Eerlijkheid en zorg voor 'Corona Youth

Geen alternatief voor de ouderen tegen de jongeren?

Künzelsau, 08.12.2020 - Onverantwoordelijke partijmakers of medaille versierd met "luie wasberen"? De media en de politiek hebben van de jeugd de zondebok van de Corona-crisis gemaakt. Nu begint dit onaantrekkelijke beeld echter te barsten. De eerste studies bewijzen de grote loyaliteit en aandacht van de jonge generatie - en hun enorme last van crisis- en contactverboden. De onderzoekers van de Gradido Academie bekritiseren de oppervlakkige omgang met de huidige situatie van jongeren als "oneerlijk en onverantwoordelijk". Bovendien waarschuwt Bernd Hückstädt, medeoprichter van het Research Institute for Economic Bionics, voor rampzalige sociale gevolgen: "Zelden is de solidariteit tussen de generaties belangrijker geweest, zelden zijn de breuken tussen oud en jong dieper geweest. Als we er nu niet in slagen de weg te effenen voor een verantwoord samenleven, zullen er alleen maar verliezers zijn aan beide zijden - maar er is een licht aan het eind van de tunnel."

Zondebok? Integendeel!

Toen de infectiecijfers in de zomer weer begonnen te stijgen, werden de jongeren in het middelpunt van de algemene kritiek geplaatst. Ze werden ervan beschuldigd 'superspreiders' te zijn. De media dienden het beeld van onverantwoordelijke 'partijmensen' op en de kanselier vroeg zelf aan de jongeren om af te zien van feesten. Onder de noemer 'hashtag #BesondereHelden' heeft de federale overheid onlangs zelfs drie video's gepubliceerd die expliciet zijn gemaakt om jongeren bewust te maken van de noodzaak om contactbeperkingen in acht te nemen. Nu blijkt echter uit recente jeugdonderzoeken dat jongeren in Duitsland ten onrechte tot zondebok van de crisis zijn gemaakt.

Jonge mensen tonen loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel

Alle studies zijn het erover eens dat de meerderheid van de jongeren in dit land blijk geeft van solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Studies van de Universiteit van Hildesheim, de laatste jeugdstudie van de TUI-stichting en ook de onlangs gepubliceerde speciale evaluatie 'Youth and Corona' van de gerenommeerde studie 'Young Germans 2021' tonen de grote bereidheid van 16- tot 26-jarigen aan om de beperkingen van hun sociale leven in het belang van de gemeenschap in acht te nemen. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van jongeren in deze uitdagende situatie wordt zelfs uitdrukkelijk geprezen door de jeugdonderzoekers.

De Gradido Academy verkent toekomstige modellen die geschikt zijn voor kleinkinderen

"Het is een schandaal dat jongeren aan de schandpaal worden genageld voor hun feestvreugde en hun verlangen naar uitwisseling en nabijheid. De bedreiging van hun hele huidige en toekomstige leefomgeving wordt blijkbaar volledig genegeerd in de politiek en de media", vervolgt Hückstädt. Samen met eigenaar Margret Baier richtte hij meer dan 20 jaar geleden de Gradido Academy for Business Bionics op. Sindsdien onderzoekt de academie welke van de succesmodellen van de natuur kunnen worden omgezet in echte economische en financiële modellen. De focus van de decennia van onderzoek is het streven om kinderen en kleinkinderen een toekomst te bieden die de moeite waard is om te leven. De economische bionica-experts zien nu de noodzaak in van concrete actie.

Jongeren verliezen de vertrouwde leefomgeving

Sinds het begin van de contactbeperkingen in het voorjaar heeft de socioloog Prof. Michael Corsten van de Universiteit van Hildesheim onderzocht hoe de Corona-crisis het leven van jongvolwassenen beïnvloedt. De studie 'Generation Corona' bewijst op indrukwekkende wijze dat vermiste partijen geenszins het grootste probleem zijn in het dagelijks leven van jongeren in de crisis. Wat echter echt stressvol is, is het feit dat midden in de levensfase waarin ze de koers moeten uitzetten voor hun beroeps- en privéleven, bijna alle bekende grond onder hun voeten wordt weggerukt. Hele bedrijfstakken dreigen het slachtoffer te worden van de economische crisis. Verondersteld wordt dat de veelbelovende trainingstrajecten zich vernauwen. Niemand weet welke bedrijven en ondernemingen zullen overleven, wanneer regulier leren en studeren weer mogelijk zal zijn, en of de gebruikelijke mobiliteit ooit weer mogelijk zal zijn. Economen noemen het fenomeen dat de jongeren van vandaag de dag gedurende hun hele toekomstige werkzame leven onder de huidige slechte startomstandigheden kunnen lijden, het 'scarring effect'.

Benaderingen van oplossingen in plaats van het toewijzen van de schuld

Gezien deze dreigende gevolgen is het niet verwonderlijk dat jongeren 'corona' associëren met onzekerheid, angst en verdriet. Zij vrezen voor hun eigen privé- en beroepsmatige toekomstperspectieven en het economische en sociale bestaan van hun gezinnen. "We mogen niet toestaan dat jongeren de grote verliezers van deze crisis worden," eist Bernd Hückstädt, "want ze verdienen een eerlijke kans op een vervuld leven." Margret Baier voegt hieraan toe: "We hebben nu geen vingerwijzing nodig, maar innovatieve benaderingen van oplossingen voor de gezamenlijke toekomst van jong en oud.

Basisinkomen tegen basisonzekerheid

De economische bionica-experts van de Gradido Academie gaan met hun 'Gradidomodel' de grote onzekerheid en angst voor de toekomst tegen. Het model is gebaseerd op de 'Gradido'-valuta voor het algemeen belang, en met de manier waarop het geld wordt gecreëerd, wordt het vorige principe van schuldgeld volledig losgelaten en heeft het een geïntegreerd reddingsplan voor de crisis op basis van een 'actief basisinkomen'. "Met ons model kunnen we de crisis met succes beheersen en zowel jongeren als ouderen een toekomst geven die de moeite waard is om in te leven", benadrukken Baier en Hückstädt.

Crisis als kans voor een duurzame koerscorrectie

Volgens Hückstädt is Corona niet de oorzaak van alle problemen die op dit moment overduidelijk worden. Hij ziet het virus eerder als een soort brandversneller voor het verval van het noodlijdende economische en financiële systeem. Religieus geleerde Mirjam Schambeck voegt hieraan toe: "De angsten en vragen die Corona oproept, werpen een schijnwerper op de gepolariseerde sociale structuur van Duitsland. Jeugdonderzoeker Corsten ziet in de huidige behoefte om voorlopige afspraken te maken en geduld te leren op te brengen voor het wachten, maar ook de kans om een openheid te ontwikkelen voor alternatieve levensmodellen.

Nieuwe wereld heeft nieuwe manieren nodig

Het Gradidomodel baant de weg naar dergelijke nieuwe levensmodellen door de 'Onvoorwaardelijke Deelname' van iedereen aan het gemeenschapsleven. Hückstädt legt uit: "Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het 'Drievoudig Goed', d.w.z. op het harmoniseren van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in de zin van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, en de gemeenschap maakt op zijn beurt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Eén Gradido heeft ongeveer de waarde van één Euro. Per hoofd van de bevolking worden 3 × 1.000 Gradido's per maand getrokken. 1.000 Gradido voor het 'Actief Basisinkomen', voor de overheidsbegroting en het 'Compensatie- en Milieufonds'.

Overheidsschuld ten koste van toekomstige generaties is taboe

De common good currency Gradido (GDD) wordt voor elke persoon als krediet gecreëerd, zonder dat er schuld ontstaat. Gradido is dus gebaseerd op het voorbeeld van de natuur om kinderen en kleinkinderen een schuldenvrije toekomst te bieden die de moeite waard is om in te leven. Het vorige conflict dat het gevolg was van de huidige generaties die bergen schulden voor de toekomstige generaties opstapelden, is dus verleden tijd. "Voor jonge mensen kan ons nieuwe economische en financiële model toekomstgericht zijn", benadrukt Hückstädt, "en wij zien het als onze belangrijkste taak om hen de vreugde van het leven en het leren en het vertrouwen in zichzelf en een goede toekomst te geven".

Veiligheid voor het leven

Het 'Actief Basisinkomen' verzekert de basisvoorziening voor alle mensen en elimineert zo de eeuwige existentiële en toekomstige angst die het immuunsysteem verzwakt en de psyche belast. Het creëert dus een solide basis voor de best mogelijke persoonlijke en professionele ontwikkeling. De 'Onvoorwaardelijke Participatie', die ook kinderen en jongeren de mogelijkheid biedt om bij te dragen aan de gemeenschap voor hun 'Actief Basisinkomen', opent ongekende mogelijkheden om te proberen, te ontwikkelen en, indien nodig, te veranderen op een groot aantal gebieden. Daarbij zorgt het 'Actief Basisinkomen' ook tijdens het onderwijs voor het levensonderhoud. "Met Gradido wordt zo de beste basis gelegd voor eenieder die recht heeft op een gezonde ontwikkeling, opleiding en bijscholing, en voor het beheersen van elke crisis in een geest van solidariteit", benadrukt Hückstädt.

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)