Gradido modelis sniedz cilvēkiem pusmūža vecumā jaunu pašapziņu

Sabiedrības pīlāri sašūpojas

Künzelsau, 22.12.2020 - "Vācijas uzticība piedzīvo vēsturisku kritumu!". "Vidējā paaudze" zaudē ticību nākotnei". "Sociālais klimats ir pagrabā!". Jaunāko aptauju novērtējums par vidēja vecuma vāciešu garīgo stāvokli rada nopietnas bažas, jo atklāj, ka "mūsu sabiedrības pīlāri" jūtami sašūpojas. Katrs otrais 30 līdz 59 gadus vecais iedzīvotājs ir smagi pārdzīvojis Corona krīzi un bez cerībām raugās nākotnē. "Brīdinājumu un pamudinājumu vietā radošiem risinājumiem tagad beidzot jārada jaunas perspektīvas," pieprasa ekonomikas bioniķis Bernds Hikštads un sola: "Mūsu ekonomikas modelim "Gradido" ir visi priekšnoteikumi, lai nākotne atkal kļūtu dzīvot vērta."

Apbēdinātība un sociālā šķelšanās

Pēdējos mēnešos daudzi cilvēki Vācijā, šķiet, ir zaudējuši optimismu. Jaunākais sabiedriskās domas pētījumu institūta Allensbach veiktais pētījums liecina, ka tikai 22% vāciešu vecumā no 30 līdz 59 gadiem joprojām cerīgi raugās nākotnē. Gandrīz katrs ceturtais aptaujātais baidās par savu darbu, vairāk nekā 40 procenti respondentu jau ir cietuši vai sagaida ienākumu zaudējumus. Puse aptaujāto jūtas būtībā sliktākā situācijā nekā pirms krīzes. Gandrīz katrs otrais iedzīvotājs ir noraizējies par krīzes ietekmi uz Vācijas ekonomiku; vēl 26% ir pat "ļoti noraizējušies". Šie rezultāti ir satraucoši ne tikai demoskopistiem, jo līdztekus izmisumam parādās arī dziļa "vidējās paaudzes" sašķeltība. Lielākā daļa no viņiem novēro spēcīgas (49%) vai pat ļoti spēcīgas (11%) negatīvas pārmaiņas sabiedrībā: "Aptuveni 70% novēro pieaugošu agresivitāti un nepacietību, laba puse sūdzas par pieaugošu egoismu," saka Allensbach izpilddirektore Renāte Kēhere.

Vidējā paaudze veido 70 % no darbaspēka.

Īpaši svarīgs ir pusmūža cilvēku noskaņojums, jo viņi tiek uzskatīti par mūsu sabiedrības mugurkaulu. Vācijas Apdrošināšanas asociācija (GDV) bija pasūtījusi pētījumu "Vidējā paaudze 2020. gadā". No oktobra vidus līdz novembra sākumam tika aptaujāti 1047 cilvēki vecumā no 30 līdz 59 gadiem, lai noskaidrotu viņu personīgo situāciju un novērtējumu. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 35 miljoni cilvēku, kuri ir mūsu sabiedrības lielākie panākumu guvēji. Viņi veido 70 % no darbaspēka, finansē sociālās nodrošināšanas sistēmas un rada vairāk nekā 80 % no apliekamajiem ienākumiem.

Īpaši sāpīga krīze dzīves "steigas stundā

"Šo paaudzi pašreizējā krīze ir skārusi viņu dzīves "steigas stundā"," pētījuma rezultātus analizē Margreta Baire (Margret Baier), Biznesa biotehnoloģiju akadēmijas Gradido īpašniece: "Šajā dzīves posmā cilvēki dzen uz priekšu karjeru, audzina bērnus, rūpējas par vecākiem un tādējādi jau dzīvo dzīvi, kas prasa daudz enerģijas. Papildu stress neizbēgami noved pie savas noturības robežas vai pat līdz pastāvīgam izsīkuma režīmam."

Corona atklāj trūkumus ekonomikas un finanšu sistēmā

"Taču pārslogoti ir ne tikai cilvēki. Pašreizējā situācija drīzāk atklāj visas pastāvošās ekonomikas un finanšu sistēmas nepilnības. Ja mēs turpināsim šādi, mums patiešām nebūs ekonomiskas perspektīvas," piebilst Bernds Hikštads (Bernd Hückstädt). Trīs no četriem respondentiem (75 %) no "vidējās paaudzes" ir ļoti nobažījušies arī par "Corona" krīzes radītajiem papildu ekonomiskajiem zaudējumiem.

Akadēmijas pētnieki, kas jau vairāk nekā 20 gadus pēta, kurš no veiksmīgajiem dabas modeļiem varētu padarīt ekonomikas un finanšu sistēmu stabilāku, ir atklājuši, ka pašreizējā finanšu sistēma ir vitāli kļūdaina: Naudas radīšana, izmantojot parādus, un pilnīga dabiskā tapšanas un bojāejas cikla neievērošana.

Gradido modelis norāda ceļu uz labāku dzīves vidi

Līdz ar to Gradido modelis, kas gadu desmitiem ir izstrādāts Ekonomikas bionikas akadēmijā, pilnībā atsakās no iepriekšējā parāda naudas principa ar tās naudas radīšanas metodi. Turklāt, lai saglabātu nemainīgu naudas piedāvājumu, kopējā labuma valūtā "Gradido" - saskaņā ar dabisko tapšanas un bojāejas ciklu - ir plānota ikgadēja bojāšanās 50 % apmērā.

Patiesībā katru mēnesi katrai personai tiktu izlozēti 3 x 1000 Gradido. 1 000 Gradido katram "aktīvajam pamatienākumam", valsts budžetam un izlīdzināšanas un vides fondam. Saskaņā ar Gradido "trīskāršā labuma" pamatprincipu tas ļautu finansēt katra indivīda personīgās vajadzības, kā arī valsts budžetu un nepieciešamos dabas, vides un klimata aizsardzības pasākumus.

Tādējādi milzu parādu kalnu uzkrāšana uz nākamo paaudžu rēķina kļūtu par pagātni. "Aktīvais pamatienākums", kas dod iespēju katram cilvēkam dažas stundas mēnesī sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā, veicot paša izvēlētus pasākumus, rada ne tikai apgādes drošību, bet arī iespēju atklāt jaunas tieksmes un talantus. Visu vecumu cilvēku "beznosacījumu līdzdalība" kopienā var radīt auglīgu pamatu dzīvai un solidākai kopdzīvei. Dāsns valsts budžeta finansējums varētu nodrošināt cilvēkiem pienācīgu vecumdienu un veselības aprūpi. Un plašais budžets dabas, vides un klimata aizsardzībai ir nepieciešams, lai arī mazinātu aktuālās bažas par klimata pārmaiņām. Katrs otrais "vidējās paaudzes" respondents ir ļoti nobažījies par pieaugošo globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām. Tomēr vairākums - 63% - vairs netic, ka globālās klimata pārmaiņas var apturēt. Puse aptaujāto uzskata, ka Vācijā pārāk maz tiek darīts, lai aizsargātu klimatu. Gradido modelī integrētais kompensācijas un vides aizsardzības fonds būtu pietiekami liels, lai finansētu visus nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus un radītu daudz darba vietu šajā jomā.

Pārmaiņu laiks

Ekonomikas bionikas eksperti uzskata, ka Corona nav izraisījusi pašreizējo krīzi, bet tikai skaidri parādījusi, ka pastāvošā ekonomikas un finanšu sistēma ir ārkārtīgi nepilnīga. Saskaņā ar pētījuma secinājumiem politiķi nespēj sniegt iedzīvotājiem atvieglojumus un iedrošinājumu. "Tā vietā ir iestājusies dziļa uzticības krīze. Tas nav pārsteidzoši," rezumē Hückstädt, "jo ne miljardiem dolāru vērtas paketes, ne pastāvīgi brīdinājumi nav piemēroti, lai atjaunotu cilvēku uzticību. Lai pārtrauktu paralizējošo fatālismu, uz ko tik skaidri norāda respondenti, mums beidzot ir jāiedrošinās domāt par patiesi jauniem veidiem. Tad pārmaiņas pasaulē, kurā esam dzīvojuši līdz šim un kas, protams, nevienam nav slēptas, no draudošas spokas var kļūt par daudzsološu nākotnes vīziju. Ar "Gradido" mēs jau esam izstrādājuši pareizo koncepciju labākam jaunajam laikam."

Sīkāka informācija par visu "Gradido modeli" atrodama vietnē https://gradido.net

Par Gradido akadēmiju
Gradido Ekonomikas bionikas akadēmija (Gradido Academy for Economic Bionics) ir izstrādājusi alternatīvu "kopējā labuma valūtu", kas ir veidota pēc dabas parauga. Daba ievēro likumu, ka tikai tur, kur kaut kas izzūd, var rasties kaut kas jauns, un tādējādi ir iespējami ilgtermiņa uzlabojumi (evolūcija). Tās veiksmes recepte ir "dzīves cikls". Ja arī mūsu ekonomikā notiktu šis dabiskais cikls, tas atrisinātu praktiski visas ar naudu saistītās pasaules problēmas, uzskata ekonomikas bionikas eksperti. Gradido modeļa pamatā ir ideja, ka ne tikai katra persona, bet arī katra valsts saņem ienākumus, kas tiek veidoti uz kredīta bāzes. Tādējādi tā var veikt visus savus uzdevumus, neiekasējot nodokļus. Deflācija vai inflācija ir pagātnes lietas. Ekonomika ir atbrīvota no nepārtrauktas nepieciešamības augt, un finanšu sistēmas sabrukuma draudi beidzot ir novērsti. (www.gradido.net)