Economische bionica - De natuur als model

               De menselijke creatieve geest kan verschillende uitvindingen doen (...), maar het zal nooit lukken om er een te maken die mooier, zuiniger en eenvoudiger is dan die van de natuur, want niets ontbreekt in zijn uitvindingen, en niets is te veel.

Fascinatie Bionica

Bionics houdt zich bezig met de overdracht van natuurverschijnselen naar technologie. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat de levende natuur geoptimaliseerde structuren en processen ontwikkelt door middel van evolutionaire processen, waarvan de mens kan leren.

Nieuwe aanpak met een lange traditie

De term "bionica" werd in 1960 bedacht door de Amerikaanse luchtmachtmajoor Jack E. Steele introduceerde de term "bionics" in het Engelse equivalent van "bionics" op een symposium. Het idee erachter is echter veel ouder. Bij de verovering van het luchtruim was de natuur vanaf het begin de peetvader. Al in de 16e eeuw vond Leonardo da Vinci vliegmachines uit die gebaseerd waren op het model van de vogelvlucht en wordt daarom beschouwd als de voorvader van de bionica.

In het begin van de 19e eeuw oriënteerde George Cayley zich op de vliegende zaden van inheemse planten bij de bouw van de eerste functionerende parachutes. Otto Lilienthal was de eerste die aan het begin van de 20e eeuw het belang van de vleugel-camber voor de lift erkende - en zo de basis legde voor de eerste succesvolle zweefvluchten.

Net zoals elke vliegtuigbouwkundige de vlucht van vogels zou moeten bestuderen, onderzoekt de economische bionica welke natuurlijke processen als model zouden kunnen dienen voor succesvolle economische processen.

De cyclus van het leven als economisch model?

De Gradido Academy for Economic Bionics ontwikkelt al meer dan 20 jaar een alternatieve 'gemeenschapsmunt' die gebaseerd is op de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen waar iets vergaat, iets nieuws kan ontstaan en dus is verbetering op lange termijn (evolutie) mogelijk. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie deze natuurlijke cyclus zou volgen, zouden volgens economische bionica-experts praktisch alle geldgerelateerde problemen in de wereld opgelost kunnen worden.

Het uur
van economische bionica

De wereldwijde corona-crisis creëert niet alleen de noodzaak tot heroverweging, maar benadrukt ook de kwetsbaarheid van het dominante economische systeem. Het opent ook een nieuwe ontvankelijkheid voor de succesvolle modellen van de natuur, die al vier en een half miljard jaar hun waarde bewijzen. De maatschappij kijkt dan ook meer en meer verwachtingsvol naar de nog jonge wetenschap van de economische bionica en haar antwoorden op de existentiële vragen van onze tijd.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner