Dodelijke fouten in het financiële systeem
Kan worden opgelost met Gradido - in het voordeel van iedereen.

Drie fatale fouten van het oude monetaire systeem leiden onvermijdelijk steeds weer tot armoede, uitbuiting, honger, oorlogen, vluchtelingen, ziekten, milieuvernietiging en de daarmee gepaard gaande natuurrampen. Als zij deze fouten vermijdt, heeft de mensheid een realistische kans om zich in korte tijd voorgoed te bevrijden van deze plagen.

Fout 1

Geldschepping door schuld. Meer dan 95 % van het beschikbare geld in de wereld (d.w.z. vrijwel al het geld) wordt gecreëerd door middel van schulden. Dat wil zeggen dat elk krediet aan de ene kant noodzakelijkerwijs resulteert in dezelfde hoeveelheid schuld aan de andere kant. Dit nulsomspel betekent "ik of jij" - de wet van de oorlog.

Fout 2

Door rente en samengestelde rente wordt de kloof tussen vermogen en schulden, rijkdom en armoede, groter.

Fout 3

Het negeren van de cyclus van worden en sterven laat ons deze natuurwet onvrijwillig ervaren. Ongewenste vormen van vergankelijkheid zijn financiële crises, crashen, inflatie, oorlogen, milieuvernietiging en andere rampen.

Economic Bionics biedt de oplossing

Armoede, oorlogen en aantasting van het milieu hoeven niet te zijn. De aarde heeft genoeg grondstoffen om de mensheid te voeden met hoogwaardig organisch voedsel. Het enige wat dit in de weg staat, is het momenteel nog heersende vijandige financiële systeem. Met de bevindingen van de Economisch Bionisch Onderzoek kunnen we dit op een vreedzame manier transformeren - in het belang van iedereen.

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner