Υπολογιστής μεταβατικότητας

Υπολογίστε τη μεταβατικότητα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο!

Στο Gradido, η προσφορά χρήματος διατηρείται σταθερή μέσα από τον κύκλο του γίγνεσθαι και του φθοράς. Η μεταβατικότητα είναι 50% ανά έτος. Υπολογίζεται συνεχώς στο δευτερόλεπτο στο λογαριασμό Gradido.

Για να πάρετε μια ιδέα, μπορείτε να δοκιμάσετε τον υπολογισμό της παροδικότητας εδώ.

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner