Előző dia
Következő dia

Kérdések és válaszok

A Gradido modell sokszor egyszerűbb, mint a jelenlegi monetáris és gazdasági rendszer. Egyszerűsége ellenére - vagy talán éppen azért - számos kérdést vet fel. A leggyakrabban feltett kérdésekre szeretnénk itt válaszolni.

Gradido modell

A pénz nem más, mint számítógépes számok adatbázisokban. A pénzteremtés a pénzügyek világából származó kifejezés. Leírja a pénz létrehozásának módját, azaz azt, hogy milyen szabályok szerint írják be a számokat a számítógépes adatbázisokba. A régi pénzrendszerben a pénzt adósságokon keresztül teremtik, azaz a hitelegyenlegek összege megegyezik a világ összes adósságának összegével. A Gradido segítségével a pénz minden személy számára hitelként jön létre, anélkül, hogy adósságot teremtene. Egy főre vetítve 3 × 1000 Gradido jön létre: egyenként 1000 Gradido az alapjövedelem, a nemzeti költségvetés, valamint a kiegyenlítési és környezetvédelmi alap számára. Ezt nevezzük hármas pénzteremtésnek.

A Gradido-modellben a nemzeti költségvetést a második pénzteremtés generálja. A pénzteremtés egy főre jutóan történik. Ez azt jelenti, hogy minden államban ugyanannyi állami bevétel jut egy állampolgárra. Németországban a második pénzteremtés nagyjából a jelenlegi állami költségvetésnek (szövetségi, tartományi és önkormányzati), valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknak felel meg.

Ha folyamatosan új pénzt teremtenek, akkor annak is újra el kell pusztulnia. Ellenkező esetben a pénzkínálat egyre nőne és nőne, és ez inflációhoz vezetne. A válás és a pusztulás körforgása természeti törvény, és nem lehet megkerülni. Az infláció például akaratlan mulandóság lenne. Ennek tudatában azonnal tervezzük a mulandóságot. A Gradido tervezett impermanenciája 50 % évente. A negatív kamatlábhoz hasonlóan az efemeritás folyamatos, és havonta egyszer levonják a számlaegyenlegből.

A mulandóság szintje a keletkezés és elmúlás körforgásából adódik, amely önszabályozó rendszerként biztosítja az állandó pénzkínálatot.

A Gradido kibővített rendszerében az alapjövedelem mellett az állami vagy közösségi költségvetést (beleértve az egészségügyet is) és az AUF kiegyenlítő és környezetvédelmi alapot kizárólag pénzteremtésből finanszírozzák. Nincs szüksége sem adókra, sem egyéb járulékokra. Ez egyedülálló a Gradido esetében.

Az egy főre jutó pénzmennyiség automatikusan beáll arra az értékre, ahol a 3000 GDD létrehozása és az átmenetiség kiegyenlíti egymást. Egy áru romlandósága 5%, az egy főre jutó átlagos pénzkínálat logikusan alig kevesebb mint 60 000 GDD (5% 60 000-ből = 3 000 ).

Ez viszont olyan teljes egyenleget eredményez, amely nagyjából megfelel a 2007/2008-as pénzügyi válság előtti németországi helyzetnek, és ennek megfelelő árszintre számíthatunk.

Ha 50 %-t elosztjuk 12-vel, akkor 4,17-et kapunk. De a százalékos aránynak magasabbnak kell lennie, mert a romlandó mennyiség egyre kisebb. A következő táblázat azt mutatja, hogy egy 100 GDD-s számlaegyenleg hogyan csökken 50 GDD-re 12 hónap alatt 5,61% romlandóság mellett:

A teljes pénzmennyiség a Gradidónál önszabályozóan beáll arra az értékre, ahol a havi pénzteremtés pontosan megegyezik a havi romlandósággal. Ez egy főre vetítve átlagosan körülbelül 54 000 Gradido. Németországban (82 millió állampolgár) a Gradidóban lévő teljes összeg nagyjából megegyezik a 2007-es (pénzügyi válság előtti) összes hitelegyenleg teljes összegével. A pénzkínálat nem manipulálható, és nem alakulhatnak ki pénzügyi buborékok.

Mivel az egy főre jutó pénzmennyiség gradidóban megközelítőleg megegyezik a 2007-es közép-európai pénzmennyiséggel euróban, feltételezhetjük, hogy az árak is megközelítőleg ugyanolyanok lesznek, mint 2007-ben Közép-Európában. A biotermékeket a Kompenzációs és Környezetvédelmi Alap támogatja. Ezért lényegesen olcsóbbak lesznek, mint a hasonló, környezetkárosító termékek.

A Gradido nem tesz előírásokat az államformára vonatkozóan. Gradido számára bármilyen kormányforma alkalmas.

Eltekintve attól, hogy aranyfedezet már régóta nem létezik, a Gradido esetében sincs szükség aranyfedezetre. A Gradido egy önszabályozó rendszer, és a pénzkínálat stabil.

Igen! A Gradido minden fizetési móddal kompatibilis, mind az elektronikus, mind a készpénzes fizetési módokkal.

További információ ez a cikk

A megtakarítás, a hitel, a befektetés különböző szavak egy és ugyanazon dologra. A nagyobb beruházások a Gradidónál - mint egyébként a jelenlegi pénzrendszerben is - kölcsönökön és befektetéseken keresztül működnek. Ezek a Gradidónál kamatmentesek. Az átmenetiség miatt mindkét fél, a hitelező és a hitelfelvevő is nagy előnyökkel jár:

A hitelező vagy megtakarító megkaphatja az értékét, azaz a megállapodás szerinti időpontban visszakapja a Gradido azonos összegét.

A hitelfelvevő kamatmentes kölcsönt kap.

Példa 1. Befektetés hitel útján:
Ön hitelre szeretne vásárolni egy autót, amely 50 000 GDD-ba kerül.
Ön felvesz egy 50 000 GDD összegű kamatmentes kölcsönt, amelyet mondjuk 50 hónapon keresztül 1000 GDD-vel fizet vissza:

2. példa:
Szeretne megtakarítani egy autóra.
Ön kamatmentes kölcsönt ad másoknak, akik most szeretnék megtenni a befektetésüket. Ezt a folyamatot nevezzük "megtakarításnak".

Az egészet kényelmesen el lehet intézni - ahogyan most is - hitelintézeteken keresztül, amelyek mindent elintéznek, és ésszerű díjat számítanak fel érte.

Pénzteremtés és alapjövedelem

Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, először is tegyük fel a kérdést: honnan származik az eddig rendelkezésünkre álló pénz? Hogyan jön létre az euró, a dollár, a jen stb.?

A válasz olyan egyszerű, mint amilyen kijózanító: az eddigi pénzünket a semmiből, adósságból teremtettük. A pénz nem más, mint számítógépes számok adatbázisokban. A számlán lévő minden egyes eurónyi jóváírás (pozitív szám az adatbázisban) után szükségszerűen ugyanannyi eurónak kell megjelennie egy másik számlán (negatív szám az adatbázisban). Ezekért a számokért az adatbázisokban háborúkat vívnak, az embereket szegénységbe taszítják, a környezetet tönkreteszik stb. - a régi pénzrendszer egy zéróösszegű játék, amely a többségben veszteseket termel.

A grádicsokat is számokként írják be az adatbázisokba - de más szabályok szerint. A Gradido egy pluszösszegű játék. Csak pozitív számlaegyenlegek vannak. A Gradidóban a pénz minden egyes személy számára hitelegyenlegként jön létre, anélkül, hogy adósságokat hozna létre. Egy főre vetítve 3 × 1000 Gradido jön létre: egyenként 1000 Gradido az alapjövedelem, a nemzeti költségvetés, valamint a kiegyenlítő és környezetvédelmi alap számára. Ezt nevezzük hármas pénzteremtésnek. Mivel a Gradido egy plusz összegű játék, mindenki nyer.

A mindenki számára biztosított alapjövedelem a Gradido rendszerszintű eleme. Az alapjövedelem a pénz hármas teremtéséből származik (lásd a "honnan jönnek a gradidók?" kérdést).

A feltétel nélküli alapjövedelmet a locsolókanna elve szerint minden jogosultnak kifizetik, anélkül, hogy cserébe bármilyen ellenszolgáltatást kérnének.

Az aktív alapjövedelem a közösség köszönete a feltétel nélküli részvételért: minden embernek joga van ahhoz, hogy adottságai (hajlama és képességei) szerint hozzájáruljon a közösséghez. A jutalom 20 gradido óránként, de legfeljebb havi 50 óra, azaz legfeljebb 1000 gradido havonta. Azok, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak hozzájárulni, feltétel nélkül kapják meg az alapjövedelmet.

Mi a Gradidónál az aktív alapjövedelmet részesítjük előnyben.

A feltétel nélküli részvétel elsősorban a lehetőségek kibontakozását szolgálja. Ezért minden embernek joga van ahhoz, hogy adottságaival - vagyis azzal, amit jól csinál, és amit szeret csinálni - hozzájáruljon a közösséghez.
 
Egy anya már azzal is bőven hozzájárul a közösséghez, hogy gyermekeket hoz a világra és elkíséri őket az életbe, és megkapja az Aktív Alapjövedelmet.
 
A csecsemő a lényével gyönyörködteti embertársait, és alapjövedelemben is részesül.
 
Egy bizonyos kortól kezdve a gyerekek a maguk módján hozzájárulhatnak a közösséghez. Általában nagyon szívesen teszik ezt, mert nem "csak játszani" akarnak, hanem egyenrangú részesei akarnak lenni a közösségnek. Az óvodában és az iskolában például megfelelő projekteket lehet végezni.
 
Például egy 3 gyermekes anya már havi 4000 GDD-vel rendelkezne. Ha van ideje és kedve, adómentesen kereshet pluszban.
 
A dolgozó emberek inkább teljes mértékben a szakmájuknak szentelhetik magukat, és lemondhatnak az aktív alapjövedelemről.
 
Az idős emberek gyakran szenvednek a magánytól a régi rendszerben. Mégis olyan sokat tudnak adni! Azt akarják, hogy szükség legyen rájuk. Ez erősíti az élni akarásukat és megőrzi egészségüket.
 
Még a beteg emberek is tudnak (és általában akarnak is) hozzájárulni. Ez erősíti önbizalmukat, mentálisan fitten tartja őket, és fokozza öngyógyító erejüket. Ez az egyik oka annak is, hogy az önálló vállalkozók sokkal ritkábban betegek, mint az alkalmazottak.
 
És - természetesen - azok, akik egyáltalán nem tudnak hozzájárulni, ugyanúgy megkapják az alapjövedelmet.

A feltétel nélküli alapjövedelemmel összefüggésben felméréseket végeztek, amelyek azt az eredményt hozták, hogy a legtöbb ember a feltétel nélküli alapjövedelem mellett is tovább akar dolgozni. Egyes esetekben a mostanitól eltérő módon dolgoznának, attól függően, hogy mennyire élvezik a jelenlegi munkájukat.

A feltétel nélküli alapjövedelem ellenzőinek azonban kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy ez az állítás igaz-e, és hogy a feltétel nélküli alapjövedelemmel valóban elegendő termelést érnénk el.

Az aktív alapjövedelem koncepciója figyelembe veszi ezeket a kételyeket, és így közös nevezőre hozhatja a feltétel nélküli alapjövedelem támogatóit és ellenzőit. Az aktív alapjövedelemmel mindenki hozzájárul a közösséghez. Ez azt jelenti, hogy mindenki dolgozik néhány órát a közösségért, hogy megkapja az Aktív Alapjövedelmet.

A kellemetlen, piszkos és veszélyes munkákat egyre inkább gépek végzik, vagy ennek megfelelően magas béreket fizetnek.

Környezetvédelem és természetvédelem

A Gradido minden eleme a hármas jó etikai elvét követi: az egyén, a közösség és a nagyobb egész (környezet és természet) javát. Különösen az Egyenlítési és Környezetvédelmi Alap (AUF) a garancia arra, hogy a környezet megtisztul, és hogy csak a környezetbarát termékek és szolgáltatások kapnak esélyt a piacon.

A Kárenyhítési és Környezetvédelmi Alap (AUF) az állami költségvetés összegének egy további kasszája. A természet és a környezet rehabilitációjára és megőrzésére használják. Ez akkora összeg, mint a Gradido modellben részt vevő összes ország nemzeti költségvetése, és így az emberiség történelmében valaha kigondolt legnagyobb környezetvédelmi kassza. Az AUF többek között a vállalkozások környezetbarát vagy ökológiai termékekre és termelési módszerekre való átállását finanszírozza. Támogatja az ökológiai szempontból kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat, hogy csak ezeknek legyen esélyük a piacon.

Mivel a környezetbarát termékeket az Egyenlítési és Környezetvédelmi Alap támogatja, a környezetkárosító termékeknek már nincs esélyük, és rövid időn belül eltűnnek a piacról. Ez nem hátrányos az érintett vállalatok számára, mivel az AUF támogatja őket a környezetbarát termékekre és termelési módszerekre való átállásban.

Munka és demográfiai változások

Ahogy egyre több munkát végeznek el a gépek, egyre kevesebb munkahely lesz. Az alapjövedelem mindenkit ellát. Szabadon rendelkezésre álló időt teremt, amelyet társadalmi és emberi tevékenységekre lehet felhasználni. A hagyományos értelemben vett munkanélküliség többé nem fog létezni.

Mivel a Gradidónál nincs több adó, a definíció szerint nem lehet feketemunka.

Az idősek is hozzájárulnak a hármas pénzteremtéshez. Az alapjövedelem révén mindig biztosítva van számukra, még akkor is, ha 150 évig élnek. A rugalmas életpálya-terv keretében mindenkinek lehetősége van további időskori ellátásra, és így fenntarthatja életszínvonalát, még akkor is, ha az jelentősen meghaladja az alapjövedelem szintjét.

Előny

A kormányok bőkezű állami költségvetéssel rendelkeznek az összes szükséges infrastruktúra létrehozásához és fenntartásához. Ezenkívül a bürokrácia nagymértékű csökkenése is előnyükre válik, mivel nem kell adókat kivetniük és azok befizetését ellenőrizniük.

A kiegyenlítő és környezetvédelmi alap ugyanilyen összegben járulékosan tehermentesíti az állami költségvetést. Minden környezetvédelmi szempontból előnyös projekt és támogatás az AUF-t terheli.

Az alapjövedelem minden állampolgár számára biztosít. További szociális kiadásokra aligha van szükség.

Az elégedett polgárok lojálisak a kormányhoz.

A vállalatok adómentességgel és a kiegyenlítési és környezetvédelmi alapból származó támogatásokkal részesülnek előnyben. Összességében több pénz van forgalomban, részben az alapjövedelemnek köszönhetően. Vannak fizetőképesebb vásárlók, akik a mulandóságuk miatt szeretnek minőségi termékeket igényelni. Kevesebb a kereslet a jelenleg elterjedt olcsó cuccok iránt.

Az alapjövedelemnek köszönhetően minden embernek összességében több pénz áll rendelkezésére. Ezenkívül az adók is megszűnnek. Az általános életminőség javul a kiegyenlítési és környezetvédelmi alap révén.

Jólét és béke mindenkinek

Már ma is a világ népességének kétszeresét lehetne ellátni biológiailag jó minőségű élelmiszerrel. Egyelőre még mindig a régi adósságpénzrendszer miatt nem működik, amely megakadályozza, hogy a szegény országokban élő emberek hozzáférjenek a létfontosságú erőforrásokhoz.

A Gradido-modell bevezetése egyensúlyt teremt a korábban szegény országok és az iparosodott országok között. Ezt az egy lakosra jutó háromszoros pénzteremtés és az ehhez kapcsolódó pénzügyi jólét révén érik el az egyes országokban. A korábban szegény országok többek között megengedhetik maguknak a fenntartható élelmiszertermeléshez szükséges technológiákat és know-how-t.

A régi adósságpénzrendszer matematikai következményekkel járó konfliktusokat és háborúkat okoz. Az Élet Természetes Gazdaságára, a Gradido modellre való békés átállással a háborúk fő oka megszűnik. Ez megteremti az alapját a világméretű jólétnek és a természettel harmóniában lévő békének.

Tekintettel arra, hogy a világ népességének legalább kétszeresét lehetne táplálni jó minőségű bioélelmiszerekkel, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy túlnépesedés, ahogyan azt gyakran állítják.

Általánosságban a következő jelenség figyelhető meg: Minél szegényebb az ország és a lakossága, annál erősebb a népességnövekedés. A gazdag országok és népességi rétegek általában csökkenő születési rátával rendelkeznek.

Ha tehát mindenki számára jólétet teremtünk, akkor a világ népessége valószínűleg harmonikus és békés módon optimális szinten fog megtelepedni.

Összességében több pénz van forgalomban a Gradidónál. A mulandóság miatt az emberek érdeklődnek a hitelezés iránt. Ily módon nagyon könnyű szabadságot kivenni. Azok, akik most azonnal szabadidőt akarnak, és magasabb életszínvonalat preferálnak, megfelelő kölcsönt kapnak valaki mástól, aki esetleg néhány év múlva szeretne szabadidőt kapni. A hitelek pénzügyi szolgáltatókon vagy hitelintézeteken keresztül intézhetők, amelyek élettervet tervező intézményekké válhatnak.

A Gradido nem tesz előírásokat az államformára vonatkozóan. Gradido számára bármilyen kormányforma alkalmas.

Békés bevezetés

Javasoljuk, hogy szervezzen regionális csoportokat a Telegramon keresztül, és jelentse őket nekünk, hogy listázhassuk őket.

Az általunk ismert Gradido-csoportok listáját megtalálja az alábbi weboldalunkon Weboldal és a mi Telegram csatorna.A Gradido a monetáris rendszer békés átalakítására törekszik - a régi adósságpénzrendszerről a természetes életgazdaságra (röviden Gradido modell) való zökkenőmentes átmenetre.

Az olyan kriptovaluták, mint a Bitcoin, csak mint hitelegyenlegek léteznek. Ott nincsenek negatív számlaegyenlegek. Ez már egy lépés a helyes irányba. Jelenleg még gyakran "visszaélnek" velük, mint spekulációs tárgyakkal, és a gigantikus energiafogyasztás miatt ökológiai problémákat hoznak magukkal, de ez rövid időn belül megoldódik.

Egy környezetbarát, gyors és globálisan skálázható, decentralizált, hálózatba kapcsolt közösségeken alapuló valután dolgozunk, amellyel a Gradido világra hozható.

A Gradido jelenleg egy hálapont-bónuszrendszer, kis léptékben a szomszédsági segítségnyújtás, szakmai léptékben a kedvezményes közösségek formájában. Ez legális.

Ha a Gradidót később hivatalos valutaként ismerik el, ez természetesen azt jelenti, hogy meg kell teremteni az ehhez szükséges jogi keretfeltételeket.

Eltekintve attól a lehetőségtől, hogy a Gradido-t hálaponti bónuszrendszerként vezethetnénk be a világnak, a hivatalos valutaként való állami bevezetésnek sok értelme van. Hogy ki dönt erről végső soron, az az adott ország politikai rendszerétől függ. Mindenesetre fontos, hogy az ötletet minél szélesebb körben terjesszük. Ehhez minden egyes emberre szükségünk van. Szükségünk van rád! Ebben az értelemben közösen döntünk arról, hogy a Gradido bevezetésre kerül-e és mikor.

A Gradido bevezethető, amint elérjük a Gradidót ismerő és akaró emberek kritikus tömegét. Ez már néhány év múlva bekövetkezhet. Ez mindannyiunkon múlik.

A Gradido az egyes országokban is bevezethető. Ehhez lépésről lépésre kidolgoztunk egy tervet, amely biztosítja a külkereskedelem zökkenőmentes folytatását.

Minden embernek csak előnyei vannak a Gradidóból, a gazdagoknak és a szegényeknek egyaránt. Ez a pluszösszegű játék természete. Azok, akik ellene vannak, talán nem tájékozódtak eléggé. A lehető legtöbb ember tájékoztatása érdekében nagyköveti hálózatot építünk ki.

Modelleket dolgoztunk ki a hagyományos pénznemben meglévő egyenlegek Gradido-rendszerbe történő átvitelére oly módon, hogy azok értéke hosszabb időn keresztül megmaradjon.

Gradido Akadémia és tagságok

A Gradido Akadémia a gazdasági bionika ingyenes kutató- és oktatóintézete. Célja, hogy az embereket az Élet Természetes Gazdaságának ismeretére és annak békés megvalósítására képezze. Többek között Gradido-nagyköveteket képezünk.

A Gradido Akadémián Gradido-nagyköveteket képezünk. Ők az "átalakulás hősei", akik aktívan hozzájárulnak a globális jólét és a természettel harmóniában lévő béke terjesztéséhez. Egyesítsük erőinket és képességeinket, hogy a világot újra olyan hellyé tegyük, ahol érdemes élni - gyermekeink és a világ összes gyermeke érdekében!

Kijelölt célunk, hogy világszerte minden ember számára lehetővé tegyük az ingyenes Gradido fiók használatát. Így még az eddig szegény emberek is elérhetik a jólétet és a békét. A Gradidót önkéntes támogatói hozzájárulásokból és önkéntes tagsági hozzájárulásokból finanszírozzák, amelyeket a GradidoTransfprm többszörösével jutalmaznak, és így ideális befektetésnek tekintik a jövőbe.

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által