Usaldus, turvalisus ja perspektiiv

Külaline: Prof. Dr. Gerald Hüther

Prof. Dr. Gerald Hüther on Göttingeni Potentsiaaliarengu Akadeemia direktor ja üks tuntumaid aju-uurijaid Saksamaal. Praktiliselt tegeleb ta erinevate algatuste ja projektide raames neurobioloogiliste ennetusuuringutega.

Oma suhtekorraldustöös tegeleb ta kaasaegsete aju-uuringute tulemuste levitamise ja rakendamisega. Ta näeb end "sillaehitajana" teaduslike avastuste ja ühiskondliku või individuaalse elupraktika vahel. Tema tegevuse eesmärk on luua soodsamad tingimused inimpotentsiaali arenguks.

Vasakule:

Transkriptsioon ( automaatselt tõlgitud)

WordPress Cookie teatis Real Cookie Banner'i poolt