Aktiivne põhisissetulek
Tingimusteta osalemine kõigile

Gradido mudel näeb ette põhisissetulekut igale inimesele maa peal. Me näeme meie "aktiivset põhisissetulekut" kui palju arutatud "tingimusteta põhisissetuleku" optimeeritud edasiarendust. See ühendab selle vastaste ja pooldajate argumendid ning pakub kõigile inimestele nii toimetuleku kindlustatust kui ka potentsiaali arendamist. Aktiivne põhisissetulek tagab "tingimusteta osalemise" kogukonnas.

Pildiõigused: Imago/Seeliger

Mitmekesisus vabaduses

Aktiivne põhisissetulek tuleneb "tingimusteta osalemise" ideest. Vastutasuks panustavad need, kes soovivad seda kasutada, oma andeid ja kalduvusi kogukonda - ka lapsed ja eakad inimesed, vastavalt nende vanusele, sobivas vormis. Igaühel on lubatud võtta endale ülesanne, mida talle meeldib teha. Sel viisil loob süsteem parimad tingimused, et olla edukas kõigil tasanditel.

Tegevusvaldkondade mitmekesisus ei ole piiratud. Alates sotsiaalvaldkonnas abistamisest kuni avalike ruumide kujundamiseni, kunstiliste etenduste ja haldustegevuseni on iga panus võrdselt teretulnud. Iga üksikisik töötab oma aktiivse põhisissetuleku eest maksimaalselt 50 tundi kuus. Keskmine tunnipalk on 20 Gradido (GDD), nii et iga inimene võib teenida 1000 Gradido (GDD) kuus.

Enamik inimesi kasutab järelejäänud aega edasiste ülesannete täitmiseks või karjääri edendamiseks. Mure, et ühiskonna tootlikkus võib kahaneda murettekitavale miinimumile, on põhjendamatu, sest tervel ja rahuloleval inimesel on loomupäraselt tugev soov kasvada ja areneda. Gradido kogukond püüab edendada iga liiget oma huvide ja talentidega parimal võimalikul viisil ja luua seega ideaalse aluse kogu kogukonna suurimale võimalikule edule.

Tingimusteta osalusel põhinev aktiivne põhisissetulek

  1. on rahaloome lahutamatu osa ja ei vaja seetõttu täiendavaid rahastamiskontseptsioone.
  2. tagab meile kõigile inimväärse elu ja annab meile materiaalse stiimuli anda oma panus kogukonda.
  3. annab meile vahendustesti asemel coaching'u ja vajaliku toetuse, et arendada ja kasutada oma potentsiaali parimal võimalikul viisil.
  4. jätab meile vabaduse valida, kuidas me tahame kogukonda panustada, ja avab ebameeldiva töö eest mõistlikult kõrge palga.
  5. tagab meile kõigile hea sissetuleku ja annab põhjust rõõmustada selle üle, et üha rohkem koormavaid ülesandeid antakse masinatele.
  6. kindlustab meie vanaduspõlve ja kohustab meid kõiki (ka sisserändajaid) andma oma osa ühise hüvangu heaks.
  7. võimaldab oluliselt vähendada bürokraatiat ja on vabatahtlik.

Iga üksikisiku sügav rahulolu, mis tuleneb sellest, et ta saab anda oma panuse kogukonda, ning sellega seotud positiivne mõju elukvaliteedile, õnnelikkusele ja tervisele paneb meid selgelt eelistama aktiivset põhisissetulekut tingimusteta põhisissetulekule.

Need, kes ei saa tervise või vanusega seotud põhjustel panustada ühisesse hüvangusse, saavad loomulikult oma põhisissetuleku tingimusteta.

Põhisissetulek on baassumma, mis lisandub muudele sissetulekuallikatele. Aktiivses põhisissetulekus osalemine on vabatahtlik. Need, kes eelistavad kasutada oma aega mujal, näiteks seetõttu, et nad teenivad vabas majanduses rohkem raha, on teretulnud seda tegema.

Pakkumine ilma piiranguteta

Aktiivses põhisissetulekus osalemine on õigus, mitte kohustus. Need, kes eelistavad kogu oma aega karjääri teha, võivad seda ka edaspidi teha.

Kolme samba põhimõte

Lisaks aktiivse põhisissetuleku 1000 gradidole makstakse igale inimesele veel 2000 gradidot kuus. Teine kolmandik antakse riigile tema teenuste eest kogukonnale ja kolmas osa läheb hüvitus- ja keskkonnafondi, et võimaldada majandusliku ja ökoloogilise pärandi taastamist.

"Kolmekordne hüve" kaitseb inimesi ja loodust.

Gradido eetiline põhiprintsiip põhineb üksikisiku heaolu ühtlustamisel kogukonna ja suurema terviku - looduse ja keskkonna - heaoluga. Üksikisik on osa kogukonnast, riigist, ja see omakorda on osa "suurest pildist", ökosüsteemist. Kui üks neist kolmest aspektist on tähelepanuta jäetud, on kogu süsteem nõrk.

WordPress Cookie teatis Real Cookie Banner'i poolt