Fremtiden for 'Generation Corona'

Gradido-fællesskabets valuta skaber nye perspektiver

Künzelsau, den 03. september 2020 - Næsten en halv million kandidater og 400.000 praktikanter kommer ind på arbejdsmarkedet i Tyskland alene i år. Men på grund af krisen i Corona vil mange af dem ikke kunne finde et job der. Mere end 20.000 studerende har været nødt til at søge om et lån i de seneste måneder for at kunne betale udgifterne indtil deres eksamen. Utallige lærepladser er blevet aflyst uden erstatning, og de fleste praktikpladser og studiejobs er blevet udsat på ubestemt tid. "Generation Corona" har ikke kun brug for tillid, men også for perspektiver. Den innovative økonomiske model "Gradido" kan give begge dele. Baseret på principperne om en "aktiv basisindkomst" og "ubetinget deltagelse" garanterer den grundlæggende sikkerhed og giver samtidig mulighed for at erkende og udvikle sit eget potentiale.

Corona-foranstaltningerne fratager ikke kun unge mennesker muligheden for at feste med deres jævnaldrende eller rejse rundt i verden. De bringer også mange levebrød og fremtidige modeller i fare. På grund af afskaffelsen af mange lærepladser mangler skoleeleverne fremtidsperspektiver. Afskaffelsen af utallige deltidsjobs fratager de studerende deres økonomiske grundlag. Annulleringen eller suspenderingen af praktikophold, studiejobs og frivilligt socialt arbejde i udlandet begrænser også i høj grad mulighederne for at afprøve og orientere sig, før man vælger en karriere.

Universitetsuddannede står over for det faktum, at 40 procent af jobbene for unge akademikere allerede er ved at forsvinde. Inden for kultursektoren og videnskaben er nedturen endnu mere dramatisk. Med 20.000 studerende har flere end nogensinde før søgt om et studielån fra Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kreditanstalt für Wiederaufbau) i de seneste uger for at kunne dække deres leveomkostninger selv uden deltidsjob. Så de vil allerede starte deres erhvervsmæssige fremtid med et bjerg af gæld. Ikke kun turistindustrien, men også gastronomien og detailhandlen har lidt store tab som følge af lukningen. Økonomien har det svært - og mange lærepladser er ved at blive nedlagt.

"I denne krisesituation er vores nye økonomiske og finansielle model særligt fremtidsorienteret for unge mennesker", understreger Bernd Hückstädt, en af grundlæggerne af Gradido Academy for Economic Biotechnology. "Vi skal tilbyde de unge mennesker, som er så ivrige efter at lære og præstere, når de træder ind i arbejdslivet, en attraktiv grundsikring, som ikke giver dem følelsen af at være ubrugelige eller endog allerede at have fejlet, men som tværtimod sikrer dem muligheden for at udvikle og udnytte deres individuelle potentiale, talenter og færdigheder bedst muligt", forklarer den økonomiske bioniker en af grundidéerne i Gradido-princippet.

Aktiv basisindkomst i stedet for studielån

I henhold til Gradido-modellen er der 1.000 Gradido (GDD) af den fælles gode valuta til rådighed som en basisindkomst for hver person hver måned. Dette beløb skal forstås som et grundbeløb ud over andre indkomstkilder. Det kan give et stabilt økonomisk grundlag for unge under uddannelse eller på universitetet. Denne "aktive basisindkomst" adskiller sig væsentligt fra den meget omdiskuterede "ubetingede basisindkomst". De, der benytter sig af det, bidrager til gengæld med deres talenter og færdigheder til samfundet. Højst 50 timer pr. måned aflønnes med 20 GDD pr. time.

"Ubetinget deltagelse" for at afprøve og udvikle

Den "aktive basisindkomst" sikrer således "ubetinget deltagelse" i samfundslivet. Konkret betyder det, at alle kan bidrage med deres tilbøjeligheder og færdigheder, hvor det passer dem bedst. Ud over faglige færdigheder er praktiske, kunstneriske og kreative aktiviteter velkomne. Det samme gælder for sociale opgaver, der skal afhjælpe den dramatisk voksende mangel på sygeplejersker, flaskehalse i børnepasningen og de ældres ensomhed. Den grundlæggende idé med Ubetinget deltagelse er, at alle kan bidrage med deres egne personlige talenter til at styrke fællesskabet. Det hjælper en til bedre at erkende sit eget potentiale og til at finde den bedst mulige vej ind i arbejdslivet eller til et kursusskifte. Det er også udtrykkeligt hensigten at bidrage til at udvikle nye idéer, visioner og færdigheder. Hückstädt tilføjer: "Det er i samfundets bedste interesse at støtte hvert enkelt medlem individuelt og intensivt. Ubetinget deltagelse er således grundlaget for den størst mulige succes for hele menneskefamilien i forbindelse med vor tids gigantiske udfordringer."

Få sat en stopper for bjergene af gæld

I 20 års forskningsarbejde har Gradido Academy for Economic Bionics udviklet det solide og bæredygtige økonomiske og finansielle system af samme navn. Den er baseret på naturens grundlæggende succesmodeller. Ifølge Hückstädt, grundlæggeren af akademiet, er en af de afgørende fordele ved Gradido-modellen i forhold til det nuværende økonomiske og finansielle system, at "pengeskabelsen i vores fælles gode valuta Gradido sker uden at skabe gæld, fordi der ikke findes nogen gæld i naturen".

Livets "cirkel" giver stabilitet

For hver person i verden anslås det, at der i alt er 3 000 "Gradido" (GDD) til en værdi af 3 000 euro om måneden. En tredjedel går til hver enkelt borger som en "aktiv basisindkomst", den anden tredjedel går til staten for dens tjenester til offentligheden, og den tredje del går til en udlignings- og miljøfond for at gøre det muligt at rydde op i den økonomiske og økologiske arv. I alt ville der være flere penge til rådighed til statslige tjenester og sundhedssystemet end tidligere - uden gæld og uden skatter. Planlagt overgang holder pengemængden konstant og priserne stabile. En bæredygtig model med en fremtid.

Detaljer om "Gradido-modellen" i den gratis e-bog på https://gradido.net/de/book/

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikeksperter løse stort set alle verdens pengemæssige problemer. Gradido-modellen er baseret på idéen om, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der skabes på et kreditgrundlag. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra den konstante tvang til at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner