Προσφορά αντί για χρέος

Νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα για απογόνους χωρίς χρέος

Künzelsau, 30 Ιουνίου 2020 - Τα κεφάλαια διάσωσης δισεκατομμυρίων πρόκειται να μετριάσουν τις καταστροφικές οικονομικές συνέπειες της κρίσης της Κορόνας. Η ανάγκη είναι εξίσου τεράστια με την ανησυχία για το πώς οι μελλοντικές γενιές θα αποπληρώσουν αυτό το γιγαντιαίο βουνό χρέους. Σύμφωνα με τους ειδικούς της οικονομικής βιονικής της Ακαδημίας Gradido, το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό μας σύστημα θα μπορούσε να καταρρεύσει εξαιτίας αυτής της πρόκλησης. Η εναλλακτική τους λύση με μέλλον είναι το "μοντέλο Gradido".

Στο ισχύον χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πίστωση ορισμένων είναι πάντα το χρέος άλλων. Αυτός ο συστημικός μηχανισμός μπορεί να σπάσει μόνο μέσω ενός μετασχηματισμού του νομισματικού συστήματος. Εδώ και 20 χρόνια, η Ακαδημία Οικονομικής Βιονικής Gradido αναπτύσσει ένα "νόμισμα κοινού αγαθού" που βασίζεται στο μοντέλο της φύσης και ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες. Στο "Μοντέλο Gradido", το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα που βασίζεται στο φυσικό μοντέλο, η δημιουργία χρήματος γίνεται εντελώς χωρίς χρέος. Σύμφωνα με τη βασική αρχή του "τριπλού αγαθού", εξασφαλίζεται ωστόσο ο βασικός εφοδιασμός κάθε ατόμου, των κρατικών προϋπολογισμών και ενός παγκόσμιου περιβαλλοντικού ταμείου.

Χρήματα ζωής αντί για χρέος χρημάτων

Για κάθε άτομο, 1.000 gradido (GDD) συλλέγονται τρεις φορές το μήνα:

1.000 GDD για το Ενεργό Βασικό Εισόδημα
1,000 GDD για τον δημόσιο προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγείας
1,000 GDD για το Ταμείο Αποζημιώσεων και Περιβάλλοντος (AUF)

Χρήματα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση οικονομικής κρίσης

Σε περίπτωση που το κυρίαρχο χρηματοπιστωτικό σύστημα καταρρεύσει λόγω των τεράστιων τρεχουσών επιβαρύνσεων, το "Gradido" θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χρήμα έκτακτης ανάγκης προς το παρόν και να διατηρήσει έτσι την οικονομική ζωή. Προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμο σε μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι ειδικοί της οικονομικής βιονικής εργάζονται για την εισαγωγή του "Gradido" παράλληλα με τα υπάρχοντα νομίσματα με τη βοήθεια ενός συστήματος μπόνους.

Λεπτομέρειες για το "μοντέλο Gradido" μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://gradido.net/de/coin

Σχετικά με την Ακαδημία Gradido

Η Ακαδημία Οικονομικής Βιονικής Gradido ανέπτυξε ένα εναλλακτικό "νόμισμα κοινού αγαθού" που έχει ως πρότυπο τη φύση. Η φύση ακολουθεί τον κανόνα ότι μόνο όπου κάτι φεύγει μπορεί να προκύψει κάτι νέο και έτσι είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη βελτίωση (εξέλιξη). Η συνταγή της επιτυχίας της είναι ο "κύκλος της ζωής". Αν η οικονομία μας ακολουθούσε επίσης αυτόν τον φυσικό κύκλο, θα έλυνε σχεδόν όλα τα παγκόσμια προβλήματα που σχετίζονται με το χρήμα, σύμφωνα με τους ειδικούς της οικονομικής βιονικής. Το μοντέλο Gradido βασίζεται στην ιδέα ότι όχι μόνο κάθε άτομο, αλλά και κάθε κράτος λαμβάνει ένα εισόδημα που δημιουργείται σε πιστωτική βάση. Έτσι, μπορεί να εκπληρώσει όλα τα καθήκοντά του χωρίς να εισπράττει φόρους. Ο αποπληθωρισμός ή ο πληθωρισμός ανήκουν στο παρελθόν. Η οικονομία απελευθερώνεται από τον συνεχή καταναγκασμό για ανάπτυξη, ο κίνδυνος κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτρέπεται οριστικά. (www.gradido.net)