Op weg naar een post-groeisamenleving

Gast: Prof. Irmi Seidl

Door het hoge verbruik van hulpbronnen en de emissies van onze economie worden de planetaire grenzen verlegd. Desondanks houden velen in de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving vast aan het doel om de economische productie verder te verhogen. Een belangrijke reden hiervoor is dat economische groei voldoende banen moet scheppen.

Irmi Seidl is een Duitse econoom die kritisch staat tegenover groei.
Als universitair docent staat zij aan het hoofd van de onderzoekseenheid "Economische en sociale wetenschappen" van het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek (WSL) in Birmensdorf. Zij houdt zich bezig met de uitdaging van de leverende economie en de ecologische gevolgen van economische groei, landgebruik en hernieuwbare energie. Andere onderzoeksgebieden zijn het behoud van natuur en biodiversiteit en de regionale ontwikkeling van perifere gebieden. De econoom is titulair hoogleraar aan de Universiteit van Zürich en doceert aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (ETH) in Zürich.

Links:

Transcript ( automatisch vertaald )