Πολιτική απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΉ | ΠΡΌΛΟΓΟΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Gradido. Η εμπιστοσύνη όλων των επισκεπτών και πελατών, η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντικά για εμάς.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΔΉΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε εμείς, ως πάροχος αυτού του ιστότοπου, πότε και για ποιο σκοπό. Θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες μας και πώς διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πολιτική απορρήτου μας χωρίζεται - ως εξής:

Μέρος 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέρος 2: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μέρος 3: COOKIES ΚΑΙ ONLINE ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μέρος 4: ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ)

Μέρος 5: ΚΟΥΜΠΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέρος 6: ΜΕΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μέρος 7: ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέρος 8: Επηρεαζόμενα δικαιώματα

ΜΈΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

SCOPE

Η παρούσα δήλωση απορρήτου ενημερώνει τους επισκέπτες και τους χρήστες σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο πάροχο του παρόντος δικτυακού τόπου - Margret Baier, Pfarrweg 2, 74653 Künzelsau - τηλέφωνο 07940 5 46 08 10 - e-mail akademie@gradido.net" στον δικτυακό τόπο. https://gradido.net (εφεξής αναφερόμενη ως η "προσφορά").

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται στο πλαίσιο των νόμιμων κανονισμών προστασίας δεδομένων και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων - ως εξής:

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και των ιστότοπων, των λειτουργιών και του περιεχομένου που συνδέονται με αυτήν, καθώς και των εξωτερικών ηλεκτρονικών παρουσιών, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής από κοινού "ηλεκτρονική προσφορά"). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως "επεξεργασία" ή "υπεύθυνος επεξεργασίας", παραπέμπουμε στους ακόλουθους ορισμούς του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων

Bernd Hückstädt

℅ Ακαδημία Gradido - Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Βιονικής

Ιδρυτής και προγραμματιστής του Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

akademie@gradido.net

Εκτύπωση: https://gradido.de/impressum/

 

ΟΡΙΣΜΟΊ ΌΡΩΝ

ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακάλυψη της ταυτότητάς σας, όπως το πραγματικό σας όνομα, η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Πρόκειται για πληροφορίες με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί, δηλαδή να ταυτοποιηθεί, ένα πρόσωπο.

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης, για παράδειγμα, προτιμήσεις, χόμπι, συνδρομές ή ποιους ιστότοπους έχει δει κάποιος.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

"Επεξεργασία" είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και καλύπτει ουσιαστικά κάθε χειρισμό δεδομένων.

ΤΎΠΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

- Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).

- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου).

- Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).

- Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).

- Μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΠΟΥ ΘΊΓΟΝΤΑΙ

Επισκέπτες και χρήστες της ηλεκτρονικής προσφοράς

Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συλλογικά ως "χρήστες".

ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

- Παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.

- Ανταπόκριση σε αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.

- Μέτρα ασφαλείας.

- Μέτρηση εμβέλειας/marketing

 

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Όπως "Υπεύθυνος" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Εκτός εάν η νομική βάση αναφέρεται ειδικά για μεμονωμένα εργαλεία στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μας σύμφωνα με το άρθρο 13 DSGVO - ως εξής:

  • Η νομική βάση για την απόκτηση της συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 DSGVO,
  • η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και την εφαρμογή συμβατικών μέτρων καθώς και για την απάντηση σε ερωτήματα είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO,
  • η νομική βάση της επεξεργασίας για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO, και
  • η νομική βάση για την επεξεργασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO.
  • Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) DSGVO.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ΚΑΙ ΤΡΊΤΟΥΣ

Εάν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μας, γνωστοποιούμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (εκτελούντες παραγγελίες ή τρίτους), τα διαβιβάζουμε σε αυτούς ή με άλλο τρόπο τους παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα γίνει μόνο βάσει νόμιμης άδειας (π.χ. εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους, όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO), έχετε συναινέσει, προβλέπεται από νομική υποχρέωση ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε πράκτορες, web hosts κ.λπ.).

Εάν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης "συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών", αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 28 DSGVO.

ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό γίνεται μόνο εάν γίνεται για την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, λόγω νομικής υποχρέωσης ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή επιτρέπουμε την επεξεργασία δεδομένων σε τρίτη χώρα μόνο εάν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις των άρθρων 44 επ. DSGVO πληρούνται. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται, για παράδειγμα, βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος καθορισμός ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με εκείνο της ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ μέσω της "Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ή η συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τις λεγόμενες "τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες").

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται σε τρίτους από τον πάροχο μόνο εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή εάν εσείς ως χρήστης συναινείτε στην επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα - όπως το όνομα και η διεύθυνση - συλλέγονται από εμάς, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε ένα προϊόν, προκειμένου να μπορούμε να σας τιμολογήσουμε. Αυτά και άλλα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν επίσης σε τρίτους - π.χ. σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - εάν επιλεγεί η αντίστοιχη μέθοδος πληρωμής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της πληρωμής και τη διεκπεραίωση της σύμβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο εάν υπάρχει νόμιμη ή δικαστική εξουσιοδότηση ή εάν εμπλέκουμε τρίτους που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο προκειμένου να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Επιπλέον επεξεργάζονται  - Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών). - Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών) των πελατών μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των επιχειρηματικών εταίρων για τους σκοπούς της παροχής συμβατικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της εξυπηρέτησης πελατών, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και της έρευνας αγοράς.

ΜΈΡΟΣ 2: ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ

Κατ' αρχήν, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν μπορεί να προστατευθεί πλήρως από την πρόσβαση τρίτων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η αυτόματη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων καταγραφής από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (πάροχος) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

-ημερομηνία και επίσκεψη της διεύθυνσης URL στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης

-URL που έχει επισκεφθεί ο επισκέπτης αμέσως πριν

-Χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης

-Χρησιμοποιούμενο σύστημα λειτουργίας

-Διεύθυνση IP και όνομα κεντρικού υπολογιστή του επισκέπτη

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε εμάς είναι αυτόματη. Τα δεδομένα σας δεν μπορούν να αποδοθούν στο πρόσωπό σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΜΈΣΩ E-MAIL Ή ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ως πάροχος του ιστότοπου (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου), τα στοιχεία σας θα αποθηκεύονται στο λειτουργικό μας σύστημα για τον σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις.

Εάν η ερώτηση που κάνατε έχει απαντηθεί ή η εφαρμογή ή η υπηρεσία που ζητήσατε έχει παρασχεθεί, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν όταν τερματιστεί η εφαρμογή ή η υπηρεσία, εκτός εάν επιθυμείτε οικειοθελώς να λάβετε περαιτέρω προϊόντα ή πληροφορίες από εμάς και συναινείτε στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς. Ακόμη και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή (βλ. Μέρος 8 της παρούσας πολιτικής απορρήτου).

ΣΧΌΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ

Μπορείτε να δημοσιεύετε σχόλια στο ιστολόγιο στον ιστότοπό μας ως χρήστης. Όταν εισάγετε τα σχόλια στο ιστολόγιο, η διεύθυνση IP που παρέχετε ανωνυμοποιείται αμέσως. Ωστόσο, η δημοσίευση των εισερχόμενων σχολίων εξαρτάται από την αποδέσμευση των σχολίων από τον διαχειριστή μας. Αυτός ο έλεγχος έγκρισης έχει ως στόχο να αποτρέψει τη δημοσίευση παράνομου περιεχομένου στις σελίδες μας.

Ως συγγραφέας των σχολίων, μπορείτε να εισάγετε το πραγματικό σας όνομα ή ένα ψευδώνυμο στο προβλεπόμενο πεδίο ονόματος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μην εισάγετε καθόλου όνομα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα εμφανίζεται όταν το σχόλιο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται όταν στέλνετε ένα σχόλιο, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα που εισάγετε και, κατά περίπτωση, η διεύθυνση URL που εισάγετε και το σχόλιο που στέλνετε, αποθηκεύονται μόνιμα στον διακομιστή μας, με αποτέλεσμα μόνο το σχόλιο που δημοσιεύεται, κατά περίπτωση με το όνομα, να είναι δημόσια ορατό στον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (βλέπε μέρος 8 της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων).

 

 

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΡΊΤΩΝ

Ενδέχεται να ενσωματωθεί περιεχόμενο τρίτων, όπως βίντεο από το YouTube, χάρτες από το Google Maps, ροές RSS ή γραφικά από άλλους ιστότοπους, σε αυτή τη διαδικτυακή προσφορά. Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι πάροχοι αυτού του περιεχομένου (εφεξής "τρίτοι πάροχοι") γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη. Χωρίς τη διεύθυνση IP, δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης του εκάστοτε χρήστη. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την παρουσίαση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία επιρροή εάν οι τρίτοι πάροχοι αποθηκεύουν τη διεύθυνση IP, π.χ. για στατιστικούς σκοπούς. Εάν αυτό γίνει γνωστό σε εμάς, θα ενημερώσουμε τον χρήστη σχετικά.

ΧΡΉΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΔΈΣΜΩΝ

Χρησιμοποιούμε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας προς εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενό τους δεν βρίσκεται στον διακομιστή μας. Τα εξωτερικά περιεχόμενα αυτών των συνδέσμων ελέγχθηκαν κατά τον ορισμό των συνδέσμων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα περιεχόμενα να τροποποιήθηκαν στη συνέχεια από τους αντίστοιχους παρόχους. Εάν παρατηρήσετε ότι το περιεχόμενο των εξωτερικών παρόχων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώστε με. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για το περιεχόμενο που βρίσκεται στους διακομιστές του παρόχου του διαδικτυακού μας χώρου.

ΜΈΡΟΣ 3: COOKIES ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

Cookies & μέτρηση εμβέλειας

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που μεταδίδονται από τον διακομιστή ιστού μας ή από διακομιστές ιστού τρίτων μερών στους περιηγητές ιστού των χρηστών και αποθηκεύονται εκεί για μεταγενέστερη ανάκτηση. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο της ψευδώνυμης μέτρησης της εμβέλειας εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Η προβολή αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς είναι επίσης δυνατή υπό τον αποκλεισμό των cookies. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή τους, τους ζητείται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Είναι δυνατόν να δείτε πολλά online cookies διαφημίσεων από εταιρείες μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices ή από την πλευρά της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ να διαχειριστεί.

 

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΔΕΛΤΊΩΝ

Για να μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία με τα οποία σας ενημερώνουμε για τα θέματα της Ακαδημίας Gradido και τις προσφορές μας, χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα διανομής ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ακαδημίας Gradido και να το διαβάζετε τακτικά, τότε απαιτείται η εγγραφή σας με μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο για τον σκοπό αυτό.

Πριν από την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πρέπει να μας επιβεβαιώσετε ρητά στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας διπλής επιλογής ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου για εσάς. Για το σκοπό αυτό, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης και εξουσιοδότησης από εμάς, στο οποίο θα σας ζητείται να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το e-mail και να μας επιβεβαιώσετε έτσι ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν θα συλλεχθούν περαιτέρω δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά σε οποιαδήποτε άλλη χρήση κατά τη διαδικασία διπλής επιλογής ή αργότερα.

Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων αποθηκεύει τη διεύθυνση IP σας και την ημερομηνία εγγραφής. Η αποθήκευση αυτή χρησιμεύει αποκλειστικά ως απόδειξη σε περίπτωση που κάποιος τρίτος κάνει κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγραφεί για να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο χωρίς να το γνωρίζει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω του "Click-Tip", μια πλατφόρμα διανομής ενημερωτικών δελτίων του παρόχου KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και τα άλλα δεδομένα τους που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, αποθηκεύονται στους διακομιστές της Klick-Tipp. Η Klick-Tipp χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή και την αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου για λογαριασμό μας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες, η Klick-Tipp μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσει ή να βελτιώσει τις δικές της υπηρεσίες, π.χ. για να βελτιστοποιήσει τεχνικά την αποστολή και την παρουσίαση των ενημερωτικών δελτίων ή για οικονομικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, η Klick-Tipp δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράψει η ίδια ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.

Εμπιστευόμαστε την αξιοπιστία και την ασφάλεια πληροφορικής και δεδομένων της Klick-Tipp. Η Klick-Tipp δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Klick-Tipp. Πρόκειται για μια σύμβαση με την οποία η Klick-Tipp αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών μας, να τα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και, ιδίως, να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της Klick-Tipp εδώ: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ STATIFY

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την κλήση ορισμένων σελίδων και την ελκυστικότητά τους για τον χρήστη, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης της Statify, το οποίο αναπτύχθηκε ως ανοικτού κώδικα από την Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Το Statify παρέχει μια συμπαγή επισκόπηση του αριθμού των προβολών σελίδων και δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP. Η στατιστική αξιολόγηση των πιο συχνά επισκεπτόμενων σελίδων από το Statify γίνεται με την καταμέτρηση των προβολών σελίδων και όχι με την καταμέτρηση των επισκεπτών. Επιπλέον, οι προβολές σελίδων αποθηκεύονται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (τυπικά: δύο εβδομάδες), το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα.

Αξιολογώντας τον αριθμό των κλικ στις σελίδες μας, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε συνεχώς την ηλεκτρονική προσφορά μας για τους χρήστες.

ΜΈΡΟΣ 4: ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ + ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΒΊΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE

Χρησιμοποιούμε τον πάροχο YouTube, μεταξύ άλλων, για την ενσωμάτωση βίντεο. Το YouTube λειτουργεί από την YouTube LLC με έδρα στη διεύθυνση 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Το YouTube εκπροσωπείται από την Google Inc. με έδρα 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Σε ορισμένες από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε πρόσθετα από τον πάροχο YouTube. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστότοπού μας που διαθέτουν ένα τέτοιο πρόσθετο - για παράδειγμα, τη βιβλιοθήκη πολυμέσων - δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube και εμφανίζεται το πρόσθετο. Αυτό μεταδίδει στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο έχετε επισκεφθεί. Εάν έχετε συνδεθεί ως μέλος του YouTube, το YouTube εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο, όπως για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης ενός βίντεο, οι πληροφορίες αυτές αντιστοιχίζονται επίσης στο λογαριασμό χρήστη σας. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την εκχώρηση, αποσυνδεόμενοι από τον λογαριασμό χρήστη σας στο YouTube και από άλλους λογαριασμούς χρηστών των εταιρειών YouTube LLC και Google Inc. πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας και διαγράφοντας τα αντίστοιχα cookies των εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και σημειώσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων από το YouTube (Google) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

ΧΡΉΣΗ ΒΊΝΤΕΟ VIMEO

Χρησιμοποιούμε τον πάροχο Vimeo, μεταξύ άλλων, για την ενσωμάτωση βίντεο. Το Vimeo λειτουργεί από την Vimeo, LLC με έδρα τη διεύθυνση 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Χρησιμοποιούμε plugins από τον πάροχο Vimeo σε ορισμένες από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστότοπού μας που είναι εξοπλισμένες με ένα τέτοιο πρόσθετο - για παράδειγμα, τη βιβλιοθήκη πολυμέσων μας - δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές Vimeo και εμφανίζεται το πρόσθετο. Αυτό μεταδίδει στον διακομιστή της Vimeo ποιες από τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο έχετε επισκεφθεί. Εάν έχετε συνδεθεί ως μέλος του Vimeo, το Vimeo εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο, όπως για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης ενός βίντεο, οι πληροφορίες αυτές αντιστοιχίζονται επίσης στο λογαριασμό χρήστη σας. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την ανάθεση, αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό χρήστη του Vimeo πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας και διαγράφοντας τα αντίστοιχα cookies από το Vimeo.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και σημειώσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων από το Vimeo μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vimeo.com/privacy.

ΜΈΡΟΣ 5: ΚΟΥΜΠΙΆ ΚΟΙΝΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την κλήση των αντίστοιχων δικτύων και πλατφορμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών εάν επικοινωνούν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες, π.χ. όταν γράφουν αναρτήσεις στις διαδικτυακές μας παρουσίες ή μας στέλνουν μηνύματα εκεί.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΟΙΝΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ (SHARIFF)

Χρησιμοποιούμε το έργο c't "Shariff" στην ιστοσελίδα μας. Το "Shariff" αντικαθιστά τα συνήθη κουμπιά κοινής χρήσης των κοινωνικών δικτύων και προστατεύει έτσι τη συμπεριφορά σερφαρίσματος.

Η "Shariff" ενσωματώνει αυτά τα κουμπιά κοινής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στον ιστότοπό μας μόνο ως γραφικό στοιχείο που περιέχει σύνδεσμο προς το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο γράφημα, θα μεταφερθείτε στις υπηρεσίες του αντίστοιχου δικτύου. Το κουμπί Shariff δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ του κοινωνικού δικτύου και των επισκεπτών μας μόνο όταν ο επισκέπτης κάνει ενεργό κλικ στο κουμπί Share. Μόνο τότε τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εάν, από την άλλη πλευρά, το κουμπί Shariff δεν πατηθεί, δεν πραγματοποιείται καμία ανταλλαγή μεταξύ εσάς και των κοινωνικών δικτύων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο c't "Shariff" στη διεύθυνση https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Ενσωματώνουμε τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα με το "Shariff" στον ιστότοπό μας:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ΗΠΑ)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - ΗΠΑ)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ΗΠΑ)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - ΗΠΑ)

ΜΈΡΟΣ 6: ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΜΕΛΏΝ & ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ELOPAGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ GRADIDO

Προσφέρουμε μια πολυεπίπεδη συνδρομή στην κοινότητα Gradido σε όσους ενδιαφέρονται να δουν από κοντά την ιδέα του Gradido και να γίνουν πρεσβευτές του Gradido. Για να προσφέρουμε αυτές τις περιοχές μελών, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία elopage.

Οι πιθανές συνδρομές στο Gradido-COMMUNITY περιγράφονται στη σελίδα "Κοινότητα". Μόλις κάνετε κλικ σε ένα κουμπί σε αυτή τη σελίδα με το οποίο θα θέλατε να εγγραφείτε για μία από αυτές τις συνδρομές, θα εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και θα μεταφερθείτε στις επιμέρους σελίδες της περιοχής μελών elopage που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Το elopage είναι μια υπηρεσία της:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Βερολίνο

Όλες οι λειτουργίες στις σελίδες μελών του Elopage καθώς και η σχετική επεξεργασία πληρωμών πραγματοποιούνται μέσω του elopage. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της elopage ισχύουν για αυτές τις διαδικασίες. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων της elopage εδώ: https://elopage.com/privacy

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την προώθηση από τον ιστότοπό μας στη σελίδα πωλήσεων μέσω elopage προκύπτει σε αυτή την περίπτωση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΈΣΩ ΤΟΥ NAMOTTO.LAB

Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται και τα ψηφιακά προϊόντα παραδίδονται μέσω του namotto.lab. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της namotto εδώ: https://namotto.de/privacy

Η namotto.lab είναι μια υπηρεσία της:

namotto.lab

Κάτοικος Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Βερολίνο

Έχουμε συνάψει αντίστοιχη σύμβαση με τη namotto.lab ως υπεύθυνο επεξεργασίας των παραγγελιών μας σύμφωνα με το άρθρο 28 DSGVO. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την προώθηση από τον ιστότοπό μας στη σελίδα πωλήσεων μέσω elopage προκύπτει σε αυτή την περίπτωση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β).

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ELOPAGE ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ (ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ)

Προσφέρουμε επίσης ένα πρόγραμμα συνεργατών για διαφημιστικούς συνεργάτες. Εάν διαφημιστείτε επιτυχώς για μια συνδρομή στην Ακαδημία Gradido, οι διαφημιστικοί συνεργάτες λαμβάνουν προμήθεια.

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα θυγατρικών, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία elopage.   

Το πρόγραμμα συνεργατών της Gradido περιγράφεται στη σελίδα "Πρόγραμμα συνεργατών". Μόλις κάνετε κλικ σε ένα κουμπί αυτής της σελίδας με το οποίο θα θέλατε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα θυγατρικών ως διαφημιστικός συνεργάτης, θα εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και θα μεταφερθείτε στις επιμέρους σελίδες της Elopage που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Το elopage είναι μια υπηρεσία της:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Βερολίνο

Όλες οι λειτουργίες στις σελίδες συνεργατών του Elopage καθώς και η σχετική επεξεργασία πληρωμών πραγματοποιούνται μέσω του elopage. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της elopage ισχύουν για αυτές τις διαδικασίες. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων της elopage εδώ.  https://elopage.com/privacy

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την προώθηση από τον ιστότοπό μας στη σελίδα συνεργατών στο elopage προκύπτει στην παρούσα περίπτωση από τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής στο πρόγραμμα συνεργατών και από το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ).

ΜΕΡΟΣ 7: ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Ασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και άλλα συστήματα με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της απώλειας, καταστροφής, πρόσβασης, τροποποίησης ή διανομής των αποθηκευμένων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, παρά τους ελέγχους, η πλήρης προστασία από όλους τους κινδύνους δεν είναι δυνατή. Λόγω της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και μόνο και των τεχνικών δυνατοτήτων που προκύπτουν, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενο και η ροή των πληροφοριών δεν θα μπορούν να προβληθούν και να καταγραφούν από τρίτους.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΜΈΣΩ SSL

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL (Secure Sockets Layer) για τον ιστότοπό μας. Αυτό προστατεύει τα μεταδιδόμενα δεδομένα και εμποδίζει την ανάγνωσή τους από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την επιτυχή κρυπτογράφηση από το γεγονός ότι η ονομασία του πρωτοκόλλου στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και ότι ένα κλειστό σύμβολο κλειδαριάς είναι ορατό εκεί.

ΜΈΡΟΣ 8: ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 DSGVO. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Δηλαδή, τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη Γερμανία, η αποθήκευση γίνεται για 6 έτη σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 1 HGB (εμπορικά βιβλία, απογραφές, ισοζύγια έναρξης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εμπορικές επιστολές, λογιστικά παραστατικά κ.λπ.) και για 10 έτη σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 1 AO (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά παραστατικά, εμπορικές και επιχειρηματικές επιστολές, έγγραφα σχετικά με τη φορολογία κ.λπ.)

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα δεδομένα που σας αφορούν ή να διορθωθούν τα εσφαλμένα δεδομένα που σας αφορούν.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΆΚΛΗΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO με ισχύ για το μέλλον.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO. Η αντίρρηση μπορεί να ασκηθεί ιδίως κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων χωρίς καθυστέρηση ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποκλείει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση διατήρησης δεδομένων.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΦΕΣΗΣ

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO.

ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

Ο χρήστης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ασκήσει τα δικαιώματά του, π.χ. να ανακαλέσει οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχει δώσει ή να αντιταχθεί σε μια συγκεκριμένη χρήση δεδομένων:

akademie@gradido.net

Υπεύθυνος όσον αφορά την προστασία των δεδομένων:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: akademie@gradido.net

ΈΝΣΤΑΣΗ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΏΝ E-MAILS

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ταυτοποίησης του παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG (Γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων), έχουμε δημοσιεύσει γενικά στοιχεία επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αποτύπωμα της ιστοσελίδας μας. Με το παρόν διαμαρτυρόμαστε για τη χρήση αυτών των δεδομένων επικοινωνίας για την ανεπιθύμητη αποστολή ενημερωτικού υλικού, διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων spam που δεν έχουμε ζητήσει ρητά.

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο συγκατάθεσης "Real Cookie Banner" για τη διαχείριση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών (tracking pixels, web beacons κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται και των σχετικών συγκαταθέσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του "Real Cookie Banner" μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση <a href="/el/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DS-GVO και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DS-GVO. Το έννομο συμφέρον μας είναι η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και των σχετικών συναινέσεων.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι ούτε συμβατικά υποχρεωτική ούτε αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις συναινέσεις σας.

Τελευταία ενημέρωση στις: 2.11.2023

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner