Άνοιγμα και χρήση λογαριασμού Gradido
Ακούστε πώς:

1. εγγραφή

1.2 Εγγραφή περιοχής μέλους

2. βασικό εισόδημα και εμβάσματα

2.1 Δημιουργία ενός ενεργού βασικού εισοδήματος
2.2 Μεταφορά Gradido

Διόρθωση: μπορείτε να καταχωρήσετε τις συνεισφορές σας στο κοινό καλό για τον τρέχοντα και τον προηγούμενο μήνα (όχι για τον τελευταίο και τον προτελευταίο).