Gradido představuje ekonomický systém vhodný pro vnoučata

Mládež bez politické relevance?

Künzelsau,18.08.2021 - Nemá naše mládež žádnou lobby? Před federálními volbami si stále více mladých lidí stěžuje, že jim zavedené strany nenabízejí žádnou přesvědčivou perspektivu do budoucna. Nemají totiž ani model řešení rostoucího dluhu, ani model stabilizace trhu práce, nemluvě o udržitelném modelu vzdělávání nebo přesvědčivém programu ochrany přírody. Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku se zabývá všemi těmito relevantními body prostřednictvím svého (r)evolučního ekonomického a finančního modelu. Model Gradido, který je založen na zrušení principu dluhových peněz, zavedení společné měny Gradido, "aktivního základního příjmu" a kompenzačního a ekologického fondu, ukazuje právě ty perspektivy, které ve volebních programech chybí.

Mládež se obává o svou budoucnost

Krize v Coroně odhalila mnohá selhání, k nimž v průběhu desetiletí docházelo v oblasti vzdělávání, rodiny, zdravotnictví, ekonomiky a financí. Mladí lidé, kteří nejenže utrpěli nesčetná omezení svých vzdělávacích příležitostí a možností rozvoje, ale také jim byly zmařeny naděje na hodnotnou budoucnost, jsou bohužel v čele poražených v důsledku krize.

Politika bez programu vhodného pro vnoučata?

Ani před volbami do Spolkového sněmu se mladí lidé necítí být politicky vidět. Vyplynulo to z průzkumu, který provedlo výzkumné sdružení "Dětství - mládež - rodina v éře koruny" Univerzity v Hildesheimu a Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem mezi 7000 dospívajícími a mladými dospělými. Z celostátní studie "JuCo Study" vyplývá, že téměř 60 % respondentů má dojem, že situace mladých lidí není pro politiku důležitá, a téměř 65 % nemá dojem, že by problémy mladých lidí byly v politice slyšet. "Pouze jasnou korekcí kurzu můžeme našim dětem a vnukům vrátit víru v plnohodnotný život v bezpečí a prosperitě," shrnuje Bernd Hückstädt, spoluzakladatel Akademie Gradido pro ekonomické biotechnologie. "Teprve když přestaneme hromadit obrovské hory dluhů pro další generace a trvale ignorovat obavy, otázky a myšlenky našich mladých, dostanou staří a mladí lidé šanci solidárně a se vzájemnou důvěrou vykročit na cestu k lepší budoucnosti."

Dát mládeži hlas

Ve volbách do Spolkového sněmu 26. září 2021 může hlasovat 60,4 milionu oprávněných voličů. 2,8 milionu prvovoličů tvoří pouze 4,6 procenta oprávněných voličů. Hlasy starších občanů mají podstatně větší váhu. Podle studie Mladí Němci "Mládež a Corona v Německu: mladá generace na konci své trpělivosti" měla krize Corony trvalý dopad na politické chápání mladých lidí. Autor a zakladatel studie Simon Schnetzer vysvětluje, že mnoho dotázaných začalo mít existenční problémy, a proto již nepovažují za nezbytně nutnou pouze odpovědnou environmentální politiku, ale také udržitelnou finanční a hospodářskou politiku.

Budoucí model pro člověka a životní prostředí je založen na přírodních zákonech.

Právě zde přichází na řadu model Gradido: Odborníci na ekonomickou bioniku z nezávislého výzkumného ústavu Akademie Gradido, kteří vycházejí z miliard let starých modelů úspěchu přírody, již dvě desetiletí vyvíjejí koncept společného dobra, který je založen na odvrácení se od principu dluhových peněz a zavedení Gradida (GDD). Základní etický princip nového typu ekonomického a finančního systému je orientován na "trojí dobro" s cílem vytvořit co nejlepší možnosti pro život a rozvoj jednotlivce, zabezpečit společenský život společnosti a co nejlépe chránit přírodu. Lidé všech věkových kategorií mají možnost získat 1000 Gradido (GDD) měsíčně jako "aktivní základní příjem". Na oplátku se ujímají úkolů v komunitě, které je baví, a proto je dělají dobře. Pro komunitu se také čerpá 1000 Gradido (GDD) na osobu a měsíc, což činí daně zbytečnými. Třetím pilířem je dalších 1000 Gradido, které se měsíčně čerpají do fondu životního prostředí a jsou určeny na ochranu přírody. Přírodní katastrofy, jako byly nedávné elementární povodňové škody, tak již nemusí nutně vést k hospodářským katastrofám.

Transformace místo vzpoury

Mladí lidé se cítí zklamaní a opomíjení politikou, zejména po krizi Corona. "Mladí lidé mají pocit, že se o ně politika nezajímá," uvádí výzkumník mládeže Simon Schnetzer a varuje. "Generace, která má zkušenost, že když vyjdete do ulic, můžete něco změnit, se dříve nebo později vzbouří. Jediné, co nám teď chybí, je určitá jiskra, která tuto náladu zažehne."

Takové "jiskry" přináší politika v hojném počtu. Jsou to příznaky umírajícího systému, který naléhavě potřebuje transformaci. Známý rakouský pamětník a tvůrce vzdělávacího systému Ricardo Leppe, který pomohl desetitisícům studentů plně rozvinout jejich potenciál, v podcastu Gradido nabádá, aby se začalo od těch nejefektivnějších bodů: "Pokud se změní finanční systém a vzdělávací systém, pak se změní všechno. Domnívám se, že toto jsou dva hlavní opěrné body, pokud chceme vytvořit novou budoucnost - nebo jsme spíše uprostřed ní."

Margret Baierová, ředitelka Akademie Gradido, výslovně vyzývá mladé lidi, aby společně vytvářeli budoucnost, která bude stát za to: "aby zcela pochopitelný protest a vzpoura mládeže proti stávajícím podmínkám přerostly v aktivní spoluvytváření modelu udržitelné budoucnosti pro všechny generace - "velkou spolupráci" ve prospěch celé lidské rodiny".

Podrobnosti o modelu Gradido a podcastu Gradido na adrese www.gradido.net

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)