Gradido præsenterer et økonomisk system, der er egnet til børnebørn

Unge uden politisk relevans?

Künzelsau,18.08.2021 - Har vores ungdom ingen lobby? Op til det føderale valg klager flere og flere unge mennesker over, at de etablerede partier ikke tilbyder dem noget overbevisende fremtidsperspektiv. For de har hverken en løsningsmodel for det voksende gældsbjerg eller for stabilisering af arbejdsmarkedet - for ikke at tale om en bæredygtig uddannelsesmodel eller et overbevisende program for naturbeskyttelse. Gradido Academy for Economic Bionics tager alle disse relevante punkter op med sin (r)evolutionære økonomiske og finansielle model. Gradido-modellen, der er baseret på afskaffelse af princippet om gældspenge, indførelse af den fælles gode valuta Gradido, "aktiv basisindkomst" og en kompensations- og miljøfond, viser netop de perspektiver, som valgprogrammerne mangler.

Unge frygter for deres fremtid

Corona-krisen har bragt de mange fejl, der er begået i årtier inden for uddannelses-, familie-, sundheds-, økonomisk og finansiel politik, frem i lyset. Unge mennesker, som ikke blot har været udsat for utallige begrænsninger i deres uddannelsesmuligheder og udviklingsmuligheder, men som også har fået deres håb om en fremtid, der er værd at leve, svækket, er desværre i spidsen blandt krisens tabere.

Politik uden et program, der er egnet til børnebørn?

Selv op til valget til Forbundsdagen føler de unge mennesker sig ikke politisk set. Dette var resultatet af en undersøgelse blandt 7000 unge og unge voksne, som blev foretaget af forskningsforeningen "Childhood - Youth - Family in the Corona Era" fra universitetet i Hildesheim og Goethe-universitetet i Frankfurt. Den landsdækkende JuCo-undersøgelse viser, at næsten 60 % af de adspurgte sagde, at de havde indtryk af, at unges situation ikke var vigtig for politikerne, og næsten 65 % havde snarere ikke eller slet ikke indtryk af, at de unges bekymringer blev hørt i politikerne. "Kun med en klar kursændring kan vi give vores børn og børnebørn troen på et tilfredsstillende liv i sikkerhed og velstand tilbage", opsummerer Bernd Hückstädt, medstifter af Gradido Academy for Economic Biotechnology. "Først når vi holder op med at ophobe gigantiske bjerge af gæld til de kommende generationer og permanent ignorerer vores unges bekymringer, spørgsmål og idéer, vil gamle og unge få mulighed for at gå vejen til en bedre fremtid i solidaritet og tillid til hinanden."

At give unge en stemme

60,4 millioner stemmeberettigede kan stemme ved valget til Forbundsdagen den 26. september 2021. De 2,8 millioner førstegangsvælgere udgør kun 4,6 procent af de stemmeberettigede vælgere. Ældre borgeres stemmer har betydeligt større vægt. Ifølge undersøgelsen Unge tyskere "Youth and Corona in Germany: the young generation at the end of its patience" har Corona-krisen haft en varig indvirkning på de unges politiske forståelse. Forfatteren og grundlæggeren af undersøgelsen, Simon Schnetzer, forklarer, at mange af de adspurgte er blevet eksistentielt problematiske og derfor ikke længere kun ser en ansvarlig miljøpolitik, men også en bæredygtig finansiel og økonomisk politik som absolut nødvendig.

Den fremtidige model for mennesker og miljø er baseret på naturlove

Det er netop her, Gradido-modellen kommer ind i billedet: Med udgangspunkt i naturens milliarder af år gamle succesmodeller har de økonomiske bionikeksperter fra det uafhængige forskningsinstitut på Gradido Academy brugt to årtier på at udvikle begrebet det fælles gode, som er baseret på at vende sig bort fra gældspengeprincippet og indføre Gradido (GDD). Det grundlæggende etiske princip i den nye type økonomiske og finansielle system er orienteret mod det "tredobbelte gode" for at skabe de bedst mulige muligheder for liv og udvikling for den enkelte, for at sikre samfundets sociale liv og for at beskytte naturen efter bedste evne. Folk i alle aldre har mulighed for at modtage 1000 Gradido (GDD) om måneden som en "aktiv basisindkomst". Til gengæld påtager de sig opgaver i samfundet, som de kan lide at udføre og derfor klarer sig godt. For samfundet trækkes der også 1000 Gradido (GDD) pr. person og pr. måned, hvilket gør skatter overflødige. Den tredje søjle er yderligere 1 000 Gradido, som hver måned udbetales til en miljøfond og er afsat til naturbeskyttelse. Naturkatastrofer som f.eks. de nylige elementære oversvømmelser fører således ikke længere nødvendigvis til økonomiske katastrofer.

Transformation i stedet for oprør

Unge mennesker føler sig skuffede og forsømt af politikerne, især siden Corona-krisen. "Unge mennesker har en følelse af, at politikerne er ligeglade med dem", siger ungdomsforsker Simon Schnetzer og advarer. "En generation, der har oplevet, at man kan gøre en forskel, hvis man går på gaden, vil før eller siden gøre oprør. Det eneste, der mangler lige nu, er den gnist, der kan sætte denne stemning i gang."

Sådanne "gnister" leveres af politik i massevis. De er symptomer på et døende system, som har et presserende behov for forandring. Den kendte østrigske hukommelseskunstner og designer af uddannelsessystemer Ricardo Leppe, som har hjulpet titusindvis af studerende med at udvikle deres fulde potentiale, opfordrer i Gradido-podcasten til at starte på de mest effektive punkter: "Hvis det finansielle system og uddannelsessystemet ændres, vil alting ændre sig. Jeg mener, at dette er de to vigtigste ankerpunkter, hvis vi ønsker at skabe en ny fremtid - eller rettere sagt, vi er midt i den."

Margret Baier, administrerende direktør for Gradido Academy, opfordrer udtrykkeligt de unge til at skabe en fremtid, der er værd at leve sammen: "så de unges helt forståelige protest og oprør mod de eksisterende forhold bliver til en aktiv samskabelse af en bæredygtig fremtidsmodel for alle generationer - et "stort samarbejde" til gavn for hele menneskefamilien".

Nærmere oplysninger om Gradido-modellen og Gradido-podcasten findes på www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikere løse stort set alle verdens pengeproblemer. Gradido-modellen er baseret på den idé, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der er oprettet på kreditbasis. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)