Υπολογιστής μεταβατικότητας

Υπολογίστε τη μεταβατικότητα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο!

Στο Gradido, η προσφορά χρήματος διατηρείται σταθερή μέσα από τον κύκλο του γίγνεσθαι και του φθοράς. Η μεταβατικότητα είναι 50% ανά έτος. Υπολογίζεται συνεχώς στο δευτερόλεπτο στο λογαριασμό Gradido.

Για να πάρετε μια ιδέα, μπορείτε να δοκιμάσετε τον υπολογισμό της παροδικότητας εδώ.