Vorige dia
Volgende dia

Het nieuwe beloningssysteem
voor mens en natuur

Dankbaarheid, ontwikkeling van potentieel en het algemeen belang

Gradido's (Dankbaarheid, Waardigheid, Donatie) zijn 'dankbaarheidspunten'. Gradido is universeel toepasbaar als gemeenschapsmunt, vrijwilligersbeloningssysteem, noodgeld in het geval van een financiële crash en nationale aanvullende valuta om welvaart te bevorderen.

Op nationaal niveau biedt Gradido een actief basisinkomen voor iedereen, een overvloedig nationaal budget voor elk land en een aanvullend egalisatie- en milieufonds dat gelijk is aan het nationale budget.

Gradido is gemaakt door ons mensen voor ons mensen en heeft het potentieel om welvaart en vrede te creëren voor de menselijke familie.

Favoriete stad 10 - De stad wordt weer veilig

Aangemoedigd door het succes van de 'Great Cooperation of Clubs' stelt burgemeester Michael Miteinand een 'Great Cooperation for Security' voor. Politie, beveiligingsbedrijven, sportclubs, fitnessstudio's, motorclubs en geïnteresseerde burgers komen samen.

Meer informatie

Economische Bionica
vertrouwt op de natuurlijke economie van het leven

In meer dan 20 jaar hebben de economische biologen van de Gradido Academie onderzoek gedaan naar de natuurlijke economie van het leven. Deze werkt al miljarden jaren succesvol en kan vermoedelijk alle geldgerelateerde problemen in de wereld oplossen. Het Gradido model volgt de natuurlijke wet van worden en vergaan: de eeuwige cyclus van het leven.

Stabiele geldhoeveelheid
het evenwicht behoudt

In het Gradidosysteem wordt geld gecreëerd op basis van de bevolkingsontwikkeling. De grenzeloze vermenigvuldiging van het boekgeld behoort daarmee tot het verleden. In tegenstelling tot het huidige systeem wordt geld op kredietbasis gecreëerd zonder dat er schulden worden gemaakt. In plaats daarvan loopt 50 procent van het gecreëerde geld binnen elk jaar af. Deze geplande cyclus van worden en sterven houdt de geldhoeveelheid stabiel en het systeem in balans.

Dodelijke fouten
van het huidige financiële systeem

De economische biologen hebben drie belangrijke oorzaken van armoede, uitbuiting, honger, oorlogen, vluchtelingen, ziekten, milieuvernietiging en daarmee samenhangende natuurrampen geïdentificeerd.

1.
Geldschepping door schuld: Meer dan 95 % van het geld van de wereld wordt gecreëerd door schuld. Bijgevolg resulteert elk krediet aan de ene kant in hetzelfde schuldbedrag aan de andere kant.

2.
Door rente en samengestelde rente wordt de kloof tussen vermogen en schulden, rijkdom en armoede, groter.

3.
De veronachtzaming van de cyclus van worden en doorgeven leidt ertoe dat deze natuurwet zijn eigen weg breekt. Fatale vormen van "vergankelijkheid" zijn financiële crises, inflatie, oorlogen, milieuvernietiging en andere rampen.

Onvoorwaardelijke deelname

In het Gradido-model wordt geld gecreëerd volgens een drie-pijlerprincipe: voor elke persoon in de wereld wordt elke maand een totaal van 3000 'Gradido' (GDD) gecreëerd. Een derde gaat naar elke burger als Actief Basisinkomen, het tweede derde wordt aan de staat gegeven voor zijn diensten aan de gemeenschap en het derde deel gaat naar een egalisatie- en milieufonds om de economische en ecologische erfenis te kunnen saneren.

De 'Triple Good'.
beschermt mens en natuur

Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het verzoenen van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in het belang van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, de staat, en de staat maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Als een van deze drie aspecten wordt verwaarloosd, wordt het hele systeem door elkaar geschud.

U kunt over alle facetten van ons Gradido model leren in ons boek of audioboek. U kunt beide downloaden hier gratis downloaden.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

"Future Now Camp 3: Bewust Geld - Gezonde Wereld" - Gradido in Focus

Kom in de nieuwste aflevering van de Gradido Podcast alles te weten over het komende "Future Now Camp 3" onder het motto "Bewust Geld - Gezonde Wereld", waar Gradido in real time zal worden beleefd. Gasten Teresa Karayel en Dr Markus Gollmann laten zien hoe Gradido succesvol kan worden geïntegreerd op een evenement en geven waardevolle tips voor de implementatie. Deze aflevering biedt zo een spannend inzicht in de toepassing van Gradido voor een betere toekomst.

Luister naar

Van scheiding naar verbinding

Karolin Schönemann en Eugen Litwinenko over "Eerlijk delen". Het concept van traumaverwerking is een ander waardevol stukje van de puzzel van onze gemeenschappelijke toekomst - voor onszelf, onze kinderen en alle kinderen van de wereld.

Luister naar

Elkaars hart raken door te lachen

Lachen is gezond en wordt ook steeds meer gebruikt in therapie. Lachen kan zelfs levens redden. "Maar als lachen zo goed is voor mensen, dan lachen mensen te weinig - vooral in het bedrijfsleven," zegt bedrijfseconoom en lachcoach Susanne Klaus.

Luister naar
WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner