Fællesnyttigt koncept mod plejekrisen

Sundhed og pleje for gamle og unge

Künzelsau, den 16. oktober 2020 - Manglen på sygeplejersker i dette land har ikke kun eksisteret siden Corona-krisen. På hospitaler, plejehjem og ældreboliger har mange plejere i årevis arbejdet ud over deres formåen. Flere og flere pårørende kapitulerer over for kravene til hjemmeplejen. På de tyske hospitaler kan der ikke længere anvendes mange intensivpladser til voksne og børn, fordi der mangler det nødvendige personale. Behovet for plejepersonale kan næppe dækkes, og alligevel vokser det uophørligt. Begejstring og varme ord hjælper lige så lidt som prisværdige reformtiltag, der ikke kan finansieres. Ifølge de økonomiske bionikere fra Gradido-akademiet kan kun en grundlæggende reform virkelig afhjælpe problemet. De ser den eneste mulighed for en human pleje i sygdom og alderdom i et innovativt økonomisk, finansielt og socialt system. 

Tysk gældsur viser rekordværdi

I år står forbunds- og delstatsregeringerne over for en ny gæld på omkring 330 mia. euro. For 2021 forudser den tyske skatteyderforening en yderligere gæld på 96 milliarder euro. For første gang i den 25-årige historie stiger den tyske skatteyderforenings gældsur med mere end 10.000 euro i sekundet. På denne baggrund rejser spørgsmålet sig, til hvilke svimlende højder sundhedsministerens planlagte sundhedsreform vil katapultere fremtidige generationers gældsbjerge? Ifølge de første skøn vil der blive brugt omkring seks milliarder euro af skatteydernes penge til dette formål. Samtidig diskuteres det, hvordan de tomme kasser i sygekasserne kan fyldes op igen. "Men denne tilgang kan slet ikke føre til succes", siger Bernd Hückstädt, medstifter af Gradido Academy for Economic Bionics. 

I mere end 20 år har man på akademiet i Künzelsau i Baden-Württemberg forsket i, hvilke naturmodeller der også kan anvendes med succes i økonomien. En af de vigtigste konklusioner er: "Så længe en persons kredit nødvendigvis er en andens gæld, er der ikke noget socialt acceptabelt finansielt system. Vi kan ikke klare de aktuelle udfordringer - også med hensyn til samfundets aldring - med dette system." 

Plejekrisen kræver en reform af det finansielle system

Corona-krisen satte fokus på dem, som ellers ofte kun får opmærksomhed, når sygdom og behov for pleje er overhængende. Sygeplejersker og ældreplejere fik mange varme ord og tordnende klapsalver. "Der er dog endnu ingen, der har fundet en måde at aflønne, værdsætte, fremme og støtte disse uundværlige mennesker på en sådan måde, at det at hjælpe dem igen giver dem tilfredsstillelse", indvender Hückstädt. Ifølge AOK's omsorgsrapport for 2019 vil der være behov for 130.000 ekstra plejere i 2030 for at tage sig af plejekrævende personer, alene på grund af befolkningens aldring. 

På baggrund af, at flere og flere forlader sygeplejefaget, og at der er mangel på unge mangler, et næsten uløseligt problem. "I et omdannet finanssystem, der følger naturens love, kan der også findes en løsning for den nødvendige pleje og sundhedspleje, som tager hensyn til alle og ikke overbelaster de kommende generationer", fortsætter Hückstädt. 

Sundhedspleje er en humanitær nødvendighed 

Gradido-modellen har det erklærede mål at nå alle FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Det tredje definerede mål er "at sikre et sundt liv for alle mennesker i alle aldre og at fremme deres trivsel". Gradido-fællesskabet betragter sundhedsfremme som en nødvendighed for den dybeste menneskelighed: "I Gradido-modellen omfatter statsbudgettet også sundhedspleje. Adgang til sundhedspleje er således garanteret gratis for alle mennesker. Folk kan frit vælge, hvilken form for sundhedspleje de vil vælge."

Gradido-modellen er specifikt baseret på tre søjler

  1. Det fælles gode valuta Gradido
  2. Det tredobbelte velvære
  3. En aktiv basisindkomst / Ubetinget deltagelse i samfundslivet


Det fælles gode valuta Gradido 

Penge er i bund og grund ikke andet end computertal i databaser. Udtrykket "pengeskabelse" stammer fra finansverdenen. Den beskriver den måde, hvorpå penge skabes, dvs. efter hvilke regler tallene skrives ind i computerens databaser. I det gamle pengesystem skabes penge gennem gæld, dvs. at summen af alle kreditsaldi er lige så stor som summen af al gæld på verdensplan. Med Gradido oprettes penge som en kredit til hver enkelt person uden at skabe gæld. 

Tredobbelt velvære

Gradidos etiske grundprincip er baseret på at harmonisere den enkeltes velfærd med fællesskabets og helhedens velfærd - i betydningen natur og miljø. Individet er en del af fællesskabet, staten, og denne er igen en del af det "store billede", økosystemet. Hvis et af disse tre aspekter ikke tages i betragtning, vil hele systemet blive svækket. Der trækkes 3 × 1.000 gradido pr. indbygger. 1.000 Gradido hver til den aktive basisindkomst, til statsbudgettet og til udlignings- og miljøfonden.

"Aktiv basisindkomst" for hverdagens hjælpere i plejen 

Den "aktive basisindkomst" udspringer af idéen om "ubetinget deltagelse". Alle, der ønsker at gøre brug af det, kan bidrage til fællesskabet i alle aldre med deres talenter, tilbøjeligheder og muligheder. Hver person får hver måned 1.000 Gradido (GDD) af den fælles gode valuta som basisindkomst. En Gradido svarer til værdien af en euro. Højst 50 timer pr. måned aflønnes med 20 GDD pr. time. Dette beløb er et grundbeløb ud over andre indkomstkilder. 

Hverdagsplejeydelser til plejekrævende personer kan leveres gennem "aktiv basisindkomst" - og dermed bidrage til at lette byrden for professionelle plejere samt plejende pårørende og sygeforsikringsselskaber betydeligt. Personer, der ønsker at blive involveret i plejen, tilbydes også muligheder for rådgivning og videreuddannelse, ligesom inden for alle andre fagområder.

"Ubetinget deltagelse 

Hver enkelt person kan påtage sig en opgave for den aktive basisindkomst, som han eller hun kan lide at udføre. På denne måde skaber systemet de bedste betingelser for at få succes på alle niveauer. 

Desuden kan alle gøre det, som de har lyst til at gøre fra bunden af deres hjerte uden eksistentiel angst - med andre ord følge deres indre kald. En stor del af de stressrelaterede civilisationssygdomme kunne således elimineres. Muligheden for at være en aktiv del af fællesskabet indtil slutningen af ens liv har en positiv effekt på mange sygdomme i alderdommen. 

Sundhedspulje til omfattende sundhedsydelser

I Gradido-modellen genereres statsbudgettet af den anden pengeskabelse. Pengeskabelsen er pr. indbygger. Det betyder, at hver stat har den samme mængde statsindkomst pr. borger. I Tyskland svarer den anden pengeskabelse omtrent til det nuværende offentlige budget (forbund, delstat og kommune) plus sundheds- og socialydelser. Faktisk vil der være flere penge til rådighed til sundhedspleje i Gradido-modellen end tidligere. Arbejdsvilkårene og aflønningen af plejepersonalet kunne således forbedres betydeligt. 

Afskaffelsen af gældspengeprincippet skaber solidaritet mellem generationerne

Margret Baier, administrerende direktør for Gradido Academy, påpeger med eftertryk, at "vores samliv kunne få en helt ny kvalitet, hvis den enes formue ikke længere nødvendigvis var den andens gæld. Unge og gamle ville ikke længere være "rivaler" i kampen for at sikre deres eksistens og levestandard. Gennem "aktiv basisindkomst" kan Gradido-modellen således også fremme sameksistensen mellem generationerne. Gensidig omsorg og næstekærlighed er uundværlige for et tilfredsstillende liv for alle generationer. Den "ubetingede deltagelse" er til gavn for den frugtbare udveksling mellem mennesker i forskellige aldre, med forskellig baggrund og uddannelse." 

Nærmere oplysninger om hele "Gradido-modellen" findes på https://gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikere løse stort set alle verdens pengeproblemer. Gradido-modellen er baseret på den idé, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der er oprettet på kreditbasis. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner