Forrige
Næste

Taknemmelighedens økonomi:
Udvikling af potentiale, velstand og fred gennem en cirkulær økonomi i harmoni med naturen

Det gamle konkurrerende gældspengesystem er ved at bryde sammen, ledsaget af inflation, fattigdom og krig. Med et nyt økonomisk system, der bygger på taknemmelighed og fremme af det fælles bedste, kan menneskefamilien have en god chance for at klare udfordringerne i det 21. århundrede. Gradido Academy for Business Bionics forsker i og udvikler et økonomisk system for global velstand.

Bliv en del af forskningsprojektet og tilmeld dig nu Din gratis* "taknemmelighedskonto" !

* Takket være vores generøse støtter er Gradido gratis i hele verden. Tusind tak for det!

Nyheder

Design dine egne "takkesedler

Hvad med blot at give dine medborgere en "takkeseddel" med en QR-kode? De kan indløse den nu eller senere, og Gradidos vil automatisk blive overført til deres Gradido-konto.

Læs mere

Bestil "DankBar" - sådan fungerer det

I forbindelse med Gradido-kontoen, som snart vil gøre det muligt at oprette decentraliserede netværksfællesskaber, vil "DankBar" give den menneskelige familie alle betalingsmuligheder eller "takkemuligheder".

Læs mere

Business bionik
er afhængig af taknemmelighedsvaluta

I løbet af de sidste 20 år har akademiets økonomiske bionikeksperter udviklet konceptet for taknemmelighedsvalutaen. Den er baseret på naturen og har potentiale til at løse alle verdens pengemæssige problemer. Gradido følger naturloven om at blive til og gå bort: livets cyklus.

Stabil pengeforsyning
opretholder balancen

I Gradido-systemet skabes der penge på grundlag af befolkningstilvæksten. Den ubegrænsede forøgelse af bogpenge hører således fortiden til. I modsætning til det nuværende system skabes penge på grundlag af kreditsaldi uden at der opstår gæld. I stedet udløber 50 procent af de skabte penge inden for hvert år. Denne planlagte cyklus af skabelse og nedbrydning holder pengemængden stabil og systemet i balance.

Fatale fejl
af det nuværende finansielle system

Økonomisk bionikforskere har været i stand til at identificere tre væsentlige årsager til fattigdom, udnyttelse, sult, krige, flygtningebevægelser, sygdom, miljøforringelse og relaterede naturkatastrofer.

1.
Pengeskabelse gennem gæld: Over 95 % af verdens disponible penge er skabt af gæld. Derfor resulterer enhver kredit på den ene side i det samme beløb i gæld på den anden side.

2.
På grund af renter og renters rente bliver kløften mellem aktiver og gæld, mellem rigdom og fattigdom, større og større.

3.
Hvis man ikke tager hensyn til cyklussen af tilblivelse og bortgang, fører det til, at denne naturlov bryder igennem af egen kraft. Fatale former for "forgængelighed" er finanskriser, inflation, krige, miljøødelæggelse og andre katastrofer.

Aktiv basisindkomst

Pengene fordeles efter et princip med tre søjler: Der oprettes i alt 3.000 "Gradido" (GDD) om måneden til hver person i verden. En tredjedel går til hver enkelt borger som aktiv basisindkomst, den anden tredjedel går til staten for dens tjenester til samfundet, og den tredje del går til en erstatnings- og miljøfond, der skal gøre det muligt at rydde op efter den økonomiske og økologiske arv.

Den "tredobbelte brønd
beskytter mennesker og natur

Det grundlæggende etiske princip i Gradido er baseret på at harmonisere den enkeltes velfærd med fællesskabets og det større hele - i betydningen natur og miljø. Individet er en del af fællesskabet, staten, og denne er igen en del af det "store billede", økosystemet. Hvis et af disse tre aspekter ikke tages i betragtning, er hele systemet i fare.

Du kan lære om alle facetter af vores Gradido-model i vores bog eller lydbog. Du kan downloade både Download her gratis.

Du kan også støtte
den fredelige forandring til en bedre verden:

Fra adskillelse til forbindelse

Karolin Schönemann og Eugen Litwinenko om "ærlig deling". Konceptet til løsning af traumer er endnu en værdifuld brik i puslespillet om vores fælles gode fremtid - for os selv, vores børn og alle verdens børn.

Hør

Rører hinandens hjerter med latter

Latter er sundt og bruges også i stigende grad i terapi. Latter kan endda redde liv. "Men hvis latter er så godt for mennesker, så griner folk ikke nok - især ikke i erhvervslivet", siger Susanne Klaus, der er erhvervsøkonom og lattercoach.

Hør