Tietosuojakäytäntö

JOHDANTO | ESIPUHE

Kiitos kiinnostuksestasi Gradido Academyn verkkosivustoa kohtaan. Kaikkien vierailijoiden ja asiakkaiden luottamus sekä tietojesi turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat meille tärkeitä.

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN SISÄLTÖ

Seuraavassa selitämme sinulle, mitä tietoja me tämän verkkosivuston tarjoajana keräämme, käsittelemme ja käytämme, milloin ja mihin tarkoitukseen. Kerromme, miten digitaaliset tuotteemme ja palvelumme toimivat ja miten henkilötietojesi suojaus taataan.

Tietosuojapolitiikkamme on jaettu seuraavasti:

1 osa: YLEISET HUOMAUTUKSET

Osa 2: TÄMÄN SIVUSIVUN KÄYTTÄMINEN

Osa 3: COOKIES JA ONLINE-MARKKINOINTITYÖKALUT

Osa 4: KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUJEN JA SISÄLLÖN LIITTYMINEN (KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA SISÄLTÖ)

Osa 5: SOSIAALISEN MEDIAN OSIEN NÄPPÄIMET

Osa 6: JÄSENET JA LIITTYMÄYHTEISÖT

7 osa: TURVALLISUUS

8 osa: VAIKUTETUT OIKEUDET

OSA 1: YLEISIÄ TIETOJA

SCOPE

Tämä tietosuojaseloste antaa kävijöille ja käyttäjille tietoa siitä, minkälaista, laajuista ja mihin tarkoitukseen tämän verkkosivuston vastuullinen tarjoaja kerää ja käyttää henkilötietoja verkkosivustolla. https://gradido.net (jäljempänä 'tarjous').

Henkilötietojasi suojataan lakisääteisten tietosuojasäännösten puitteissa ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti - seuraavasti:

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen (jäljempänä "tiedot") käsittelyn tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta verkkotarjonnassamme ja siihen liittyvillä verkkosivustoilla, toiminnoissa ja sisällössä sekä ulkoisissa verkkoesityksissä, kuten sosiaalisen median profiileissamme (jäljempänä yhdessä "verkkotarjous"). Käytettyjen termien, kuten "käsittely" tai "rekisterinpitäjä", osalta viittaamme seuraaviin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan määritelmiin.

 

Tietosuojasta vastaava henkilö

Bernd Hückstädt

℅ Gradido Akatemia - Institute for Business Bionics - instituutti

Gradidon perustaja ja kehittäjä

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Jälki: https://gradido.de/impressum/

 

TERMIEN MÄÄRITELMÄT

HENKILÖTIETOJEN MÄÄRITELMÄ

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilöllisyytesi voidaan selvittää, kuten oikea nimesi, osoitteesi tai puhelinnumerosi.

Se on tieto, jonka avulla henkilö voidaan määrittää eli tunnistaa.

Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen (esim. evästeen) tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat siis myös esimerkiksi mieltymykset, harrastukset, jäsenyydet tai se, mitä verkkosivuja joku on katsonut.

JALOSTUS

"Käsittely" on mikä tahansa toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, joka suoritetaan henkilötiedoille joko automaattisesti tai muutoin. Termi on laaja ja kattaa käytännössä kaikenlaisen tietojenkäsittelyn.

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPIT

- Inventointitiedot (esim. nimet, osoitteet).

- Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot).

- Sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, valokuvat, videot).

- Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivu, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).

- Meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

ASIANOMAISET HENKILÖRYHMÄT

Verkkotarjouksen kävijät ja käyttäjät

Jäljempänä viitataan asianomaisiin henkilöihin myös yhteisnimityksellä "käyttäjät".

KÄSITTELYN TARKOITUS

- Verkkotarjouksen tarjoaminen, sen toiminnot ja sisältö.

- Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

- Turvatoimet.

- Tavoittavuuden mittaaminen/markkinointi

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kuten "Vastuuhenkilö" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

Jos oikeusperustaa ei ole erikseen mainittu yksittäisten työkalujen osalta tässä tietosuojaselosteessa, ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn oikeusperustan DSGVO:n 13 artiklan mukaisesti seuraavasti:

  • Suostumuksen saamisen oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artikla,
  • Palveluidemme suorittamiseen ja sopimustoimenpiteiden toteuttamiseen sekä tiedusteluihin vastaamiseen liittyvän käsittelyn oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta,
  • oikeudellinen peruste käsittelylle oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, ja
  • oikeutettujen etujemme suojaamiseksi tapahtuvan käsittelyn oikeusperuste on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.
  • Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

YHTEISTYÖ SOPIMUSPERUSTEISTEN KÄSITTELIJÖIDEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA

Jos luovutamme tietoja käsittelyn aikana muille henkilöille ja yrityksille (tilausten käsittelijöille tai kolmansille osapuolille), välitämme niitä heille tai muutoin annamme heille pääsyn tietoihin, tämä tapahtuu vain laillisen luvan perusteella (esim. jos tietojen välittäminen kolmansille osapuolille, kuten maksupalveluntarjoajille, on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti), olet antanut siihen suostumuksesi, lakisääteinen velvoite edellyttää sitä tai oikeutettujen etujemme perusteella (esim. käytettäessä asiamiehiä, web-isäntiä jne.).

Jos annamme kolmansien osapuolten tehtäväksi tietojen käsittelyn niin sanotun "tilauksen käsittelysopimuksen" perusteella, tämä tapahtuu DSGVO:n 28 artiklan perusteella.

TOIMITTAMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos tämä tapahtuu kolmannen osapuolen palveluiden käytön tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä kolmansille osapuolille, tämä tapahtuu vain, jos se on tarpeen (esi)sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, suostumuksesi perusteella, lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai oikeutettujen etujemme perusteella. Lakisääteisten tai sopimusperusteisten lupien mukaisesti käsittelemme tai sallimme tietojen käsittelyn kolmannessa maassa vain, jos 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaiset erityisvaatimukset täyttyvät. DSGVO täyttyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittely suoritetaan esimerkiksi erityisten takeiden perusteella, kuten virallisesti tunnustetun, EU:n tietosuojan tasoa vastaavan tietosuojan tason määrittäminen (esim. Yhdysvalloissa Privacy Shield -järjestelmän kautta) tai virallisesti tunnustettujen erityisten sopimusvelvoitteiden (ns. vakiosopimuslausekkeiden) noudattaminen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palveluntarjoaja kerää, käyttää ja välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos laki sallii sen tai jos käyttäjä antaa suostumuksensa käsittelyyn.

Keräämme henkilötietoja - kuten nimen ja osoitteen - esimerkiksi silloin, kun ostat tuotteen, jotta voimme laskuttaa sinua. Nämä ja muut henkilötiedot välitetään myös kolmansille osapuolille - esimerkiksi rahoituslaitokselle - jos vastaava maksutapa on valittu, sikäli kuin se on välttämätöntä maksun käsittelyä ja sopimuksen hoitamista varten.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille vain, jos siihen on olemassa lakisääteinen tai oikeudellinen valtuutus tai jos otamme mukaan kolmansia osapuolia, joita sitoo salassapitovelvollisuus, jotta voimme valvoa oikeuksiamme.

LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄ KÄSITTELY

Lisäksi käsitellään  - Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä). - Asiakkaidemme, sidosryhmien ja liikekumppaneidemme maksutiedot (esim. pankkitiedot, maksuhistoria) sopimuspalvelujen tarjoamista, palvelua ja asiakaspalvelua, markkinointia, mainontaa ja markkinatutkimusta varten.

OSA 2: VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

KÄY VERKKOSIVUILLAMME

Periaatteessa voit vierailla verkkosivustollamme antamatta mitään henkilökohtaisia tietoja. Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ei voida täysin suojata kolmansien osapuolten pääsyä vastaan.

LOG DATA

Internet-palveluntarjoajamme (palveluntarjoaja) kerää ja tallentaa automaattisesti lokitietoja, jotka sisältävät seuraavat tiedot:

-päivämäärä ja vierailu URL-osoitteessa, jossa kävijä on.

-URL, jossa kävijä on vieraillut juuri ennen tätä.

-Käytetty selain

-Käytetty käyttöjärjestelmä

-Kävijän IP-osoite ja isäntänimi.

Näiden tietojen lähettäminen meille tapahtuu automaattisesti. Tietojasi ei voida määrittää omalle henkilöllesi.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE

Kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston tarjoajana (esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse), tietosi tallennetaan käyttöjärjestelmäämme tiedustelun käsittelyä varten ja mahdollisia jatkokysymyksiä varten.

Jos tekemääsi kyselyyn on vastattu tai pyytämäsi sovellus tai palvelu on tarjottu, tietosi poistetaan, kun sovellus tai palvelu lopetetaan, paitsi jos haluat vapaaehtoisesti saada meiltä uusia tuotteita tai tietoja ja annat suostumuksesi tietojesi käyttämiseen edelleen näihin tarkoituksiin. Vaikka olisit antanut suostumuksesi, sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista milloin tahansa (ks. osa 8). tämän tietosuojakäytännön).

KOMMENTIT JA PANOKSET

Voit kommentoida verkkosivustomme blogia käyttäjänä. Kun kirjoitat blogikommentteja, antamasi IP-osoite anonymisoidaan välittömästi. Saapuneiden kommenttien julkaiseminen edellyttää kuitenkin, että ylläpitäjämme vapauttaa kommentit. Tämän hyväksynnän tarkistuksen tarkoituksena on estää laittoman sisällön julkaiseminen sivuillamme.

Kommenttien kirjoittajana voit vapaasti kirjoittaa oikean nimesi tai salanimen sille varattuun nimikenttään. Voit myös jättää nimen kokonaan syöttämättä. Sähköpostiosoitettasi ei näytetä, kun kommentti julkaistaan verkkosivustollamme.

Kommentin lähettämisen yhteydessä lähetetyt tiedot, kuten sähköpostiosoitteesi, syöttämäsi nimi ja tarvittaessa syöttämäsi URL-osoite ja lähettämäsi kommentti, tallennetaan pysyvästi palvelimellemme, jolloin vain julkaistu kommentti, tarvittaessa nimineen, on julkisesti näkyvissä verkkosivustollamme. Näiden henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaiseen ennakkosuostumukseen.) Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten (ks. tämän tietosuojaselosteen osa 8).

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUJEN JA SISÄLLÖN INTEGROINTI

Tähän verkkotarjontaan saattaa olla integroitu kolmannen osapuolen sisältöä, kuten videoita YouTubesta, karttoja Google Mapsista, RSS-syötteitä tai grafiikkaa muilta verkkosivustoilta. Tämä edellyttää aina, että tämän sisällön tarjoajat (jäljempänä "kolmannen osapuolen tarjoajat") ovat tietoisia käyttäjän IP-osoitteesta. Ilman IP-osoitetta ne eivät voisi lähettää sisältöä kyseisen käyttäjän selaimelle. IP-osoite on siis välttämätön tämän sisällön esittämiseksi. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka palveluntarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, tallentavatko kolmannen osapuolen palveluntarjoajat IP-osoitteen esimerkiksi tilastointitarkoituksiin. Jos tämä tulee tietoon, ilmoitamme siitä käyttäjälle.

ULKOISTEN LINKKIEN KÄYTTÖ

Käytämme verkkosivuillamme linkkejä ulkoisille sivuille, joiden sisältö ei sijaitse palvelimellamme. Näiden linkkien ulkoinen sisältö tarkistettiin, kun linkit asetettiin. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kyseiset palveluntarjoajat ovat myöhemmin muuttaneet sisältöä. Jos huomaat, että ulkopuolisten palveluntarjoajien sisältö on sovellettavan lain vastaista, ilmoita siitä minulle. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain verkkotilan tarjoajamme palvelimilla olevaa sisältöä.

OSA 3: EVÄSTEET JA VERKKOMARKKINOINTIVÄLINEET

Evästeet & tavoittavuuden mittaus

Evästeet ovat tietoja, jotka lähetetään verkkopalvelimeltamme tai kolmannen osapuolen verkkopalvelimilta käyttäjien selaimiin ja tallennetaan sinne myöhempää hakua varten. Käyttäjille ilmoitetaan evästeiden käytöstä pseudonyymin tavoittavuuden mittaamisen yhteydessä tämän tietosuojaselosteen puitteissa.

Tämän verkkotarjouksen katselu on mahdollista myös evästeet poislukien. Jos käyttäjät eivät halua evästeiden tallentuvan tietokoneelleen, heitä pyydetään poistamaan vastaava vaihtoehto käytöstä selaimensa järjestelmäasetuksista. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksista. Evästeiden poisjättäminen voi johtaa tämän verkkotarjouksen toiminnallisiin rajoituksiin.

Yhdysvaltojen sivuston kautta on mahdollista tarkastella monia yritysten online-mainosevästejä. http://www.aboutads.info/choices tai EU:n puolelta http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ hallita.

UUTISKIRJEIDEN LÄHETTÄMINEN

Jotta voimme lähettää uutiskirjeitä, joissa kerromme sinulle Gradido Akatemian aiheista ja tarjouksistamme, käytämme uutiskirjeiden jakelualustaa.

Jos haluat tilata Gradido Academyn uutiskirjeen ja lukea sitä säännöllisesti, sinun on rekisteröidyttävä voimassa olevalla sähköpostiosoitteella. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista milloin tahansa. Käytä tätä varten uutiskirjeessä olevaa linkkiä.

Ennen uutiskirjeen lähettämistä sinun on nimenomaisesti vahvistettava meille niin sanotun kaksinkertaisen suostumuksen (double opt-in) menettelyn puitteissa, että voimme aktivoida uutiskirjepalvelun sinulle. Tätä varten saat meiltä vahvistus- ja valtuutussähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään klikkaamaan sähköpostiviestin sisältämää linkkiä ja näin vahvistamaan meille, että haluat vastaanottaa uutiskirjeemme. Muita tietoja ei kerätä. Käytämme tätä sähköpostiosoitetta yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen, ellet ole nimenomaisesti antanut suostumustasi muuhun käyttöön kaksinkertaisen hyväksynnän yhteydessä tai myöhemmin.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeeseen, uutiskirjeen toimitusjärjestelmämme tallentaa IP-osoitteesi ja rekisteröintipäivämäärän. Tämä tallennus toimii ainoastaan todisteena siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sähköpostiosoitetta väärin ja rekisteröityy uutiskirjeen vastaanottajaksi valtuutetun henkilön tietämättä.

Uutiskirje lähetetään "Click-Tip", palveluntarjoajan uutiskirjeiden jakelualusta KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Yhdistynyt kuningaskunta.

Uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet sekä muut tässä ilmoituksessa kuvatut tiedot tallennetaan Klick-Tippin palvelimille. Klick-Tipp käyttää näitä tietoja uutiskirjeen lähettämiseen ja arviointiin puolestamme. Lisäksi Klick-Tipp voi omien tietojensa mukaan käyttää näitä tietoja omien palvelujensa optimointiin tai parantamiseen, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisen ja esitystavan tekniseen optimointiin tai taloudellisiin tarkoituksiin, jotta voidaan määrittää, mistä maista vastaanottajat tulevat. Klick-Tipp ei kuitenkaan käytä uutiskirjeen vastaanottajien tietoja kirjoittaakseen heille itse tai välittääkseen niitä kolmansille osapuolille.

Luotamme Klick-Tippin luotettavuuteen ja tietotekniikka- ja tietoturvaan. Klick-Tipp on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojasäännöksiä. Lisäksi olemme tehneet tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen Klick-Tippin kanssa. Tämä on sopimus, jossa Klick-Tipp sitoutuu suojelemaan käyttäjiensä tietoja, käsittelemään niitä puolestamme tietosuojasäännösten mukaisesti ja erityisesti olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Voit tutustua Klick-Tippin tietosuojakäytäntöön täällä: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

STATIFYN KÄYTTÖ

Jotta voimme mitata tiettyjen sivujen kutsumista ja niiden houkuttelevuutta käyttäjän kannalta, käytämme Statifyn analyysityökalua, jonka Pluginkollektiv on kehittänyt avoimen lähdekoodin muodossa (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify tarjoaa tiiviin yleiskatsauksen sivujen katselumääristä, eikä se tallenna tai käsittele henkilötietoja, kuten IP-osoitteita. Statifyn tilastollinen arviointi useimmin vierailluista sivuista tehdään laskemalla sivulatauksia, ei laskemalla kävijöitä. Lisäksi sivujen katselukertoja tallennetaan vain rajoitetun ajan (vakio: kaksi viikkoa), jota voidaan säätää yksilöllisesti.

Arvioimalla sivujemme klikkausten määrää meillä on mahdollisuus parantaa jatkuvasti verkkotarjontaamme käyttäjille.

OSA 4: ULKOISTEN PALVELUJEN JA SISÄLLÖN INTEGROINTI

YOUTUBE-VIDEOIDEN KÄYTTÖ

Käytämme videoiden integrointiin muun muassa YouTube-palveluntarjoajaa. YouTubea ylläpitää YouTube LLC, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. YouTubea edustaa Google Inc., jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Käytämme joillakin internetsivuillamme YouTube-palveluntarjoajan lisäosia. Kun kutsut verkkosivustomme internetsivuja, joissa on tällainen lisäosa - esimerkiksi mediakirjastoamme - yhteys YouTube-palvelimiin muodostetaan ja lisäosa näytetään. Tämä välittää YouTuben palvelimelle, millä Internet-sivuillamme olet vieraillut. Jos olet kirjautunut sisään YouTuben jäsenenä, YouTube määrittää nämä tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Kun käytät lisäosaa, esimerkiksi napsautat videon käynnistyspainiketta, nämä tiedot liitetään myös käyttäjätiliisi. Voit estää tämän määrityksen kirjautumalla ulos YouTube-käyttäjätililtäsi ja muilta YouTube LLC:n ja Google Inc:n käyttäjätileiltä ennen verkkosivustomme käyttämistä ja poistamalla yritysten vastaavat evästeet.

Lisätietoja YouTuben (Google) tietojenkäsittelystä ja tietosuojaa koskevia huomautuksia on osoitteessa www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

VIMEOVIDEOIDEN KÄYTTÖ

Käytämme videoiden integrointiin muun muassa palveluntarjoajaa Vimeo. Vimeoa ylläpitää Vimeo, LLC, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Käytämme joillakin internetsivuillamme Vimeo-palveluntarjoajan liitännäisiä. Kun kutsut verkkosivustomme internetsivuja, joilla on tällainen lisäosa - esimerkiksi mediakirjastoamme - yhteys muodostetaan Vimeon palvelimiin ja lisäosa näytetään. Tämä välittää Vimeon palvelimelle, millä Internet-sivuillamme olet vieraillut. Jos olet kirjautunut sisään Vimeon jäsenenä, Vimeo määrittää nämä tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Kun käytät lisäosaa, esimerkiksi napsautat videon käynnistyspainiketta, nämä tiedot liitetään myös käyttäjätiliisi. Voit estää tämän määrityksen kirjautumalla ulos Vimeo-käyttäjätililtäsi ennen verkkosivustomme käyttöä ja poistamalla vastaavat evästeet Vimeosta.

Lisätietoja tietojenkäsittelystä ja Vimeon tietosuojaa koskevia huomautuksia on osoitteessa https://vimeo.com/privacy.

OSA 5: SOSIAALISEN MEDIAN JAKOPAINIKKEET

VERKKOLÄSNÄOLO SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla voidaksemme viestiä siellä toimivien asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien kanssa ja tiedottaa heille palveluistamme. Kutsuttaessa kyseisiä verkkoja ja alustoja sovelletaan kyseisten operaattoreiden ehtoja ja tietojenkäsittelyohjeita.

Jollei tietosuojakäytännöissämme toisin mainita, käsittelemme käyttäjien tietoja, jos he kommunikoivat kanssamme sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla, esimerkiksi kun he kirjoittavat viestejä verkkojulkaisuihimme tai lähettävät meille viestejä.

SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN JAKOTOIMINNON KÄYTTÖ (SHARIFF)

Käytämme c't-projektia "Shariff" verkkosivustollamme. "Shariff" korvaa sosiaalisten verkostojen tavanomaiset jakopainikkeet ja suojaa siten surffausta.

"Shariff" upottaa nämä sosiaalisten verkostojen jakopainikkeet verkkosivuillemme ainoastaan grafiikkana, joka sisältää linkin vastaavaan sosiaaliseen verkostoon. Klikkaamalla vastaavaa kuvaa sinut ohjataan kyseisen verkon palveluihin. Shariff-painike luo suoran yhteyden sosiaalisen verkoston ja kävijöidemme välille vain silloin, kun kävijä aktiivisesti napsauttaa Jaa-painiketta. Vasta sen jälkeen tietosi välitetään kyseiselle sosiaaliselle verkostolle. Jos taas Shariff-painiketta ei napsauteta, sinun ja sosiaalisten verkostojen välillä ei tapahdu mitään vaihtoa. Lisätietoja c't-hankkeesta "Shariff" on osoitteessa https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Integroimme seuraavat sosiaaliset verkostot "Shariffin" kanssa verkkosivustollamme:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - Yhdysvallat)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - Yhdysvallat)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - Yhdysvallat)

OSA 6: JÄSENALUEET JA KUMPPANUUSOHJELMA

ELOPAGEN KÄYTTÖ GRADIDO-YHTEISÖSSÄ

Tarjoamme monitasoisen Gradido-yhteisön jäsenyyden niille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Gradido-konseptiin lähemmin ja ryhtymään Gradido-lähettilääksi. Näiden jäsenalueiden tarjoamiseen käytämme elopage-palvelua.

Mahdolliset jäsenyydet Gradido-COMMUNITYssä on kuvattu "Community" -sivulla. Heti kun napsautat tällä sivulla olevaa painiketta, jolla haluat rekisteröityä johonkin näistä jäsenyyksistä, poistut verkkosivustoltamme ja sinut ohjataan tätä tarkoitusta varten perustetuille yksittäisille elopage-jäsensivuillemme.

elopage on palvelu:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berliini

Kaikki Elopagen jäsensivujen toiminnot sekä niihin liittyvä maksujen käsittely suoritetaan Elopagen kautta. Näin ollen näihin prosesseihin sovelletaan elopagen tietosuojasäännöksiä. Löydät elopagen tietosuojaselosteen täältä: https://elopage.com/privacy.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste, kun henkilötietoja siirretään verkkosivustoltamme myyntisivulle elopagen kautta, perustuu tässä tapauksessa 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan b alakohtaan.)

MAKSUJEN KÄSITTELY JA DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN TOIMITUS NAMOTTO.LABIN KAUTTA

Maksut käsitellään ja digitaaliset tuotteet toimitetaan namotto.labin kautta. Löydät Namotton tietosuojakäytännön täältä: https://namotto.de/privacy.

namotto.lab on palvelu:

namotto.lab

Asukas Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berliini

Olemme tehneet vastaavan sopimuksen namotto.labin kanssa tilausten käsittelijänä DSGVO:n 28 artiklan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste, kun henkilötietoja siirretään verkkosivustoltamme myyntisivulle elopagen kautta, perustuu tässä tapauksessa 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan b alakohtaan.)

ELOPAGEN KÄYTTÖ AFFILIATE-KUMPPANEILLE (KUMPPANUUSOHJELMA)

Tarjoamme myös affiliate-kumppanuusohjelman mainoskumppaneille. Jos onnistut mainostamaan Gradido Academyn jäsenyyttä, mainoskumppanit saavat provision.

Voidaksemme tarjota sinulle tämän kumppanuusohjelman käytämme elopage-palvelua.   

Gradidon kumppanuusohjelma on kuvattu sivulla "Kumppanuusohjelma". Heti kun napsautat tällä sivulla olevaa painiketta, jolla haluat rekisteröityä kumppanuusohjelmaan mainoskumppaniksi, poistut verkkosivustoltamme ja sinut ohjataan Elopagen tätä tarkoitusta varten perustetuille yksittäisille sivuille.

elopage on palvelu:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berliini

Kaikki Elopage-kumppanuussivujen toiminnot sekä niihin liittyvä maksujen käsittely suoritetaan Elopagen kautta. Näin ollen näihin prosesseihin sovelletaan elopagen tietosuojasäännöksiä. Löydät elopagen tietosuojaselosteen. täällä.  https://elopage.com/privacy

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, kun henkilötietoja siirretään verkkosivustoltamme elopagen kumppanuussivulle, perustuu tässä tapauksessa kumppaniohjelmaan osallistumisen vapaaehtoisuuteen ja 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan f alakohtaan.

7 OSA: TURVALLISUUS

JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVA

Turvaamme verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisin ja organisatorisin toimenpitein siltä, että luvattomat henkilöt eivät menetä, tuhoa, pääse käsiksi tallennettuihin tietoihin, muuta niitä tai levitä niitä. Valvonnasta huolimatta täydellinen suojautuminen kaikkia vaaroja vastaan ei kuitenkaan ole mahdollista. Pelkästään Internet-yhteyden ja siitä johtuvien teknisten mahdollisuuksien vuoksi ei voida taata, etteivät kolmannet osapuolet näe ja tallenna sisältöä ja tietovirtaa.

SALAUS SSL:N AVULLA

Turvallisuussyistä käytämme verkkosivustollamme SSL-salausta (Secure Sockets Layer). Tämä suojaa siirrettyjä tietoja ja estää kolmansia osapuolia lukemasta niitä. Tunnistat onnistuneen salauksen siitä, että selaimen tilarivin protokollamerkintä muuttuu "http://" -merkinnästä "https://" -merkinnäksi ja että siinä näkyy suljettu lukko.

OSA 8: REKISTERÖIDYN OIKEUDET

TIETOJEN POISTAMINEN

Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan DSGVO:n 17 ja 18 artiklan mukaisesti. Ellei tässä tietosuojaselosteessa nimenomaisesti mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa ja kun poistaminen ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Toisin sanoen tiedot estetään eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännön vuoksi.

Saksan lainsäädännön mukaan säilytysaika on 6 vuotta HGB:n 257 §:n 1 momentin mukaisesti (kaupparekisterit, inventaario, alkusaldot, tilinpäätösasiakirjat, liikekirjeet, kirjanpitotositteet jne.) ja 10 vuotta AO:n 147 §:n 1 momentin mukaisesti (kirjanpito, kirjanpitoasiakirjat, toimintakertomukset, kirjanpitotositteet, kaupalliset kirjeet, liikekirjeet, verotuksen kannalta merkitykselliset asiakirjat jne.)

ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUDET

OIKEUS SAADA TIETOA

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista DSGVO:n 15 artiklan mukaisesti.

OIKAISUOIKEUS

DSGVO:n 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot korjataan.

PERUUTTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus peruuttaa DSGVO:n 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu suostumus tulevaisuutta varten.

VASTUSTUSOIKEUS

Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen tulevaa käsittelyä DSGVO:n 21 artiklan mukaisesti. Vastalause voidaan tehdä erityisesti suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä vastaan.

LUKITUS- JA SELVITYSOIKEUDET

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että kyseiset tiedot poistetaan viipymättä, tai vaihtoehtoisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus estää ja poistaa henkilötietonsa, mikäli tämä ei ole ristiriidassa tietojen säilyttämistä koskevan lakisääteisen velvoitteen kanssa.

SIIRTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus pyytää saada sinua koskevat tiedot, jotka olet antanut meille yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti, ja pyytää niiden siirtämistä muille rekisterinpitäjille.

VALITUSOIKEUS

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle DSGVO:n 77 artiklan mukaisesti.

KÄYTTÖOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjä voi myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse käyttäessään oikeuksiaan, esimerkiksi peruuttaakseen antamansa suostumuksen tai vastustaakseen tiettyä tietojen käyttöä:

akademie@gradido.net

Vastuu tietosuojasta:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

Sähköposti: support{ät}gradido.net

VASTALAUSE OMASTA PUOLESTASI MAINOSSÄHKÖPOSTIA VASTAAN

Osana Saksan telemedialain (TMG) 5 §:n mukaista pakollista palveluntarjoajan tunnistamista olemme julkaisseet yleiset yhteystiedot ja sähköpostiosoitteen verkkosivujemme painatuksessa. Vastustamme täten näiden yhteystietojen käyttöä sellaisen ei-toivotun tiedotusmateriaalin, mainosten tai roskapostin lähettämiseen, jota emme ole nimenomaisesti pyytäneet.

Käytämme suostumustyökalua "Real Cookie Banner" käytettävien evästeiden ja vastaavien tekniikoiden (seurantapikselit, verkkojäljitteet jne.) ja niihin liittyvien suostumusten hallintaan. Yksityiskohtaiset tiedot Real Cookie Bannerin toiminnasta löytyvät osoitteesta <a href="/fi/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta tässä yhteydessä on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme on käytettyjen evästeiden ja vastaavien tekniikoiden hallinta ja niihin liittyvät suostumukset.

Henkilötietojen toimittamista ei edellytetä sopimuksessa eikä se ole välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietoja. Jos et anna henkilötietoja, emme voi hallinnoida suostumuksiasi.

Viimeksi päivitetty: 2.11.2023

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner