Gradido Academie
Instituut voor Economische Bionica

Oorsprong

Reeds in 2000 publiceerde Bernd Hückstädt de Kort verhaal 'Joytopia op een monetair en economisch model dat is afgeleid van de natuur en dat iedereen welvaart en vrede moet brengen.

In datzelfde jaar richtte hij samen met Margret Baier een vrij internationaal onderzoeksnetwerk op om samen met andere geïnteresseerden de in Joytopia Utopia beschreven principes verder te ontwikkelen.

In 2005 richtten Hückstädt en Baier de Joytopia Academie op, die zij later omdoopten tot de Gradido Academie voor Economische Bionica. De naam "Gradido" is samengesteld uit de Engelse termen voor dankbaarheid, waardigheid en donatie. Het verenigt aldus de drie essentiële waarden van de nieuwe economische cultuur, die een gezonde economische activiteit mogelijk moet maken ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties.

Aangezien het onderzoeks- en ontwikkelingswerk voornamelijk wordt gefinancierd door giften en sponsorbijdragen uit de hele wereld, werd in juni 2022 de non-profitorganisatie "Gradido Akademie International" opgericht. Pas later realiseerden wij ons dat de Engelse vertaling van de naam van de vereniging "Gradido Akademie International Association" de beginletters "GAIA" draagt - een leuk "toeval".

Margret Baier en Bernd Hückstädt

Het stichtende paar

Bernd Hückstädt was een succesvol geluidstechnicus, componist, docent en mede-oprichter van de cursus "Filmmuziek en Sound Design" aan de Filmacademie Baden-Württemberg voordat hij de economische bionica ontdekte. Naast de wereld van de muziek en de filmindustrie is zijn passie sinds zijn kindertijd het zoeken naar de oorzaken van de ongelijke levensomstandigheden van mensen. Al als jongeman begon Hückstädt te zoeken naar een passend concept voor de balans tussen arm en rijk.

Margret Baier is partner van Hückstadt, medeoprichter en directeur van de Academie. Toen ze Bernd Hückstädt twintig jaar geleden ontmoette, besefte ze meteen dat ze beiden met dezelfde fundamentele vragen bezig waren. In een sloppenwijk in Ecuador had Baier aan den lijve ondervonden wat de fatale gevolgen zijn van de westerse manier van leven voor andere landen in de wereld. Ze voelde daar in alle duidelijkheid dat een leven in vrijheid en welvaart ons ook de verantwoordelijkheid geeft om de rest van de wereld in de gaten te houden en te beschermen tegen armoede, honger en verarming.

Hückstädt en Baier zagen de ontwikkeling van een nieuw economisch en financieel systeem naar het voorbeeld van de natuur als een succesvolle aanpak om aan deze verantwoordelijkheid tegemoet te komen. Samen hebben ze de Gradido Academy opgericht en met veel gelijkgestemden het concept "Gezond geld voor een gezonde wereld" ontwikkeld.

Het helpen vormgeven van een vreedzame transformatie

De Gradido Academy biedt online cursussen en lidmaatschappen aan, evenals trainingen om Gradido ambassadeur te worden.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner