Η ομάδα μας

Ανάπτυξη λογισμικού

Claus-Peter

Claus-Peter

Αρχιτεκτονική λογισμικού
Fullstack

Dario

Dario

Αρχιτεκτονική λογισμικού
Fullstack

Χωρίς τίτλο

Illuminz

Ομάδα ανάπτυξης Fullstack

Σχεδιασμός

Christopher

Christopher

Σχεδιασμός διεπαφής

Jasmine-g

Jasmine

Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εντύπων

Υποστήριξη, Σύνταξη & Έρευνα

Elfi_sw_2

Elfi

Υποστήριξη:
Συμβολή στο κοινό καλό

Philipp Kessler

Philipp

Αγορά, Podcast

gradido__bernd+margret

Margret & Bernd

Ιδρυτής και προγραμματιστής

Μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε
την ειρηνική μεταμόρφωση για έναν καλύτερο κόσμο:

Ανακοίνωση για τα cookies του WordPress από το Real Cookie Banner