Együtt növekedni, ahelyett, hogy széthúzásban buknánk el.

A Gradido előkészíti a társadalmi békét

Künzelsau, 2022.01.25. - Alig kezdődött el az új év, máris előrevetíti árnyékát: országszerte erősödnek a polgári tiltakozások, és tovább fokozódik az egymás közötti interakciók brutalitása. Az elidegeníthetetlen alapjogok és a társadalmi rend egyaránt veszélyeztetettnek tűnnek. Sokan szótlanul, tehetetlenül és tétlenül állnak a társadalom megosztottságának nyugtalanító kialakulásával szemben. A Gradido Akadémia gazdasági bionikai szakértői képesek voltak azonosítani a meglévő gazdasági és pénzügyi rendszert, mint a most mindenütt kitörő, jelentős fejlemények tényleges okát. Következésképpen a szabad kutatóintézetben az elmúlt két évtizedben egy olyan alternatív modellt dolgoztak ki, amely lehetővé teszi az állandó társadalmi békében való életet. A világ kezdete óta mindig is sikeresen érvényesülő természeti törvények alapján a Gradido koncepció ígéretes távlatokat nyit.

Nincs alternatívája a társadalmi megosztottságnak?

A folytatódó Corona-válság miatt a németek egyre inkább aggódnak a társadalom megosztottsága miatt. Az új évre a német lakosság 70 százaléka növekvő megosztottságra számít - derül ki a BAT Alapítvány a Jövő Kérdéseiért Hamburgban közzétett felméréséből. A lakosság széles rétegei elégedetlenek, rémültek és csalódottak. Ezt a kölni Rheingold Intézetnek a düsseldorfi Identitás Alapítvánnyal együttműködésben készített reprezentatív "Jövőtanulmány 2021" is megerősíti. A tanulmány szerint a válaszadók közül sokan akut megvalósíthatósági dilemmában vannak. Felismerik a jövő nagy problémáit, de fogalmuk sincs arról, hogyan lehetne ezeket az évszázad kihívásait leküzdeni. A tanulmány szerint a legnagyobb félelem a jövőre nézve a "társadalmi klímaváltozás", a fokozatos polarizáció és a társadalom széthullása.

Összenövés a társadalmi egyensúly révén

"A növekvő egzisztenciális szorongás és az egyre igazságtalanabb életkörülmények elkerülhetetlenül viszálykodáshoz vezetnek" - mondja Margret Baier, a Gradido Academy for Economic Bionics tulajdonosa, és hozzáteszi: "A Gradido modell mindenki számára növeli a jólétet és újra összehozza az embereket". A Süddeutsche Zeitung rovatvezetője, Jagoda Marinić is írja " Egyenlőtlen egyenlőtlenség" címmel: "A kohéziót követelőknek azt a célt kell követniük, hogy alapvetően emeljék a köznemesség színvonalát, ahelyett, hogy hagynák, hogy a gazdagabbak számára normalizálódjon a privatizáció..." (SZ.de, 07.01.2022)

Tisztességes pénzügyi rendszer - az új összetartozás kulcsa?

A Gradido modell az azonos nevű közjó valután alapulva életképes utat mutat az új társadalmi igazságosság és az élhető lét felé minden társadalmi osztály számára. Az önkéntes "aktív alapjövedelem" bevezetése minden ember megélhetését biztosítja. Ezt - kortól és foglalkozástól függetlenül - a közösségért végzett olyan feladatok vállalásáért lehet igényelni, amelyeket az ember különösen jól és szívesen végez. A kisgyermekek, valamint az idős és beteg emberek feltétel nélkül részesülnek az alapjövedelemben. A létezéstől való félelem így a múlté lenne.

A "Háromszoros Jó" szerinti pénzteremtés egészségesnek tartja a nemzeti költségvetést és a környezetet.

Az 1000 Gradido összegű "aktív alapjövedelem" mellett (egy Gradido körülbelül egy eurónak felel meg) személyenként 1000 Gradido kerül az állami költségvetésbe, beleértve az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat, valamint további 1000 Gradido a "Kárpótlási és Környezetvédelmi Alap" számára. A Gradido modellben szükségtelenek az adók és egyéb járulékok, ezért nem is tervezik őket.

Az élet körforgása lezárja a társadalmi különbségeket

A pénz stabilitását a természet minden sikeres törvényének alapját képező, a keletkezés és a bomlás körforgására való orientáció garantálja. Egy hónapon belül a pénz folyamatosan 5,6 %-tel zsugorodik. Ez egy olyan önszabályozó rendszert hoz létre, amely állandó szinten tartja a pénzkínálatot és ezáltal az árakat. Ennek eredményeként az emberek ismét biztonságos és élhető jövő elé nézhetnek. Az egyenlőtlenségek enyhülnek, és a társadalmi béke előmozdul.

A válság pályakorrekciót igényel

"Fordulatot tapasztalunk" - állapítja meg Stephan Grünewald, pszichológus és a Rheingold Intézet alapítója a "Jövőtanulmány 2021" elemzése után. Az azonban még mindig nyitott kérdés, hogy a visszahúzódás és a további felosztás irányába mutató tendenciák megerősödnek-e, vagy a társadalmi növekedés és a választóvonalak leküzdésének erőit a közös kihívások felvállalásával sikerül-e legyőzni.

Nagyszerű együttműködés a társadalmi békéért

"Az adósság-pénz elvének alapvető kudarca történelmi lehetőséget rejt magában, hogy a Gradido modellel új utakat járjunk be egy élhető jövő felé" - mondja Bernd Hückstädt, gazdaságbiológus és a Gradido Akadémia társalapítója - "együtt szó szerint megteremthetjük a mindenki számára elérhető paradicsomot". A Gradido Akadémia ezért minden embert "Nagy Együttműködésre" hív, hogy aktívan és tudatosan segítse a monetáris rendszer békés átalakítását, amely az unokák számára alkalmas jövő alapja lehet. A Gradido, az "Élet Természetes Gazdasága" segítségével az emberi család kezében tartja egy egészséges pénzügyi rendszer tervét, amely követi a természet törvényeit, és ezért képes lehetővé tenni a globális jólétet és békét.

Részletek a Gradido modellről és a "Nagy együttműködésről" a következő címen www.gradido.net

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által