Kuldsed Corona-järgsed ajad kõigile?

Gradido annab ka kriisiohvritele perspektiivi

Künzelsau, 11.02.2021 - Psühholoogid ja trenditeadlased ootavad pärast Corona-kriisi ülevoolava eluhimu faasi. Kriisi võitjad ja kõik need, kes oma jõukuse tõttu on sellest niikuinii puutumata jäänud, saavad taas piiranguteta nautida oma elu kogu maailmas. Need, kes jäävad maha - veelgi enam siis - on need, kes on meetmete tõttu ilma igasugusest rahalisest alusest ja kutsealasest perspektiivist ilma jäänud. Siinkohal on oluline tagada õiglane tasakaal õigel ajal ja leida võimalusi Corona-järgseks ajastuks, mis suudaks vältida dramaatiliste mõõtmetega sotsiaalset lõhestumist. Samanimelise majandusbiootika akadeemia Gradido mudelil on juba olemas asjakohane tegevuskava selle saavutuse jaoks.

"Kes võiks inimesi süüdistada selles, et nad naudivad oma taasvõidetud vabadust koos, nii hästi kui võimalik?" küsib Bernd Hückstädt, Gradido Akadeemia kaasasutaja, "inimene on ju sügavalt sotsiaalne olend, kes leiab õnne eelkõige kogukonnas." Ameerika arst ja Yale'i ülikooli tunnustatud sotsioloog Nicholas Christakis peab isegi "Roaring Twenties" taaselustamist mõeldavaks, neid "kuldseid kahekümnendeid", mis järgnesid Hispaania gripile tubli 100 aastat tagasi: "See saab olema kevad, kunstiliselt, majanduslikult, tehnoloogiliselt ja ka poliitiliselt." Gradido Akadeemia majandusbioonika ekspertide deklareeritud eesmärk on anda mitte ainult kriisi võitjatele, vaid kõigile inimestele julgust ja vahendeid, et alustada sellist kuldajastut.

Võitjaid ja kaotajaid lahutab suur lõhe

Siiani on aga Deutsche Bundesbanki hiljutise uuringu kohaselt väga selgelt näha, et kriisi võitjad ja kaotajad jagunevad. Kuigi mõned koguvad sääste, oli enam kui 40 protsenti neist juba 2020. aasta maikuus kandnud märkimisväärset sissetuleku kaotust. Hans Böckleri fondi viimane uuring näitab ka, et juba niigi madala sissetulekuga töötajad kannatavad Corona meetmete majanduslike tagajärgede all oluliselt rohkem kui kõrgema sissetulekuga inimesed. Vastajad, kes on kaotanud sissetulekuid, näevad ka suuremat ohtu sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Uuringu kaasautor dr Andreas Hövermann kardab, et palgakadu ja koormuse ebavõrdse jaotuse tajumine võivad avaldada destabiliseerivat mõju ühiskonnale tervikuna.

Sotsiaalne ebavõrdsus süveneb

"Justkui põleva klaasi all näeme nüüd tungivat vajadust ümberkujundamise järele, et vältida suure osa inimeste mahajäämist ja sotsiaalse lõhe pöördumatuks muutumist," hoiatab Hückstädt: "Paritätischer Wohlfahrtsverband'i aruande kohaselt on vaesus tõusnud kõrgeimale tasemele alates taasühinemisest. Saksamaa leibkondade kõige jõukamale 10 protsendile kuulub - miinus võlad - 60 protsenti kogu netovarast. Kõige madalamal 20 protsendil ei ole üldse vara ja umbes 9 protsenti leibkondadest on võlgu." Majandus- ja Sotsiaaluuringute Instituudi (WSI) jaotamisaruandes on samuti välja töötatud, et umbes kolmandikul Saksamaa leibkondadest on reservid maksimaalselt paariks nädalaks või kuuks,
samas kui skaala ülemises otsas olevad majapidamised võiksid end vähemalt kaks aastakümmet oma reservidest ülal pidada.

Kogu maailmas muutuvad rikkamaks ainult rikkad

Vastavalt Oxfami viimasele aruandele "Ebavõrdsuse viirus" ähvardab lõhe rikaste ja vaeste vahel koroonakriisi tagajärjel esimest korda üle sajandi samaaegselt kasvada peaaegu kõigis maailma riikides. Maailma kümne rikkaima inimese rikkus on alates 2019. aasta veebruarist kasvanud peaaegu poole triljoni võrra 1,12 triljoni dollarini. Ülemaailmse abi- ja arenguagentuuri pressiesindaja paljastab, et selline tulu oleks enam kui piisav, et tagada, et keegi ei vaesuks Corona tagajärgede tõttu. Samal ajal on maailmas üle 90 aasta suurim tööhõivekriis, kus sajad miljonid inimesed kaotavad sissetuleku ja töökoha. Saksamaa Oxfami pressiesindaja Steffen Küßner selgitab näitena, et 1000 rikkamat inimest said oma kaotused tagasi vaid üheksa kuuga, samal ajal kui vaesemal poolel inimkonnast kulub kriisi majanduslike tagajärgedega toimetulekuks tõenäoliselt üle kümne aasta. Oxfam ütles, et see areng peab olema äratuskõne, et "lõpuks ometi jõuda äärmise ebavõrdsuse ja vaesuse juurteni". See eeldab muu hulgas kõigile kättesaadavaid sotsiaalkindlustussüsteeme ja majanduse suuremat orienteeritust ühisele hüvangule. "Ettevõtted ja ülirikkad peavad nüüd andma oma õiglase panuse kriisi ületamiseks," ütleb Tobias Hauschild Oxfam Saksamaalt.

Gradido ühenduse valuuta loob valgust horisondil

Gradido majandusbioonika akadeemias tunnistati vajadust sellise kursikorrektsiooni järele juba ammu enne Coronat ning üle kahekümne aasta on välja töötatud uus majandus- ja finantssüsteem, mis on tulevikukõlblik ja suudab vastata nõudmistele, mida praegu kõikjal väljendatakse. Järgides "looduse edumudeleid", on majandusbioonika eksperdid välja töötanud ühise hea valuuta "Gradido" kombinatsiooni "aktiivse põhisissetuleku" ja "kolmekordse hea" kohase võlgadeta rahaloome. Konkreetselt tähendaks valitseva majandus- ja finantssüsteemi ümberkujundamine selliseks Gradido mudeliks võlaraha põhimõtte lõppu. Selle asemel luuakse igakuiselt 3 x 1000 Gradido igale inimesele. 1000 Gradido oleks kättesaadav riigieelarvesse. Tasandus- ja Keskkonnafondi jaoks eraldatakse veel 1000 gradido elaniku kohta. Viimane kolmandik oleks kõigile kättesaadav "aktiivse põhisissetulekuna". Töötus oleks seega ajalugu ja kõigi eluks vajalike kaupade tarnimine oleks tagatud kogu maailmas.

Raha lühiajalisus muudab mõistlikud investeeringud mõistlikuks

Pidades silmas miljoni aasta vanust loodusseadust, et uusi asju saab luua ainult seal, kus midagi kaob, tagab Gradido (GDD) plaanitud kaduvus mitte ainult rahapakkumise stabiilsuse, vaid ka mõistlikud investeeringud mõttetult kogutud erarahamägede asemel. Hückstädt selgitab: "Gradido kavandatav läbilaskevõime on 50 % aastas. Sarnaselt negatiivse intressimääraga on ka ülemineku aegumine pidev. Rahalise väärtuse säilitamiseks võib näiteks investeerida jätkusuutlikesse keskkonnaprojektidesse, mida toetab Hüvitus- ja Keskkonnafond, luua lastelastele sobiva tuleviku ja anda ka head tootlust. Sellest võidavad kõik!"

"Tingimusteta osalemine" tagab täisväärtusliku (töö)elu.

Gradido mudelis on "aktiivse põhisissetuleku" saamine seotud "tingimusteta osalemisega", mis tähendab, et iga inimene saab oma isikliku põhisissetuleku eest panustada kogukonda tegevustega, milles ta on eriti hea või mida ta naudib või mida ta tahaks täiustada või proovida. "Nii ei taga me mitte ainult elavat koosolemist ja oluliselt paremat olukorda eakate ja laste hooldamisel, vaid julgustame ka inimesi oma andeid laiapõhjaliselt arendama," lisab Gradido Akadeemia omanik Margret Baier. "Igaüks saab seega oma potentsiaali optimaalselt arendada. See suurendab ka võimalust, et suudame muutustele palju paremini reageerida ning leida oma tegevuses tõelist rahuldust ja tähendust."

Must luik Corona kui kuldsete aegade eelkäija?

Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM) uuring "The Black Swan Covid-19" näitab, kui täpselt kujutab Gradido mudel inimeste tulevikusoove. Selleks, et teha prognoose sakslaste tulevase (tarbija)käitumise kohta, küsitles GIM 1000 inimest nende praeguste väärtuste, lootuste ja soovide kohta. Uuringu tulemused näitavad suurt vajadust sotsiaalse õigluse, sotsiaalsete elukutsete tunnustamise, solidaarsuse ja rahvusvahelise koostöö järele. Eraelus väärtustab enamik vastanutest rohkem ilusaid sündmusi kui füüsilist vara. Hannes Fernow, GIM Foresight'i direktor: "Kuldsed kahekümnendikud on tagasi. Ühiskonnas on tekkimas uus hedonism, mida iseloomustab lootus kogukonna ja naudingu, vabaduse ja õues olemise peale. Sellega kaasneb suurem vastutustunne ja tagasipöördumine põhiliste asjadega: Autentsus ja suhtumine, valik ja individuaalsus on olulised." "See langeb peaaegu täielikult kokku tulemustega, mida kasutasime oma uue Gradido majandus- ja finantsmudeli väljatöötamisel," kinnitab Hückstädt: "Ja see tõestab veel kord, et soov ümberorienteeruda ei tulene Corona-kriisist, vaid on tingitud valitseva majandus- ja finantssüsteemi ebapiisavusest selle sotsiaalse kokkusobivuse ja täidetud elu aluse osas. Kui me praegu süsteemi lõplikult ei reformi või ei muuda seda, siis on vaid vähestel privilegeeritud inimestel lubatud loota "kuldsetele aegadele" ka pärast Corona-kriisi." Püüdes tulevikku ümber mõtestada ja kujundada seda nii, et kõik inimesed saaksid selles osaleda, kutsub Gradido inimesi "Suure koostöö" raames akadeemiaga võrgustikku.

Üksikasjad "Suure koostöö", "Gradido mudeli" ja Gradido podcasti kohta aadressil https://gradido.net

 

Pildi allikas:
Bundesarchiv, pilt 183-K0623-0502-001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 en, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5365129

Gradido Akadeemia kohta
Gradido Academy for Economic Bionics on välja töötanud alternatiivse "ühisraha", mille eeskujuks on loodus. Loodus järgib reeglit, et ainult seal, kus midagi läheb kaduma, võib tekkida midagi uut ja seega on võimalik pikaajaline areng (evolutsioon). Selle edu retsept on "elutsükkel". Kui ka meie majandus järgiks seda loomulikku tsüklit, lahendaks see majandusbioonika ekspertide sõnul praktiliselt kõik maailma rahaga seotud probleemid. Gradido mudel põhineb ideel, et mitte ainult iga inimene, vaid ka iga riik saab krediidipõhiselt loodud tulu. Sellega saab ta täita kõiki oma ülesandeid ilma makse kogumata. Deflatsioon või inflatsioon on minevik. Majandus vabaneb pidevast kasvukohustusest, finantssüsteemi kokkuvarisemise oht on lõplikult välditud. (www.gradido.net)

WordPress Cookie teatis Real Cookie Banner'i poolt