Csak az "élet természetes gazdasága" győzheti le a szegénységet

A természet megértése, használata és védelme

Künzelsau,17.06.2021 - Amikor az utazás, az étterembe járás, a színházi estek és a társas összejövetelek betiltásra kerültek, sokan találtak egy teljesen új szemléletmódot a természethez és az egészségesebb életmódhoz. A zárlatok alatt fellendültek a főzőtanfolyamok, ahogyan a házi fűszer- és zöldségkertek is. A környékbeli séták megható benyomásokat szereztek a szépségről, a gazdagságról és a körülöttünk lévő sok rejtett kincsről. Ezek a tapasztalatok nem csak a Föld erőforrásaival és saját szükségleteinkkel való óvatosabb bánásmódra adnak lehetőséget. A természet évmilliárdok óta bevált sikerreceptjei egyben az éhezés és a szegénység feletti világméretű győzelem kulcsa is. A Gradido Academy for Economic Bionics több mint húszéves kutatómunka során kifejlesztette az "Élet természetes gazdaságának" rendszerét, amely a természetes cikluson, a keletkezés és elmúlás természetes körforgásán alapul. Ez a "Gradido-modell" képes arra, hogy világszerte véget vessen a szegénységnek, az éhezésnek, a háborúknak és a környezetpusztításnak.

A tudósok újragondolásra szólítanak fel

Egyre több emberben tudatosul, hogy szükség van a pályakorrekcióra. Így új könyve, az Ember, Erde! "Lassan kezd ránk döbbenni: az egészség több, mint tabletták és készülékek. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, az első dolog, amire szükségünk van, az az, hogy együnk, igyunk és lélegezzünk. És elviselhető külső hőmérséklet. Egészséges emberek csak egészséges földön léteznek." Dr. Verena Seufert junior professzor, aki a Robert Bosch Stiftungtól egymillió eurót kapott a természeti erőforrások fenntartható felhasználásának kutatására a Hohenheimi Egyetemen, szintén követeli: "Meg kell találnunk a fenntartható élelmiszertermelés módjait, hogy hosszú távon mindenkit el tudjunk látni a Földön". Margret Baier, a Gradido Academy for Economic Bionics tulajdonosa egy döntő lépéssel tovább megy: "A természetet kell modellként használnunk. Az emberiség csak egy új, az életen, a szereteten, az együttérzésen és a szimbiózison alapuló monetáris rendszerrel tud megbirkózni a kihívásokkal mindenki javára. Egészséges pénzre van szükségünk egy egészséges világhoz."

Gradido az egész emberiséget táplálni és a Földet megvédeni akarja.

A gazdasági bionika szakértői a Gradido modellben megtalálták a megoldást a Föld összes emberének élelmezésére és a természet védelmére. Ezt az újszerű gazdasági és pénzügyi rendszert az azonos nevű független kutatóintézetben több mint két évtizeden keresztül fejlesztették ki a természet legpontosabb megfigyelései alapján. Leonardo da Vinci hagyományait követve a gazdasági bionika szakértői olyan rendszert hoztak létre, amely egyszer s mindenkorra legyőzheti az éhezést és a szegénységet. Az Akadémia társalapítója, Bernd Hückstädt kifejtette: "Már ma is a világ lakosságának kétszeresét lehetne ellátni biológiailag kiváló minőségű élelmiszerekkel. Ez azonban a régi adósságpénzrendszer miatt nem sikerül. Amíg az egyik ember gazdagsága elkerülhetetlenül a másik ember eladósodásához vezet, addig a szegény országokban élő emberek soha nem jutnak majd hozzá a létfontosságú erőforrásokhoz."

Az új pénzteremtés végre globális igazságossághoz vezet

A Gradido-modell bevezetése viszont egyensúlyt teremthet a szegény országok és a gazdag ipari országok között. Valójában ez a földön élő minden ember számára történő hármas pénzteremtéssel valósulna meg, ami a világ minden országa számára pénzügyi jólétet biztosítana. Végül pedig azok az országok, amelyek évtizedek óta sikertelenül küzdenek a szegénység és az éhezés ellen, szintén megengedhetnék maguknak a fenntartható élelmiszertermeléshez nélkülözhetetlen technológiákat és know-how-t.

A "hármas jólét" az életminőség és a nyugodt fejlődés érdekében

A Gradido modell értékes magja a "hármas jó". Ezen etikai elv alapján a rendszer egyformán szolgálja az egyén, a közösség és a nagyobb egész jólétét. Az egyénnek lehetősége van arra, hogy havonta 1000 Gradido (GDD) aktív alapjövedelmet kapjon, és cserébe olyan tevékenységekkel járuljon hozzá a közösséghez, amelyeket szívesen vagy különösen jól végez. A kreativitásnak és a lehetőségek kibontakoztatásának mindenki számára elérhetőnek kell lennie ennek az alapvető pénzügyi biztonságnak köszönhetően, és biztosítania kell az egészséges fejlődést és az életminőséget. A közösség személyenként 1000 Gradido (GDD) támogatást is kap havonta. A milliárdos adók és mentőcsomagok így okafogyottá válnak. Az állandó növekedési kényszertől megszabadulva a pénzügyi rendszer elnyeri a szükséges stabilitást.

A természet és a környezet védelme a program

A Kompenzációs és Környezetvédelmi Alap (AUF) a Gradido modellben az állami költségvetés összegének megfelelő kiegészítő alapként szerepel. Kizárólag a természet és a környezet rehabilitációjára és megőrzésére használják. Összességében annyi Gradidót (GDD) foglal magában, mint a Gradido modellben részt vevő összes ország nemzeti költségvetése együttvéve, és így ez lenne az emberiség történetében valaha kigondolt legnagyobb környezetvédelmi kassza. A természet így a lehető legjobb védelemben részesülne anélkül, hogy az egyénre pénzügyi terhet róna.

A globális jólét mint a tartós béke alapja

A gazdaságbiológusok kutatásai szerint a régi adósságpénzrendszer szinte matematikai következetességgel okoz konfliktusokat és háborúkat. Az "Élet Természetes Gazdasága" békés átalakulása megszüntetné a háborúk fő okát. Bernd Hückstädt kifejtette: "Ha az emberek világszerte végre részesülhetnek mindabból, amit Földünk nyújtani tud, és egészségesen élhetnek, akkor megteremtjük a globális jólét és béke alapjait.

Az egyesülés ideje

A gazdasági bionika szakértői szerint az elmúlt évek válsága széles körben láthatóvá tette az uralkodó gazdasági és pénzügyi rendszer hibás természetét, mintha egy égő üveg alatt lenne. "Sokan megértették, hogy eljött az ideje a pályamódosításnak" - hangsúlyozza Margret Baier: "Egyre több hasonlóan gondolkodó ember jelentkezik a Gradido Akadémián, hogy előmozdítsa a jobb világ felé vezető átalakulást." A "Nagy Együttműködés" szellemében a legkülönbözőbb tudományágak gondolkodói és kutatói arra törekszenek, hogy közösen egyengetik az utat egy olyan jövő felé, amely a természettel békében és harmóniában élve alkalmas az unokák számára. E harcostársak közül sokan megragadják a lehetőséget, hogy a Gradido Podcastban fejlesszék ötleteiket és elképzeléseiket - hogy a Gradido Modell megvalósítására irányuló Nagy Együttműködés még tovább növekedjen.

Részletek a Gradido modellről és a Gradido podcastról a következő címen www.gradido.net

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)