Výzkumný projekt Gradido - měnový systém pro budoucnost vhodnou pro vnoučata

V jakém světě by měly žít naše děti? Současný finanční systém se hroutí po celém světě, což je doprovázeno masovými bankroty, nezaměstnaností, chudobou a válkami.

Pouze s novým peněžním systémem založeným na životě, lásce a soucitu může lidstvo čelit těmto výzvám ve prospěch všech. Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula takový systém během dvaceti let výzkumu: Gradido, přirozená ekonomika života, se řídí miliardami let osvědčenými přírodními modely a má potenciál ukončit chudobu, hlad, války a ničení životního prostředí. Společně vytváříme budoucnost vhodnou pro vnoučata v míru a harmonii s přírodou.

Název Gradido znamená vděčnost, důstojnost a dárcovství. Gradido umožňuje realizaci všech úžasných projektů a iniciativ, které byly dříve potlačovány starým finančním systémem. Etickým základem je trojí dobro jednotlivce, společenství a většího celku.

Trojnásobná tvorba peněz v průběhu života

Na rozdíl od starého systému dluhových peněz jsou v systému Gradido peníze vytvářeny každým člověkem:

Gradido =
Vděčnost - Vděčnost
Důstojnost - Dignity
Dar - dárek

1
Aktivní základní příjem založený na nepodmíněné účasti

Každý člověk má právo přispívat společnosti svými sklony a schopnostmi, a tak získat svůj aktivní základní příjem ve výši 1 000 GDD (ekvivalent 1 000 eur) měsíčně. Lidé, kteří mohou přispívat svými dary a vytvářet výhody, rozvíjejí svůj plný potenciál, získávají radost, posilují svůj pocit pohody a zdraví. Jsou ve své moci a společně zvládnou malé i velké výzvy. Nepodmíněná účast je dobrovolná, základní příjem je v základní výši. Další příjem je možný.

3
Kompenzační a environmentální fond (AUF) pro sanaci kontaminovaných lokalit

Třetí tisícovka GDD je určena na obnovu naší krásné Země, která byla pravděpodobně kdysi zamýšlena jako ráj. AUF, který byl zaveden po celém světě, představuje dodatečný fond na ochranu životního prostředí, který se rovná všem státním rozpočtům dohromady.

2
Nezdaněný státní rozpočet pro každou zemi

Druhá tvorba peněz ve výši 1 000 GDD na obyvatele měsíčně plyne do veřejného rozpočtu, který je tak stejně velký jako v současnosti v Německu, včetně zdravotnictví a sociálních služeb. Protože se tak již děje prostřednictvím tvorby peněz, není třeba platit daně, povinné pojištění a další odvody.

Stabilní nabídka peněz prostřednictvím
přirozený cyklus stávání se
a předávání

Měsíční tvorba peněz v celkové výši 3 000 GDD na obyvatele spolu s nepřetržitou měsíční zkázonosností (záporná úroková míra) ve výši 5,6% tvoří samoregulační systém, který udržuje stabilní peněžní zásobu, a tím i ceny.

Jemná mírová transformace ku prospěchu všech

Gradido lze zavést kdekoli: v komunitách, jednotlivých zemích a/nebo na celém světě. Zavádění lze provádět postupně souběžně se starým systémem. To umožňuje mírovou transformaci bez poražených, která prospívá všem lidem i přírodě.

Skvělá spolupráce -
společně je to lepší

Gradido vychází z přírodního principu plussum, který nám ukazuje, jak funguje spolupráce (symbióza). Proto zveme všechny pozitivní lidi, instituce a projekty, které podporují život, k "velké spolupráci". Společně vytvoříme skvělou budoucnost, která bude stát za to, aby v ní žili všichni - v zájmu našich dětí a jejich dětí.

Podrobnosti o modelu Gradido, "skvělé spolupráci" a celosvětovém bezplatném účtu Gradido na adrese www.gradido.net.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner