Közös jó koncepció az ápolási válság ellen

Egészségügy és gondozás idősek és fiatalok számára

Künzelsau, 2020. október 16. - Az ápolóhiány ebben az országban nem csak a Corona-válság óta létezik. A kórházakban, idősotthonokban és idősek otthonában sok ápoló évek óta kapacitásuk határán túl dolgozik. Egyre több rokon kapitulál az otthoni ápolás igényei előtt. A német kórházakban számos felnőtt és gyermek intenzív ágyat már nem lehet használni, mert nincs meg a szükséges személyzet. Az ápolószemélyzet iránti igényt alig lehet kielégíteni, mégis feltartóztathatatlanul növekszik. A taps és a meleg szavak éppoly kevéssé segítenek, mint az olyan dicséretes reformmegoldások, amelyeket nem lehet finanszírozni. A Gradido Akadémia gazdasági bionikai szakértői szerint csak egy alapvető reform jelenthet valódi gyógyírt. A betegség és az időskori humánus ellátás egyetlen esélyét egy innovatív gazdasági, pénzügyi és szociális rendszerben látják. 

A német adósságóra rekordértéket mutat

Idén a szövetségi és a tartományi kormányok mintegy 330 milliárd eurós új adóssággal néznek szembe. A Német Adófizetők Egyesülete 2021-re további 96 milliárdos adósságot jósol. A Német Adófizetők Egyesületének adósságórája fennállásának 25 éves történetében először fordul elő, hogy másodpercenként több mint 10 000 euróval emelkedik. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy az egészségügyi miniszter által tervezett egészségügyi reform milyen szédítő magasságokba repíti majd a jövő nemzedékek adóssághegyét? Az első becslések szerint erre mintegy hatmilliárd eurónyi adófizetői pénzt fognak felhasználni. Ugyanakkor viták folynak arról, hogyan lehetne feltölteni az egészségbiztosítási pénztárak üres kasszáit. "Ez a megközelítés azonban egyáltalán nem vezethet sikerre" - mondja Bernd Hückstädt, a Gradido Academy for Economic Bionics társalapítója. 

A baden-württembergi Künzelsauban található akadémián több mint 20 éve folynak kutatások annak kiderítésére, hogy a gazdaságban is sikeresen alkalmazhatók-e a természet modelljei. Az egyik legjelentősebb megállapítás a következő: "Amíg az egyik ember hitele szükségszerűen a másik ember adóssága, addig nincs társadalmilag elfogadható pénzügyi rendszer. A jelenlegi kihívásokat - a társadalom elöregedésével kapcsolatban is - ezzel a rendszerrel nem tudjuk leküzdeni." 

Az ápolási válság a pénzügyi rendszer reformját követeli

A Corona-krízis azokat állította a figyelem középpontjába, akik egyébként gyakran csak akkor kapnak figyelmet, amikor a betegség és az ápolás szükségessége fenyeget. Az ápolókat és az idősek gondozóit sok meleg szóval és vastapssal köszöntötték. "Azonban még senki sem találta meg a módját annak, hogy ezeket a nélkülözhetetlen embereket úgy fizessék meg, értékeljék, támogassák és támogassák, hogy a segítségük újra kiteljesedést adjon nekik" - tiltakozik Hückstädt. Az AOK 2019-es ápolási jelentése szerint 2030-ig 130 000 további ápolóra lesz szükség az ápolásra szorulók gondozásához, pusztán a népesség elöregedése miatt. 

Annak fényében, hogy egyre többen hagyják el az ápolói szakmát, és hiány van fiatalokból. hiányzik, ami szinte megoldhatatlan probléma. "Egy átalakított, a természet törvényeit követő pénzügyi rendszerben a szükséges ápolásra és egészségügyi ellátásra is lehetne olyan megoldást találni, amely mindenkit figyelembe vesz, és nem terheli túl a jövő generációit" - folytatja Hückstädt. 

Az egészségügyi ellátás humanitárius szükségszerűség 

A Gradido modell célja az ENSZ mind a 17 fenntartható fejlődési céljának elérése. A harmadik meghatározott cél "az egészséges élet biztosítása minden korosztály számára, és jólétük előmozdítása". A Gradido-közösség az egészség előmozdítását a legmélyebb emberiesség szükségszerűségének tekinti: "A Gradido modellben az állami költségvetésben szerepel az egészségügyi ellátás. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés így minden ember számára ingyenes. Az emberek szabadon dönthetnek arról, hogy melyik egészségügyi ellátási formát választják."

A Gradido modell három pilléren alapul

  1. A közjó valuta Gradido
  2. A hármas jólét
  3. Aktív alapjövedelem / Feltétel nélküli részvétel a közösségi életben


A közjó valuta Gradido 

A pénz alapvetően nem más, mint számítógépes számok adatbázisokban. A "pénzteremtés" kifejezés a pénzvilágból származik. Leírja a pénz létrehozásának módját, azaz azt, hogy milyen szabályok szerint írják be a számokat a számítógépes adatbázisokba. A régi pénzrendszerben a pénzt adósságokon keresztül teremtik, azaz az összes hitelegyenleg összege akkora, mint a világ összes adósságának összege. A Gradido segítségével a pénz minden személy számára hitelként jön létre anélkül, hogy adósságot keletkeztetne. 

Háromszoros jólét

A Gradido etikai alapelve az egyén jólétének a közösség és a nagyobb egész - a természet és a környezet - jólétével való összehangolásán alapul. Az egyén a közösség, az állam része, ez pedig a "nagy egész", az ökoszisztéma része. Ha e három szempont közül egyet is elhanyagolunk, az egész rendszer megbicsaklik. Fejenként 3 × 1 000 gradido kerül kisorsolásra. 1 000 Gradido az Aktív Alapjövedelem, az állami költségvetés és a Kiegyenlítési és Környezetvédelmi Alap számára.

"Aktív alapjövedelem" a mindennapi gondozásban segítők számára 

Az "aktív alapjövedelem" a "feltétel nélküli részvétel" gondolatából ered. Bárki, aki élni akar vele, bármely életkorban tehetségével, hajlamával és lehetőségeivel hozzájárulhat a közösséghez. Minden személy számára havonta 1000 Gradido (GDD) a közjavak valutájából alapjövedelemként rendelkezésre áll. Egy gradido egy euró értékének felel meg. Havonta legfeljebb 50 óra díjazása 20 GDD-vel történik. Ez az összeg egy alapösszeg, amely kiegészíti az egyéb jövedelemforrásokat. 

A gondozásra szoruló emberek mindennapi ellátási szolgáltatásait az "aktív alapjövedelem" révén lehet biztosítani - és így jelentősen tehermentesíteni a szakápoló személyzetet, valamint az ápoló hozzátartozókat és az egészségbiztosítási pénztárakat. A gondozásban részt venni kívánóknak is kínálnak tanácsadási és továbbképzési lehetőségeket, csakúgy, mint minden más szakmai területen.

"Feltétel nélküli részvétel 

Az "Aktív Alapjövedelem" keretében mindenki olyan feladatot vállalhat, amelyet szívesen végez. Így a rendszer a legjobb feltételeket teremti meg ahhoz, hogy minden szinten sikeres legyen. 

Sőt, mindenki egzisztenciális szorongás nélkül teheti azt, amit szívből szeretne tenni - más szóval, követheti belső elhivatottságát. A civilizáció stresszel összefüggő betegségeinek nagy része így kiküszöbölhető lenne. Az a lehetőség, hogy az ember élete végéig aktív részese lehet a közösségnek, pozitív hatással van számos időskori betegségre. 

Egészségpénztár az átfogó egészségügyi ellátásért

A Gradido-modellben a nemzeti költségvetést a második pénzteremtés generálja. A pénzteremtés egy főre jutóan történik. Ez azt jelenti, hogy minden államban ugyanannyi állami jövedelem jut egy polgárra. Németországban a második pénzteremtés nagyjából a jelenlegi (szövetségi, állami és önkormányzati) állami költségvetésnek, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknak felel meg. Valójában a Gradido modellben több pénz áll majd rendelkezésre az egészségügyre, mint korábban. A gondozásban dolgozók munkakörülményei és javadalmazása így jelentősen javulhatna. 

Az adósság-pénz elvének megszűnése szolidaritást teremt a generációk között

Margret Baier, a Gradido Akadémia ügyvezető igazgatója nyomatékosan rámutat, hogy "az együttélésünk egészen új minőséget kaphatna, ha az egyik ember vagyona nem feltétlenül lenne többé a másik ember adóssága. A fiatalok és az idősek többé nem lennének "riválisok" a létük és életszínvonaluk biztosításáért folytatott küzdelemben. Az "aktív alapjövedelem" révén a Gradido modell így a generációk együttélését is elősegítheti. A kölcsönös gondoskodás és szeretet nélkülözhetetlen minden nemzedék teljes életéhez. A "Feltétel nélküli részvétel" a különböző korú, hátterű és végzettségű emberek közötti gyümölcsöző eszmecserét szolgálja." 

A teljes "Gradido-modell" részletei a következő címen érhetőek el https://gradido.net

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által