Kasvamme yhdessä sen sijaan, että epäonnistumme erimielisyydessä.

Gradido tasoittaa tietä yhteiskunnalliselle rauhalle

Künzelsau, 25.01.2022 - Uusi vuosi on hädin tuskin alkanut, mutta se heittää jo varjonsa eteenpäin: kansalaisprotestit lisääntyvät koko maassa ja keskinäisen kanssakäymisen raakalaismaisuus lisääntyy edelleen. Perusoikeudet ja yhteiskuntajärjestys näyttävät olevan yhtä lailla uhattuina. Monet ihmiset ovat sanattomia, avuttomia ja toimettomia yhteiskunnan jakautumisen huolestuttavan kehityksen edessä. Gradido-akatemian talousbioniikan asiantuntijat pystyivät tunnistamaan nykyisen talous- ja rahoitusjärjestelmän todellisena syynä niihin valtaviin kehityskulkuihin, jotka ovat nyt puhkeamassa kaikkialla. Vapaassa tutkimuslaitoksessa on näin ollen kahden viime vuosikymmenen aikana kehitetty vaihtoehtoinen malli, joka mahdollistaa elämän jatkuvassa sosiaalisessa rauhassa. Gradido-konsepti perustuu luonnonlakeihin, jotka ovat aina maailman alusta lähtien pystyneet menestyksekkäästi vakiinnuttamaan asemansa, ja se avaa lupaavia tulevaisuudennäkymiä.

Eikö yhteiskunnalliselle jakautumiselle ole vaihtoehtoa?

Corona-kriisin jatkuessa saksalaiset ovat yhä enemmän huolissaan yhteiskunnan jakautumisesta. Uudelta vuodelta 70 prosenttia Saksan väestöstä odottaa lisääntyvää jakautumista, ilmenee Hampurissa julkaistusta BAT Foundation for Future Issues -säätiön tutkimuksesta. Laajat kansanosat ovat tyytymättömiä, peloissaan ja pettyneitä. Tämän vahvistaa myös Kölnin Rheingold-instituutin yhteistyössä Düsseldorfin identiteettisäätiön kanssa tekemä edustava "Future Study 2021". Tutkimuksen mukaan monet vastaajista ovat akuutissa toteutettavuusdilemmassa. He tunnistavat tulevaisuuden suuret ongelmat, mutta heillä ei ole käsitystä siitä, miten nämä vuosisadan haasteet voidaan ratkaista. Tutkimuksen mukaan suurin tulevaisuuden pelko koskee "sosiaalista ilmastonmuutosta" ja sen aiheuttamaa asteittaista polarisaatiota ja yhteiskunnan hajoamista.

Yhteinen kasvu sosiaalisen tasapainon kautta

"Lisääntyvä eksistentiaalinen ahdistus ja yhä suurempi epäoikeudenmukaisuus elinoloissa johtavat väistämättä eripuraan", sanoo Gradido Academy for Economic Bionics -akatemian omistaja Margret Baier ja lisää: "Gradido-malli lisää kaikkien hyvinvointia ja tuo ihmiset takaisin yhteen". Myös Süddeutsche Zeitungin kolumnisti Jagoda Marinić kirjoittaa otsikolla ' Equal unequal' (Yhtäläinen epätasa-arvo): "Niiden, jotka vaativat yhteenkuuluvuutta, on pyrittävä tavoitteeseen, jonka mukaan yhteisen rikkauden tasoa on nostettava perusteellisesti sen sijaan, että yksityistämisen annetaan normalisoitua rikkaammille ihmisille...". (SZ.de, 07.01.2022)

Oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä - avain uuteen yhteenkuuluvuuteen?

Gradido-malli perustuu samannimiseen yhteisen hyvän valuuttaan, ja se osoittaa toimivan tien kohti uutta sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja elinkelpoista elämää kaikille yhteiskuntaluokille. Vapaaehtoisen "aktiivisen perustulon" käyttöönotto turvaa jokaisen ihmisen toimeentulon. Sitä voidaan vaatia - iästä ja ammatista riippumatta - sellaisten tehtävien hoitamisesta yhteisölle, jotka tekee erityisen hyvin ja mielellään. Pienet lapset sekä vanhukset ja sairaat saavat perustuloa ilman ehtoja. Olemassaolon pelosta tulisi näin menneisyyttä.

Rahan luominen "kolminkertaisen hyvän" mukaisesti pitää valtion talousarvion ja ympäristön terveenä.

Aktiivisen perustulon, joka on 1 000 gradidoa (yksi gradido vastaa noin yhtä euroa), lisäksi 1 000 gradidoa henkilöä kohden otetaan valtion talousarvioon, johon kuuluvat terveys- ja sosiaalipalvelut, ja toiset 1 000 gradidoa korvaus- ja ympäristörahastoon. Verot ja muut maksut ovat Gradido-mallissa tarpeettomia, joten niitä ei ole suunniteltu.

Elämän kiertokulku kaventaa sosiaalisia kuiluja

Rahan vakauden takaa suuntautuminen muuttumisen ja hajoamisen sykliin, joka on kaikkien menestyksekkäiden luonnonlakien perusta. Yhden kuukauden aikana raha supistuu jatkuvasti 5,6 %. Tämä luo itsesäätelyjärjestelmän, joka pitää rahan määrän ja siten hinnat vakiona. Tämän ansiosta ihmiset voivat jälleen odottaa turvallista ja elinkelpoista tulevaisuutta. Eriarvoisuutta lievennetään ja yhteiskuntarauhaa edistetään.

Kriisi vaatii kurssin korjaamista

"Olemme kokeneet käänteen", toteaa Stephan Grünewald, psykologi ja Rheingold-instituutin perustaja, analysoituaan "Tulevaisuustutkimus 2021" -tutkimusta. On kuitenkin vielä auki, vahvistuvatko vetäytymistaipumukset ja lisäluokittelut vai voitetaanko yhteiskunnallisen kasvun ja jakolinjojen ylittämisen voimat tarttumalla yhteisiin haasteisiin.

Suuri yhteistyö yhteiskuntarauhan puolesta

"Velkarahaperiaatteen perustavanlaatuinen epäonnistuminen tarjoaa historiallisen tilaisuuden kulkea uusia polkuja elämisen arvoiselle tulevaisuudelle Gradido-mallin avulla", sanoo Bernd Hückstädt, talousbiologi ja Gradido-akatemian toinen perustaja, "yhdessä voimme kirjaimellisesti luoda paratiisin kaikille". Gradido Akatemia kutsuu siksi kaikki ihmiset "suureen yhteistyöhön", jotta he voisivat aktiivisesti ja tietoisesti auttaa muokkaamaan rahajärjestelmän rauhanomaista muutosta, joka olisi perusta lapsenlapsille sopivalle tulevaisuudelle. Gradidon, "Natural Economy of Life", avulla ihmiskunnalla on käsissään suunnitelma terveestä rahoitusjärjestelmästä, joka noudattaa luonnonlakeja ja jolla on näin ollen potentiaalia mahdollistaa maailmanlaajuinen vauraus ja rauha.

Yksityiskohtaiset tiedot Gradido-mallista ja "Suuresta yhteistyöstä" osoitteessa www.gradido.net

Tietoa Gradido Akatemiasta
Gradido Academy for Economic Bionics on kehittänyt vaihtoehtoisen "yhteisen hyvän valuutan", jonka mallina on luonto. Luonto noudattaa sääntöä, jonka mukaan vain siellä, missä jokin häviää, voi syntyä jotain uutta, ja näin ollen pitkän aikavälin kehitys (evoluutio) on mahdollista. Sen menestysresepti on "elämän kiertokulku". Jos meidänkin taloutemme noudattaisi tätä luonnollista sykliä, se ratkaisisi käytännössä kaikki maailman rahaan liittyvät ongelmat, sanovat talousbioniikan asiantuntijat. Gradido-malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen henkilö ja myös jokainen valtio saa tuloja, jotka on luotu luottoperusteisesti. Näin se voi hoitaa kaikki tehtävänsä keräämättä veroja. Deflaatio tai inflaatio ovat menneisyyttä. Talous vapautuu jatkuvasta kasvupakosta, ja rahoitusjärjestelmän romahduksen vaara on vihdoin torjuttu. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner