Pārejas aprēķins

Aprēķiniet pārejošo vērtību jebkuram laika periodam!

Gradido sistēmā naudas piedāvājums tiek uzturēts stabils kļūst un iet bojā. Pārejas periods ir 50% gadā. Tā tiek nepārtraukti aprēķināta līdz otrajai sekundei Gradido kontā.

Lai gūtu priekšstatu par to, varat izmēģināt īslaicīguma aprēķinu šeit.