Αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και προοπτική

Καλεσμένος: Prof. Dr. Gerald Hüther

Ο καθηγητής Dr. Gerald Hüther είναι διευθυντής της Ακαδημίας για την Ανάπτυξη του Δυναμικού στο Γκέτινγκεν και ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητές του εγκεφάλου στη Γερμανία. Πρακτικά, ασχολείται με τη νευροβιολογική έρευνα πρόληψης στο πλαίσιο διαφόρων πρωτοβουλιών και έργων.

Στις δημόσιες σχέσεις του, ασχολείται με τη διάδοση και την εφαρμογή των ευρημάτων της σύγχρονης έρευνας του εγκεφάλου. Θεωρεί τον εαυτό του ως "γεφυροποιό" μεταξύ των επιστημονικών ευρημάτων και της κοινωνικής ή ατομικής πρακτικής ζωής. Στόχος των δραστηριοτήτων του είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αριστερά:

Κείμενο ( αυτόματα μεταφρασμένο)

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner