Samen groeien in plaats van te falen in onenigheid

Gradido baant de weg voor sociale vrede Künzelsau, 25.01.2022 - Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen en toch werpt het zijn schaduw vooruit: In het hele land nemen de burgerprotesten toe en de brutaliteit in de omgang met elkaar blijft toenemen. De onvervreemdbare grondrechten en de sociale orde lijken evenzeer bedreigd. Veel mensen worden geconfronteerd met de verontrustende ontwikkeling van een splitsing in de [...]

Lockdown slachtoffers en crisis winnaars

Gradido bevordert sociale vrede en nieuwe welvaart voor iedereen Künzelsau, 14.12.2021 - Terwijl steeds meer mensen worstelen voor hun bestaan en dromen van een betere tijd na Corona, worden gigantische miljardenwinsten geconcentreerd in een handvol bedrijven, in de eerste plaats de zogenaamde GAFAM-corporaties Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft. Hun marktkapitalisatie is dramatisch gestegen sinds de Corona-crisis [...].

Natuur- en milieubescherming met een succes systeem

Gradidomodel volgt "cyclus van het leven" Künzelsau,16.11. 2021 - Hoopvol en bezorgd tegelijk wachten de mensen op de uitvoering van dringend noodzakelijke maatregelen voor natuurbehoud en milieubescherming, niet alleen in dit land. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen gaat gepaard met de droom van een gezonde wereld voor onze kinderen en toekomstige generaties. De angstige vraag blijft: wie [...]?

Gradido creëert rechtvaardige gezondheidszorg voor iedereen

Gezondheidsstelsel uit de staatsbegroting Künzelsau,14.10.2021 - Zelfvertrouwen en tevredenheid zijn net zo elementair voor een goed leven als gezonde voeding en voldoende medische verzorging. Maar zolang de rijken steeds rijker worden en de mensen wier inkomen nauwelijks genoeg is om van te leven steeds meer krijgen, ontaardt het idee van een vervuld bestaan geleidelijk in een utopie. In plaats daarvan, fenomenen zoals [...]

Gradido - Financieel systeem voor een betere toekomst

Trendbreuk in plaats van vicieuze cirkel Künzelsau,15.09.2021 - De verwoestende gevolgen van de recente natuurrampen en de economische gevolgen op lange termijn van de Coronacrisis doen steeds meer mensen vrezen voor hun bestaansmiddelen. Bovenal geeft de politiek blijk van een onvermogen om de bestaansmiddelen van haar burgers veilig te stellen. De angst neemt dus gestaag en onverbiddelijk toe, terwijl toekomstgerichte oplossingen het publiek nog steeds niet bereiken. Met het oog op de [...]

Gradido presenteert een economisch systeem geschikt voor kleinkinderen

Jeugd zonder politieke relevantie? Künzelsau,18.08.2021 - Heeft onze jeugd geen lobby? In de aanloop naar de federale verkiezingen beklagen steeds meer jongeren zich erover dat de gevestigde partijen hun geen overtuigend toekomstperspectief bieden. Want zij hebben noch een oplossingsmodel voor de groeiende schuldenberg, noch voor het stabiliseren van de arbeidsmarkt - om nog maar te zwijgen van een duurzame [...]

Gradido Academie nodigt gepensioneerden uit tot een bevredigende oude dag

Arm en eenzaam op oudere leeftijd? Künzelsau,13.07.2021 - De vooruitzichten voor gepensioneerden zijn somber: door de dreigende armoede onder ouderen en de toenemende eenzaamheid wordt de "welverdiende pensionering" vaak een heus horrorscenario. Huidige studies voorspellen een gestage toename van armoede onder ouderen. Artsen waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van toenemend sociaal isolement. Terwijl politici praten over het verlengen van de [...]

Alleen de "Natuurlijke Economie van het Leven" kan armoede verslaan

Begrijpen, gebruiken en beschermen van de natuur Künzelsau,17.06.2021 - Toen reizen, restaurantbezoek, theateravonden en sociale bijeenkomsten verboden werden, vonden veel mensen een heel nieuwe kijk op de natuur en een gezondere levensstijl. Kooklessen namen een hoge vlucht tijdens de lockdowns, net als kruiden- en groentetuinen thuis. Wandelingen in de omgeving leverden ontroerende indrukken op van de schoonheid, rijkdom en [...]

Gradido geeft jeugd een toekomst vol leven

Veiligheid en perspectief in plaats van angst en eenzaamheid Künzelsau,11.05.2021 - De jonge generatie is verenigd door de ervaring dat hun dromen in duigen zijn gevallen. Hun leven is binnen een jaar fundamenteel veranderd. Nu staat jongeren een uitdaging van historische omvang te wachten: zij moeten hun eigen toekomst en die van de samenleving na de crisis vormgeven. Om de moed en de [...]

Gradido Academie roept op tot "Grote Samenwerking" voor kinderrechten

Elk 6e kind denkt aan zelfmoord Kuenzelsau, 13.04.2021 - Het Coronabeleid bedreigt niet alleen een gezonde ontwikkeling en opvoeding, maar ook het leven van onze kinderen. Steeds meer tieners en zelfs kinderen denken aan zelfmoord om te ontsnappen aan isolement, overweldiging, existentiële angst of huiselijk geweld. De trend in de lockdown modus: gestaag stijgend! Scholen, jeugddiensten en gezinnen kunnen [...]

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner