Vorige dia
Volgende dia

Dankbaarheid: het nieuwe goud!

Samenwerking, waardering en dankbaarheid als economisch principe

Maak deel uit van de internationale onderzoeksgemeenschap! We steunen elkaar en bedanken elkaar met Gradido (punten). Met het 'Gradido' beloningssysteem, dat gebaseerd is op de natuurlijke wetten van de schepping, onderzoeken we de kracht van dankbaarheid en ontwikkelen we een economisch systeem van waarderende samenwerking. Samen geven we vorm aan een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen voor iedereen: een wereld van welvaart, vrede en vrijheid - in harmonie met de natuur!

Het voorbeeld van de natuur volgen

In meer dan 20 jaar heeft de Bedrijfsbionica van de Gradido Academie onderzoekt de economie van de natuur. De natuur functioneert al vier en een half miljard jaar succesvol. De 'natuurlijke economie van het leven' kan waarschijnlijk alle geldgerelateerde problemen van de wereld oplossen. Het Gradido model volgt de natuurlijke wet van worden en vergaan: de eeuwige cyclus van het leven.

Zelfregulerend systeem zorgt voor stabiel totaalvolume

Gradido's worden gecreëerd op basis van bevolkingsgroei. Er is geen onbeperkte toename van bezittingen en schulden met Gradido. In tegenstelling tot het huidige monetaire systeem worden Gradido's gecreëerd op basis van tegoeden zonder schulden te maken. In plaats daarvan vervalt 50 procent van de kredieten binnen elk jaar. Deze geplande cyclus van creatie en verval houdt het totale bedrag stabiel en het systeem in balans.

Dodelijke fouten
van het huidige financiële systeem

De business bionics experts hebben drie grote oorzaken armoede, uitbuiting, honger, oorlogen, vluchtelingenbewegingen, ziekten, milieuvernietiging en gerelateerde natuurrampen kunnen identificeren.

1.
Geldschepping door schuld: Meer dan 95 % van het geld van de wereld wordt gecreëerd door schuld. Bijgevolg resulteert elk krediet aan de ene kant in hetzelfde schuldbedrag aan de andere kant.

2.
Door rente en samengestelde rente wordt de kloof tussen vermogen en schulden, rijkdom en armoede, groter.

3.
Het negeren van de cyclus van worden en voorbijgaan leidt ertoe dat deze natuurwet op eigen gezag doorbreekt. Fatale vormen van ongeplande "vergankelijkheid" zijn financiële crises, inflatie, oorlogen, milieuvernietiging en andere rampen.

Onvoorwaardelijke deelname

In het volledig ontwikkelde Gradidomodel wordt Gradido geschept volgens een drie-pijlerprincipe: in totaal wordt er dan elke maand 3.000 Gradido (GDD) geschept voor elke persoon ter wereld. Een derde gaat naar elke persoon als Actief basisinkomenHet tweede derde deel gaat naar de overheidsbegroting voor algemene infrastructuur en het derde deel gaat naar een egalisatie- en milieufonds om de economische en ecologische erfenis op te ruimen.

De 'Triple Good'.
beschermt mens en natuur

Het fundamentele ethische principe van Gradido is gebaseerd op het harmoniseren van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in de zin van natuur en milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap (bijv. stad, land, natie, mensheid) en tegelijkertijd van het 'grote geheel', het ecosysteem. Als een van deze drie aspecten wordt verwaarloosd, begint het hele systeem te wankelen.

U kunt over alle facetten van ons Gradido model leren in ons boek of audioboek. U kunt beide downloaden hier gratis downloaden.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

Hoe de natuur ons economisch systeem verandert

Bernd von Gradido is te gast bij Simon Rilling. Het boeiende gesprek gaat over:💡 De 3 fatale gebreken in het huidige financiële systeem die onvermijdelijk armoede, oorlogen en milieuvernietiging veroorzaken.💡 De 3 belangrijke natuurwetten die de economie negeert en daardoor steeds weer instortingen veroorzaakt (bijv. oorlogen).💡 De oplossing die hier logisch uit volgt, voor wereldwijde welvaart en vrede in harmonie met de natuur.

Luister naar

"Future Now Camp 3: Bewust Geld - Gezonde Wereld" - Gradido in Focus

Kom in de nieuwste aflevering van de Gradido Podcast alles te weten over het komende "Future Now Camp 3" onder het motto "Bewust Geld - Gezonde Wereld", waar Gradido in real time zal worden beleefd. Gasten Teresa Karayel en Dr Markus Gollmann laten zien hoe Gradido succesvol kan worden geïntegreerd op een evenement en geven waardevolle tips voor de implementatie. Deze aflevering biedt zo een spannend inzicht in de toepassing van Gradido voor een betere toekomst.

Luister naar

Van scheiding naar verbinding

Karolin Schönemann en Eugen Litwinenko over "Eerlijk delen". Het concept van traumaverwerking is een ander waardevol stukje van de puzzel van onze gemeenschappelijke toekomst - voor onszelf, onze kinderen en alle kinderen van de wereld.

Luister naar
WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner