Coronan politiikka uhkaa lapsiamme

Tutkijat näkevät ratkaisun uudessa rahajärjestelmässä

Künzelsau, 25.11.2020 - Lapset, vanhemmat ja opettajat ovat rajalla. Lääkärit, psykologit ja perhepoliitikot hälyttävät. He kaikki näkevät nykyisen kriisipolitiikan vaarantavan lasten hyvinvoinnin valtavasti. Karanteenisäännöt, koulujen sulkemiset ja yhteydenpidon rajoitukset eivät saa ainoastaan lastensuojelijoita barrikadeille. Unicefin mukaan 15 000 lasta kuoli nälkään joka päivä jo ennen Coronaa. Coronan toimenpiteet ovat pahentaneet dramaattisesti maailmanlaajuista nälänhätää. Jotta lasten terveelle kehitykselle voitaisiin luoda turvallinen perusta, Gradido-akatemian talousbioniikan asiantuntijat vaativat rahoitusjärjestelmän muuttamista. Tämä lopettaisi köyhyyden maailmanlaajuisesti ja varmistaisi kaikille lapsille yhtäläiset kehitysmahdollisuudet.

"Ikkuna auki, naamari päälle!" - Preussin kunnia ei ole kriisinhallintaa

Nykyinen koulujärjestelmä kehitettiin vanhassa Preussissa lojaalien alamaisten kasvattamiseksi. Se levisi nopeasti ympäri maailmaa. Filosofi Richard David Precht on jo vuosia varoittanut, että tämä kasvatusihanne on täysin väärä kaiken sen mukaan, mitä nykyään tiedetään kehityspsykologiasta. Gradido Akatemian perustaja Bernd Hückstädt toteaa myös kasvavalla huolestuneisuudella, että "maailmanlaajuisesti ei ole riittävästi rahaa ja tahtoa kehittää julkisia kouluja tavalla, joka olisi tarpeen aikamme haasteiden kannalta. Tämä on todellinen syytös maailmanyhteisölle, jonka hyvinvointi riippuu suurelta osin sen jäsenten kokonaisvaltaisesta koulutuksesta".

Etuoikeutetut käyvät julkisia kouluja

Ei siis ole yllättävää, että yhä useammat oppilaat käyvät julkisia kouluja myös tässä maassa. Liittovaltion tilastokeskuksen mukaan yleissivistävien ja ammatillisten julkisten koulujen määrä kasvoi Saksassa vaikuttavalla 79,8 prosentilla vuodesta 1992/1993 vuoteen 2018/19. Monet vanhemmat, joilla oli siihen varaa, maksoivat jo vuonna 2016 keskimäärin 2 000 euroa vuodessa ja lasta kohden paikasta yksityisessä oppilaitoksessa.

Lasten köyhyys yhtäläisten mahdollisuuksien sijaan

Monet vähävaraisten perheiden lapset eivät osallistu tähän kehitykseen. Bertelsmann-säätiön tutkimuksen mukaan köyhyys on ominaista yli viidennekselle kaikista saksalaisista lapsista. Tämä on 21,3 prosenttia eli 2,8 miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Corona-kriisi pahentaa heidän tilannettaan entisestään. Työpaikkojen menettäminen, toimeentulon pelko, lisääntyvä rahapula ja tilanpuute aiheuttavat myös monien perheiden konfliktien kärjistymistä. Kotiopetus on mahdoton vaihtoehto, jos vanhemmilla ei ole aikaa eikä myöskään osaamista. "Mahdollisuuksien tasa-arvo näyttää täysin erilaiselta", toteaa talousbiologi Hückstädt ja lisää: "Jos ihmisiltä evätään vapaa pääsy koulutukseen, heiltä evätään perustavanlaatuinen ihmisoikeus".

Coronan lasten kadonnut sukupolvi?

Myös lasten hyväntekeväisyysjärjestö Unicef, Saksan lastensuojeluliitto, SOS-lapsikylien nuorisokomitea, lasten oikeuksien verkosto ja perhepoliitikot varoittavat, että lapset voivat kärsiä kriisin suurimmat vahingot. Yhdistyneiden Kansakuntien lastenrahasto toteaa raportissaan "Averting Lost Covid Generation", että Corona-kriisin vakavat pitkäaikaisvaikutukset koulutukseen, ravitsemukseen ja hyvinvointiin voivat vaikuttaa pysyvästi kokonaisen lasten ja nuorten sukupolven elämään kaikkialla maailmassa. SOS-Lapsikylien lasten oikeuksien asiantuntija Christian Neusser sanoo: "Tämä on erittäin suuri asia. Loppujen lopuksi kyse ei ole vain yksittäisten lasten oikeuksien loukkaamisesta, vaan koko ketjusta: köyhyyteen liittyy esimerkiksi sairauksia, lapsityövoiman käyttöä tai koulutuksen menettämistä." YK:n lukujen mukaan 150 miljoonaa lasta voi joutua äärimmäiseen köyhyyteen - niiden satojen miljoonien lasten lisäksi, jotka ovat jo aiemmin kärsineet köyhyydestä. Toisinaan 1,5 miljardia lasta maailmassa ei voinut käydä koulua. Erityisesti köyhissä maissa on olemassa riski, että monet oppilaat eivät koskaan palaa kouluun, koska heidän perheensä ovat liian köyhiä.

Lasten oikeuksien verkosto kritisoi jo 25. kesäkuuta 2020, että lasten ja nuorten näkökulmat eivät juurikaan olleet päässeet mukaan keskusteluun siitä, miten kriisiin pitäisi suhtautua, vaikka toimenpiteet vaikuttavat suoraan heidän oikeuksiinsa.

Hampurin-Eppendorfin yliopistollisen lääketieteellisen keskuksen lasten kansanterveyttä tutkivan osaston ensimmäinen valtakunnallinen tutkimus Corona-kriisin vaikutuksista ja seurauksista lasten ja nuorten mielenterveyteen Saksassa osoitti jo heinäkuussa, että Corona-toimenpiteiden lapsille aiheuttama psyykkinen stressi oli myös huomattavasti suurempi kuin aiemmin oletettiin. Saksan lastenrahaston Forsa-tutkimus Maailman lastenpäivän yhteydessä osoitti, että lapsiin kohdistuva väkivalta oli lisääntynyt jyrkästi Coronan kriisin aikana ja että koulutusmahdollisuudet - erityisesti sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten osalta - olivat heikentyneet.

Kansainvälisenä lasten oikeuksien päivänä 20.11.2020 SOS-Kinderdorf e.V. huomautti, että Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1989 yleissopimusta lapsen oikeuksista ei ole vieläkään pantu täysimääräisesti täytäntöön Saksassakaan - ja että lasten oikeuksien rajoitukset ovat Corona-kriisin vaikutuksesta muuttumassa entistäkin vakavammiksi.

Kriisi tilaisuutena kestävään kurssin korjaamiseen

Hückstädtin mukaan Corona ei ole syynä kaikkiin ongelmiin, jotka ovat tällä hetkellä tulossa räikeän ilmeisiksi. Kuten jokainen kriisi, Corona on historiallinen tilaisuus korjata kurssia kohti parempaa maailmaa. "Olemme jo vuosia tienneet, että vanha rahoitusjärjestelmä kuplineen on lopussa. Sen on muututtava, ja Gradidon avulla meillä on loistava ratkaisu - meidän on vain tartuttava siihen." Kaikesta optimismistaan huolimatta Hückstädt kehottaa säilyttämään suhteellisuudentajun: "Tarvitaan koko yhteisön vastuuta, jotta lapsemme eivät jää näinä myrskyisinä aikoina jalkoihin, vaan saavat vihdoin ansaitsemansa turvan ja tuen - maailmanlaajuisesti."

Ratkaisu on ollut olemassa jo neljä ja puoli miljardia vuotta.

Uutta talous- ja rahoitusjärjestelmää on kehitetty yli 20 vuoden ajan Gradido Academy of Economic Bionicsin tutkimustyössä. Taloudellisessa bioniikassa tarkastellaan luonnon menestysmalleja, jotka ovat toimineet yli neljän ja puolen miljardin vuoden ajan, ja siirretään ne talouteen. Elämän luonnollinen talous mahdollistaa kaikkien 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisen, jotka on määritelty Agenda 2030:ssa. Oikeus koulutukseen on nimenomaisesti sisällytetty ohjelmaan - ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ovat osa ohjelmaa. "Meidän huolenamme ei ole ainoastaan tarjota lapsille suojelua ja perspektiiviä", Gradido Akatemian toinen perustaja ja toimitusjohtaja Margret Baier selittää yhteisen hyvän käsitettä, "haluamme myös parantaa kestävästi mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen." "Emme halua vain tarjota lapsille suojelua ja perspektiiviä". Neurobiologi, professori Gerald Hütherin tieteellisen tutkimuksen mukaan 98 prosenttia lapsista on vastasyntyneenä erittäin lahjakkaita, mutta vain kaksi prosenttia on sitä myös koulunkäynnin jälkeen. "Koulutusjärjestelmämme on siis selvästi uudistuksen tarpeessa - ja Gradidon mallin avulla tämä uudistus on lähes itsestään selvä."

Gradido luo oikeudenmukaiset koulutusmahdollisuudet

Ehdotettu raha- ja talousjärjestelmä Gradido tasoittaa tietä kaikkien "ehdottomalle osallistumiselle" yhteisön elämään. Hückstädt selittää: "Gradidon eettinen perusperiaate perustuu 'kolminkertaiseen hyvään' eli yksilön hyvän yhteensovittamiseen yhteisön ja suuremman kokonaisuuden - luonnon ja ympäristön - hyvän kanssa. Yksilö on osa yhteisöä, joka puolestaan on osa kokonaisuutta, ekosysteemiä. Yhteishyvän valuutta Gradido (GDD) luodaan jokaiselle henkilölle luottona ilman velkaa. Näin seuraamme luonnon esimerkkiä, jotta voimme tarjota lapsillemme ja lapsenlapsillemme velattoman ja elämisen arvoisen tulevaisuuden. Yksi gradido vastaa suunnilleen yhden euron arvoa. Asukasta kohden syntyy 3 × 1 000 Gradidoa. 1 000 Gradido kutakin 'aktiivista perustuloa', julkista talousarviota sekä tasaus- ja ympäristörahastoa varten." Tämän tuloksena on runsas velaton valtion talousarvio, joka mahdollistaa muun muassa päiväkotien ja koulujen varustamisen tulevaisuutta ajatellen, jotta kaikkia lapsia voidaan edistää ja haastaa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulu- ja keskiasteen koulutus on Gradido-mallissa maailmanlaajuisesti maksutonta. Tämä tarkoittaa, että ne ovat kaikkien ihmisten saatavilla taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Koulutus tarkoittaa tässäkin tapauksessa paljon enemmän kuin pelkkää koulutusta. Jotta lapsilla olisi mahdollisuus "kasvaa vastuullisiksi oman elämänsä muokkaajiksi", joilla on Hütherin mukaan parhaat mahdollisuudet "paitsi menestyä ammatillisesti myös elää mielekästä, vastuullista ja onnellista elämää", Gradido-malli tarjoaa myös "aktiivisen perustulon" ja "ehdottoman osallistumisen" yhteisön elämään.

Aktiivinen perustulo turvaa perusturvan kaikille ihmisille maailmanlaajuisesti ja poistaa siten jatkuvan eksistentiaalisen pelon, joka heikentää immuunijärjestelmää ja voi kuormittaa psyykeä. Näin luodaan perusta konfliktittomammalle perhe-elämälle. Ehdoton osallistuminen, joka antaa lapsille ja nuorille myös mahdollisuuden osallistua yhteisön toimintaan aktiivisen perustulon saamiseksi, avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää itseään monilla eri aloilla ja tutustua todelliseen yhteishenkeen. Samalla aktiivinen perustulo turvaa toimeentulon myös koulutuksen aikana. "Gradido luo parhaan perustan sille, että jokainen nuori voi hyödyntää oikeuttaan koulutukseen ja terveeseen kehitykseen lapsuudesta lähtien, jotta hän voi löytää parhaan mahdollisen tien kohti täysipainoista elämää", Hückstädt korostaa.

Yksityiskohtaiset tiedot koko Gradido-mallista osoitteessa https://gradido.net

Tietoa Gradido Akatemiasta
Gradido Academy for Economic Bionics on kehittänyt vaihtoehtoisen "yhteisen hyvän valuutan", jonka mallina on luonto. Luonto noudattaa sääntöä, jonka mukaan vain siellä, missä jokin häviää, voi syntyä jotain uutta, ja näin ollen pitkän aikavälin kehitys (evoluutio) on mahdollista. Sen menestysresepti on "elämän kiertokulku". Jos meidänkin taloutemme noudattaisi tätä luonnollista sykliä, se ratkaisisi käytännössä kaikki maailman rahaan liittyvät ongelmat, sanovat talousbioniikan asiantuntijat. Gradido-malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen henkilö ja myös jokainen valtio saa tuloja, jotka on luotu luottoperusteisesti. Näin se voi hoitaa kaikki tehtävänsä keräämättä veroja. Deflaatio tai inflaatio ovat menneisyyttä. Talous vapautuu jatkuvasta kasvupakosta, ja rahoitusjärjestelmän romahduksen vaara on vihdoin torjuttu. (www.gradido.net)