Ενεργό βασικό εισόδημα
Συμμετοχή χωρίς όρους για όλους

Το μοντέλο Gradido προβλέπει ένα βασικό εισόδημα για κάθε άτομο στη γη. Βλέπουμε το "Ενεργό Βασικό Εισόδημα" ως τη βελτιστοποιημένη περαιτέρω ανάπτυξη του πολυσυζητημένου "Βασικού Εισοδήματος χωρίς όρους". Ενώνει τα επιχειρήματα των αντιπάλων και των υποστηρικτών της και προσφέρει τόσο την ασφάλεια διαβίωσης όσο και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων. Το "Ενεργό Βασικό Εισόδημα" εγγυάται την "άνευ όρων συμμετοχή" στην κοινότητα.

Δικαιώματα εικόνας: Imago/Seeliger

Διαφορετικότητα στην ελευθερία

Το Ενεργό Βασικό Εισόδημα πηγάζει από την ιδέα της "άνευ όρων συμμετοχής". Σε αντάλλαγμα, όσοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, συνεισφέρουν στην κοινότητα με τα ταλέντα και τις κλίσεις τους - επίσης, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, ανάλογα με την ηλικία τους, με την κατάλληλη μορφή. Ο καθένας μπορεί να αναλάβει μια εργασία που του αρέσει να κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

Δεν υπάρχουν όρια στην ποικιλία των τομέων δραστηριότητας. Από τη βοήθεια στον κοινωνικό τομέα έως το σχεδιασμό δημόσιων χώρων, καλλιτεχνικές παραστάσεις και διοικητικές δραστηριότητες, κάθε συνεισφορά είναι εξίσου ευπρόσδεκτη. Κάθε άτομο εργάζεται το πολύ 50 ώρες το μήνα για το Ενεργό Βασικό Εισόδημά του. Το μέσο ωρομίσθιο είναι 20 Gradido (GDD), έτσι ώστε κάθε άτομο μπορεί να κερδίζει 1000 Gradido (GDD) το μήνα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν τον εναπομείναντα χρόνο για να αναλάβουν περαιτέρω καθήκοντα ή να προωθήσουν την καριέρα τους. Η ανησυχία ότι η παραγωγικότητα της κοινωνίας θα μπορούσε να μειωθεί σε ένα ανησυχητικό ελάχιστο είναι αβάσιμη, καθώς ο υγιής και ικανοποιημένος άνθρωπος έχει μια εκ φύσεως έντονη επιθυμία για ανάπτυξη και εξέλιξη. Η κοινότητα Gradido προσπαθεί να προωθήσει κάθε μέλος με τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να θέσει έτσι τα ιδανικά θεμέλια για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία ολόκληρης της κοινότητας.

Το Ενεργό Βασικό Εισόδημα που βασίζεται στην άνευ όρων συμμετοχή

  1. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας χρήματος και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται περαιτέρω έννοιες χρηματοδότησης.
  2. εγγυάται σε όλους μας μια αξιοπρεπή ζωή και μας παρέχει το υλικό κίνητρο για να συνεισφέρουμε το μερίδιό μας στην κοινότητα.
  3. μας παρέχει καθοδήγηση αντί για έλεγχο μέσων και την απαραίτητη υποστήριξη για να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  4. μας αφήνει ελεύθερους να επιλέξουμε πώς θέλουμε να συνεισφέρουμε στην κοινότητα και ανοίγει λογικά υψηλές αμοιβές για δυσάρεστη εργασία.
  5. εξασφαλίζει σε όλους μας ένα καλό εισόδημα και προσφέρει λόγους να χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επαχθείς εργασίες ανατίθενται σε μηχανές.
  6. διασφαλίζει τη συνταξιοδότησή μας και υποχρεώνει όλους μας (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών) να κάνουμε το χρέος μας για το κοινό καλό.
  7. επιτρέπει την τεράστια μείωση της γραφειοκρατίας και είναι εθελοντική.

Η βαθιά ικανοποίηση κάθε ατόμου που προέρχεται από τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην κοινότητα και οι σχετικές θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την ευτυχία και την υγεία μας κάνουν να προτιμούμε σαφώς το Ενεργό Βασικό Εισόδημα από το Βασικό Εισόδημα χωρίς όρους.

Όσοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν στο κοινό καλό για λόγους υγείας ή ηλικίας θα λαμβάνουν φυσικά το βασικό εισόδημά τους χωρίς όρους.

Το βασικό εισόδημα είναι ένα βασικό ποσό, επιπλέον άλλων πηγών εισοδήματος. Η συμμετοχή στο Ενεργό Βασικό Εισόδημα είναι εθελοντική. Όσοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο τους αλλού, π.χ. επειδή κερδίζουν περισσότερα χρήματα στην ελεύθερη οικονομία, είναι ευπρόσδεκτοι να το κάνουν.

Προσφορά χωρίς περιορισμούς

Η συμμετοχή στο Ενεργό Βασικό Εισόδημα είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση. Όσοι προτιμούν να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους στο να κάνουν καριέρα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν.

Η αρχή των τριών πυλώνων

Εκτός από τα 1000 Gradido του Ενεργού Βασικού Εισοδήματος, κάθε άτομο επιβαρύνεται με επιπλέον 2000 Gradido μηνιαίως. Το δεύτερο τρίτο δίνεται στο κράτος για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην κοινότητα και το τρίτο μέρος πηγαίνει σε ένα ταμείο αποζημίωσης και περιβαλλοντικής προστασίας για την αποκατάσταση της οικονομικής και οικολογικής κληρονομιάς.

Το "τριπλό αγαθό" προστατεύει τον άνθρωπο και τη φύση

Η βασική ηθική αρχή του Gradido βασίζεται στην εναρμόνιση της ευημερίας του ατόμου με την ευημερία της κοινότητας και του ευρύτερου συνόλου - με την έννοια της φύσης και του περιβάλλοντος. Το άτομο είναι μέρος της κοινότητας, του κράτους, και αυτό με τη σειρά του είναι μέρος της "μεγάλης εικόνας", του οικοσυστήματος. Εάν μία από αυτές τις τρεις πτυχές παραμεληθεί, ολόκληρο το σύστημα παραπαίει.

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner