Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια

Χρησιμοποιήστε άλλες αγορές για προσφορές Gradido

Με τον σύνδεσμο Gradido, τα Gradidos μπορούν να σταλούν οπουδήποτε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε προσφορές Gradido σε οποιαδήποτε αγορά αγγελιών.

Παράδειγμα: Αγγελίες Ebay (Γερμανία)

Αγγελίες Ebay είναι μια ελεύθερη αγορά στη Γερμανία που θα μπορούσε να είναι πολύ κατάλληλη για προσφορές και αιτήματα του Gradido. Υπάρχουν ανάλογες διαδικτυακές αγορές σε άλλες χώρες.

Ακούστε πώς:

  1. Εγγραφή
  2. Τοποθετήστε διαφήμιση
  3. Πληκτρολογήστε Gradido και έκπτωση στην επικεφαλίδα, π.χ. Gradido 20 40 60 80%

Αγορές σε άλλες χώρες

Αυστρία

https://www.willhaben.at

Ελβετία

https://www.tutti.ch/

 

Τηλεγράφημα

Ομάδα: Gradido Προσφορά/Αναζήτηση

 

Μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε
την ειρηνική μεταμόρφωση για έναν καλύτερο κόσμο:

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner