých let", oněch "zlatých dvacátých let", která následovala po španělské chřipce před dobrými sto lety: "Bude to jaro, umělecky, ekonomicky, technologicky a také politicky." Deklarovaným cílem odborníků na ekonomickou bioniku z Akademie Gradido je dodat nejen vítězům krize, ale všem lidem odvahu a nástroje k tomu, aby se do takového zlatého věku vydali.

Vítěze a poražené dělí obrovský rozdíl

Podle nedávné studie Deutsche Bundesbank však zatím existuje velmi jasné rozdělení na vítěze a poražené krize. Zatímco někteří z nich hromadí úspory, více než 40 % z nich již v květnu 2020 utrpělo značné ztráty příjmů. Nejnovější studie Nadace Hanse Böcklera rovněž ukazuje, že zaměstnaní lidé s již tak nízkými příjmy budou ekonomickými důsledky opatření Corony postiženi podstatně více než lidé s vyššími příjmy. Respondenti, kteří přišli o příjem, vidí také větší nebezpečí pro sociální soudržnost. Dr. Andreas Hövermann, spoluautor studie, se obává, že ztráta platů a vnímání nerovnoměrného rozdělení zátěže by mohly mít destabilizující vliv na celou společnost.

Sociální nerovnost se prohlubuje

"Jako pod hořícím sklem nyní vidíme naléhavou potřebu transformačního procesu, který by zabránil tomu, aby se velká část lidí ocitla na okraji společnosti a sociální propast se stala nezvratnou," varuje Hückstädt: "Podle zprávy Paritätischer Wohlfahrtsverband vzrostla chudoba na nejvyšší úroveň od sjednocení. Nejbohatších 10 % všech německých domácností vlastní - po odečtení dluhů - 60 % celkového čistého majetku. Spodních 20 % domácností nemá žádný majetek a přibližně 9 % domácností je zadluženo." Distribuční zpráva Institutu pro hospodářský a sociální výzkum (WSI) také zjistila, že přibližně třetina domácností v Německu má rezervy maximálně na několik týdnů nebo měsíců,
zatímco domácnosti na horním konci žebříčku by se mohly živit z vlastních rezerv po dobu nejméně dvou desetiletí.

Na celém světě bohatnou jen bohatí

Podle nejnovější zprávy organizace Oxfam nazvané "Virus nerovnosti" hrozí, že se v důsledku korunové krize poprvé po více než sto letech zvětší rozdíl mezi bohatými a chudými současně téměř ve všech zemích světa. Majetek deseti nejbohatších lidí světa se od února 2019 zvýšil o téměř půl bilionu na 1,12 bilionu dolarů. Mluvčí celosvětové agentury pro pomoc a rozvoj prozradil, že takový zisk by byl více než dostatečný k tomu, aby nikdo nebyl ochuzen o následky Corony. Současně svět zažívá nejhorší krizi zaměstnanosti za posledních 90 let, kdy stovky milionů lidí přišly o příjem a práci. Steffen Küßner, mluvčí organizace Oxfam Germany, na příkladu vysvětluje, že 1000 nejbohatších lidí bylo schopno získat zpět své ztráty za pouhých devět měsíců, zatímco chudší polovina lidstva bude pravděpodobně potřebovat více než deset let, aby překonala ekonomické důsledky krize. Podle Oxfamu musí být tento vývoj varovným signálem, aby se "konečně přišlo na kloub extrémní nerovnosti a chudobě". To vyžaduje mimo jiné systémy sociálního zabezpečení přístupné všem a větší orientaci ekonomiky na obecné blaho. "Korporace a superbohatí musí nyní spravedlivě přispět k překonání krize," říká Tobias Hauschild z německého Oxfamu.

Komunitní měna Gradido vytváří světlo na obzoru

V Akademii Gradido pro ekonomickou bioniku si potřebu takové korekce kurzu uvědomili dávno před Coronou a během dvaceti let vyvinuli nový ekonomický a finanční systém, který je vhodný pro budoucnost a dokáže splnit požadavky, které se nyní všude ozývají. Experti na ekonomickou bioniku, kteří si vzali příklad z "přírodních modelů úspěchu", vyvinuli kombinaci měny společného dobra "Gradido" s "aktivním základním příjmem" a tvorbou peněz bez dluhů podle "trojího dobra". Konkrétně by transformace převládajícího ekonomického a finančního systému na tento model Gradido znamenala konec principu dluhových peněz. Místo toho by se pro každou osobu měsíčně vytvořilo 3 x 1 000 Gradido. 1 000 Gradido by bylo k dispozici státnímu rozpočtu. Dalších 1 000 Gradido by bylo čerpáno na obyvatele pro vyrovnávací fond a fond životního prostředí. Poslední třetina by byla k dispozici všem jako "aktivní základní příjem". Nezaměstnanost by se tak stala minulostí a zásobování všemi životními potřebami by bylo zajištěno po celém světě.

Pomíjivost peněz umožňuje rozumné investice

S ohledem na milion let starý přírodní zákon, že nové věci mohou vznikat jen tam, kde něco zaniká, zaručuje plánovaná pomíjivost Gradidu (GDD) nejen stabilitu peněžní zásoby, ale také rozumné investice namísto nesmyslně nahromaděných soukromých hor peněz. Hückstädt vysvětluje: "Plánovaná přechodnost Gradida je 50 % ročně. Podobně jako u záporné úrokové sazby je přechodnost kontinuální. Pro zachování jeho peněžní hodnoty lze například investovat do udržitelných ekologických projektů, které jsou podporovány Fondem pro odškodnění a životní prostředí, vytvářejí budoucnost vhodnou pro vnoučata a zároveň přinášejí dobré výnosy. To je výhodné pro všechny!"

"Bezpodmínečná účast" zaručuje naplněný (profesní) život

V modelu Gradido je pobírání "aktivního základního příjmu" spojeno s "nepodmíněnou účastí", což znamená, že každý člověk může za svůj osobní základní příjem přispívat komunitě činnostmi, ve kterých je obzvláště dobrý, které ho baví nebo které by rád zlepšil či vyzkoušel. "Tímto způsobem zajišťujeme nejen živou pospolitost a výrazně lepší situaci v péči o seniory a děti, ale také podporujeme lidi, aby široce rozvíjeli svůj vlastní talent," dodává Margret Baierová, majitelka Akademie Gradido. "Každý tak může optimálně rozvíjet svůj potenciál. To také zvyšuje šanci, že budeme schopni mnohem lépe reagovat na změny a najít skutečné naplnění a smysl vlastní činnosti."

Černá labuť Corona jako předzvěst zlatých časů?

Studie "The Black Swan Covid-19" společnosti Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM) ukazuje, jak přesně model Gradido zobrazuje budoucí přání lidí. Za účelem vytvoření prognózy budoucího (spotřebitelského) chování Němců se společnost GIM zeptala 1 000 lidí na jejich současné hodnoty, naděje a přání. Výsledky průzkumu ukazují velkou potřebu sociální spravedlnosti, zvýšení hodnoty sociálních profesí, solidarity a mezinárodní spolupráce. V soukromém životě si většina respondentů cení více krásných událostí než hmotného majetku. Hannes Fernow, ředitel společnosti GIM Foresight: "Zlatá dvacátá léta jsou zpět. Ve společnosti se objevuje nový hédonismus, který se vyznačuje nadějí na společenství a radost, svobodu a pobyt na čerstvém vzduchu. Je doprovázen větším smyslem pro odpovědnost a návratem k tomu podstatnému: Záležet bude na autenticitě a přístupu, volbě a individualitě." "To se téměř zcela shoduje s výsledky, které jsme použili jako základ pro vývoj našeho nového ekonomického a finančního modelu Gradido," potvrzuje Hückstädt: "A znovu to dokazuje, že touha po změně orientace nevyplývá z krize Corona, ale je způsobena nedostatečností převládajícího ekonomického a finančního systému z hlediska jeho sociální kompatibility a základu pro spokojený život. Pokud v tuto chvíli systém konečně nezreformujeme nebo nezměníme, bude moci jen hrstka privilegovaných doufat ve "zlaté časy" i po krizi Corona." Ve snaze přehodnotit budoucnost a utvářet ji tak, aby se na ní mohli podílet všichni lidé, vyzývá Gradido lidi k propojení s akademií v rámci "velké spolupráce".

Podrobnosti o "Velké spolupráci", modelu Gradido a Gradido Podcastu najdete na adrese https://gradido.net

 

Zdroj obrázku:
Bundesarchiv, Obrázek 183-K0623-0502-001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 cs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5365129

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner