Goede samenwerking - van de wieg tot de wieg

Gast: Prof. Dr. Michael Braungart

De natuur leert ons samenwerken: het afval van de een is grondstof voor de ander. Deze cyclus "van de wieg tot de wieg" is waar Prof. Dr. Michael Braungart, onze gast van vandaag, over gaat. Hij is geboren in Zwaben en is mede-ontwikkelaar van "Cradle to Cradle" en mede-auteur van het boek "Intelligent Waste", met als ondertitel "Towards a New Abundant Society". Hij is de oprichter en wetenschappelijk directeur van EPEA GmbH in Hamburg, de bakermat van Cradle Cradle.

Michael Braungart is tevens hoogleraar voor de Cradle to Cradle-opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gasthoogleraar aan de Universiteit van Virginia. Sinds 1994 geeft hij lezingen en publiceert hij over het realiseren van toekomstbestendige intelligente producten, het ontwikkelen en implementeren van milieubeschermingsconcepten, milieuvriendelijke productieprocessen, en levenscyclusbeoordelingen van complexe consumptiegoederen.

Welvaart voor iedereen in harmonie met de natuur is het doel van Gradido. Dit kan het best worden bereikt wanneer we afstappen van een op efficiëntie gerichte groeigerichtheid en overgaan op een effectieve ecologie van intelligente verspilling.

Links:

Michael Braungart bij EPEA-Hamburg

Michael Braungart op Wikipedia

Boek: Intelligent afval

Transcript ( automatisch vertaald )

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner