Teel kasvujärgsesse ühiskonda

Külaline: Prof. Irmi Seidl

Meie majanduse suur ressursitarbimine ja heitkogused ületavad planeedi piirid. Sellele vaatamata on paljud poliitikud, ettevõtjad ja ühiskonnaliikmed klammerdunud eesmärgi külge, milleks on majandustoodangu edasine suurendamine. Selle peamine põhjus on see, et majanduskasv peaks looma piisavalt töökohti.

Irmi Seidl on kasvu suhtes kriitiline Saksa majandusteadlane.
Ülikooli õppejõuna juhib ta Birmensdorfis asuva Šveitsi föderaalse metsa-, lume- ja maastikuuuringute instituudi (WSL) majandus- ja sotsiaalteaduste uurimisüksust. Ta tegeleb varustava majanduse ja majanduskasvu, maakasutuse ja taastuvenergia ökoloogiliste tagajärgedega. Teised uurimisvaldkonnad on looduse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning äärealade piirkondlik areng. Majandusteadlane on Zürichi ülikooli professor ja õpetab Zürichis asuvas Šveitsi Föderaalses Tehnoloogiainstituudis (ETH).

Vasakule:

Transkriptsioon ( automaatselt tõlgitud)