Grote Samenwerking: vrije concurrentie van monetaire systemen?

Gast: Gunnar Kaiser

Hoe lang willen we deze waanzin nog verdragen? Hoe kunnen wij een wereld creëren waarin onze kinderen - en alle kinderen van de aarde - gelukkig kunnen samenleven?

De trekkers van het oude schuld-geld systeem, dat gedoemd is armoede, oorlogen en milieuvernietiging voort te brengen, proberen de onvermijdelijke ineenstorting ervan pandemisch te verhullen met gigantische donaties aan de systeemmedia. Alternatieve media, die moeten leven van vrijwillige donaties van hun publiek, hebben het moeilijk om de belangrijke "andere kant" te presenteren en bekend te maken.

Is het onder deze algemene omstandigheden wel mogelijk een vrije en onafhankelijke journalistiek te bedrijven, die recht doet aan haar taak als vierde macht? Want alleen goed geïnformeerde mensen die beide kanten kennen, kunnen verantwoordelijke beslissingen nemen voor hun daden.

Gunnar Kaiser werkt sinds 2001 als freelance journalist en kent de uitdagingen van de onafhankelijke journalistiek als geen ander. In de Gradido podcast spreekt Philipp Kessler met hem en Gradido oprichter Bernd Hückstädt over de verstrengeling van kapitaal en media en de mogelijkheden van vrije concurrentie tussen monetaire systemen.

Gunnar en Bernd zijn het erover eens dat ons huidige monetaire systeem op instorten staat. Zij hebben verschillende ideeën over hoe een beter monetair stelsel eruit zou moeten zien en hoe het zou kunnen worden getest en ingevoerd.

Moet een nieuw monetair systeem aan de mensen worden opgedrongen, zoals met de digitale centrale bankvaluta's is gepland? Zou het niet beter zijn als de mensen zelf konden beslissen, b.v. in een referendum? Of zou een vrije concurrentie van monetaire systemen het middel bij uitstek zijn? Kunnen we de concrete voor- en nadelen van Gradido versus goudgerande valuta vergelijken in een veldproef om tastbaar bewijs te verzamelen over welk systeem alle mensen en de planeet beter dient? Kunnen geldige studies worden uitgevoerd in een veilige omgeving alvorens conclusies te trekken over de nationale of de wereldeconomie?

Eén ding is zeker: we kunnen niet doorgaan in het oude systeem. Nu is het aan ieder van ons om zich open te stellen voor nieuwe benaderingen, zodat een toekomst die voor iedereen de moeite waard is, mogelijk wordt. Wie wil later aan zijn kleinkinderen moeten vertellen dat hij met al die waanzin is meegegaan, terwijl hij wist dat er geen "alternatief" was? Goede oplossingen voor vreedzame coëxistentie in welvaart en harmonie met de natuur zijn in overvloed voorhanden. Ook al lijken zij elkaar gedeeltelijk tegen te spreken, toch zijn het puzzelstukken voor een toekomst die het waard is om in te leven, die wij in een "Grote Samenwerking" in de vrije concurrentie van ideeën kunnen samenvoegen om het grote geheel te vormen.

Links:
https://kaisertv.de/
https://www.youtube.com/channel/UCqU7kO7e9HQo6QpQ6l3Nk_A

Transcript (automatisch vertaald)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner